Skip to content

Het gaat alleen om scoren

Door Waarheidsvinder

Esther Neerbos en Janette Kruit zijn beiden dierenarts. Maar naast hun werk delen zij één grote passie, het opsporen van vermiste personen. Esther en Janette beschikken daartoe over een aantal zeer goed opgeleide honden. Het grote publiek kent hen waarschijnlijk beter onder de naam van de stichting waarmee zij naar buiten treden, de Stichting Signi zoekhonden.

Opvallend is het aantal successen dat de beide dames de laatste jaren samen met hun honden en een aantal duikers hebben geboekt. Die successen zijn ook bij de politie niet onopgemerkt gebleven. Je zou zeggen dat men daar heel blij is met de hulp van de beide dames die geheel kosteloos assistentie verlenen. Niets is echter minder waar, afgunst en tegenwerking zijn eerder regel dan uitzondering.

Gisteren stond er in De Volkskrant een groot artikel over het werk van de beide dames en hun honden. In dat artikel kwam ook de verhouding met de politie ter sprake. Om problemen te voorkomen hebben de dames al jaren geleden afgesproken niet op onderzoek te gaan als de politie daar nog niet heeft gezocht. Zelf zouden ze wel anders willen, maar de politie heeft er problemen mee, zelfs als men zelf geen capaciteit heeft. Een indicatie dat bij de politie vaak het eigen imago belangrijker wordt geacht dan de oplossing van een zaak. De nabestaanden van een vermist persoon moeten kennelijk maar even wachten tot men tijd en/of zin heeft.

Maar het feit dat men pas mag gaan zoeken als de politie klaar is, heeft er ook toe geleid dat regelmatig is gebleken dat de beide dames met hun honden wel succes hadden terwijl de politie niets had gevonden. Een aspect waar de politie kennelijk geen rekening mee had gehouden.

De tegenwerking van de politie gaat soms zover dat de boot van de beide dames tijdens een zoektocht op het water werd aangevaren door een boot van de KLPD. Natuurlijk per ongeluk, maar de opmerkingen van een bemanningslid dat ze daar niets te zoeken hadden, maakte duidelijk hoe “blij” de politie met hun werk is.

Maar soms gaat het nog verder. Toen de dames spontaan hadden besloten om op de Rijn op zoek te gaan naar een vermist persoon werden zij enkele dagen later gebeld door de recherche in Arnhem. Kennelijk in een poging het imago van de politie wat op te poetsen stelden men de dames voor om met hen samen te werken. Natuurlijk wilden de dames dat wel, want bij hen gaat hen alleen om het vinden van een vermist persoon en zij hebben niet de dwingende behoefte om te scoren.

Maar omdat de dames een drukke dierenartsenpraktijk hebben, kunnen zij bijna uitsluitend in het weekend met hun honden op pad. Maar politiemensen zijn ambtenaren en die werken liever niet in het weekend. Toen men vervolgens niet tot een goede afspraak kon komen, kregen de dames een verbod om op de Rijn te zoeken. Kennelijk was men bij de politie doodsbang dat de dames succes zouden hebben en dat zou dan niet goed zijn voor hun imago.

Die houding van de politie (en ook justitie) herkennen wij uit onze praktijk. Men heeft liever dat een zaak niet wordt opgelost dan dat men gebruik maakt van de kennis van anderen. Hetzelfde geldt voor gerechtelijke dwalingen. Nagenoeg iedere keer als er sprake is van een mogelijke gerechtelijke dwaling, dan stellen politie en justitie alles in het werk om de waarheid onder de pet te houden.

Net als in het geval van de Signi honden geldt ook dan; het imago van politie (en justitie) is vele malen belangrijker dan de waarheid.

 

Verbijstering

Door Waarheidsvinder

Dat was onze reactie toen wij hoorden dat Gerechtshof in Den Haag het herzieningsverzoek in de zaak van de Zes van Breda had afgewezen.

Vervolgens kwam boosheid daarvoor in de plaats. Boosheid omdat het Hof kennelijk niet op de waarheid uit was, maar gewoon het systeem wilde beschermen. Dat men ten koste van alles wilde voorkomen dat men zou kunnen zien welke blunders hun collega rechters in het verleden hadden gemaakt.

Dat justitie er een zootje van had gemaakt, en dat het werk van de politie in deze zaak het schaamrood op de kaken heeft bezorgd van politiemensen die hun vak serieus nemen. Politiemensen die niet op zoek zijn naar goedkope “succesjes”, maar op zoek zijn naar de waarheid.

Het Hof in Den Haag heeft zich kennelijk ook niet verdiept in eerdere gerechtelijke dwalingen. Als men dat wel had gedaan dan had men gezien dat er grote overeenkomsten waren met deze zaak. Het politieonderzoek deugde niet, voor de verdachten ontlastende zaken waren uit het dossier gehouden, de zogenaamde bekentenissen klopten niet met elkaar en niet met de feiten en het enige spoor dat er destijds was gevonden, een bloedspoor, bleek niet van de verdachten maar van een onbekend persoon met chinees bloed.

Het Hof trok zich daar helemaal niets van aan. Net als de vertegenwoordigers van justitie geloofde de rechters alleen wat ze wilden geloven, namelijk dat de verdachten schuldig waren. Al die zaken die daar niet bij pasten werden terzijde geschoven.

De waarheid werd opnieuw het kind van de rekening en dus blijft deze gerechtelijke dwaling bestaan.

Op een dag als vandaag waan je je even in een derdewereldland. En dat is niet als compliment bedoeld.

 

PS De advocaten van de veroordeelden hebben direct Cassatie aangetekend tegen het arrest. Wordt dus vervolgd.

De man die zijn vingers afhakte

Door Waarheidsvinder

Ook in Frankrijk wilde men lange tijd niets van gerechtelijke dwalingen weten. Daar kwam verandering in door één man die weigerde zijn onterechte veroordeling te accepteren en daarom de meest afschrikwekkende methodes gebruikte om aandacht te krijgen voor zijn zaak. Uiteindelijk lukte hem dat en kreeg hij eerherstel.Het kostte hem wel onder meer twee vingers en een teen. Hij liet daar echter niet bij en startte de Stichting Action Justice die zich ging bezig houden met andere dwalingen in Frankrijk.

Onderstaand huiveringwekkende artikel van de hand van journalist Douglas de Coninck verscheen op 12 juli 2014 in dagblad De Morgen in België.

De man die zijn vingers afhakte

Ik hakte, mijn pink viel op de grond en meteen was het één grote chaos in ons salon. Ik stond te tieren van de pijn, voor me zag ik een van de journalisten tegen de grond gaan. Flauw gevallen.”

Hoe Roland Agret, ten onrechte veroordeeld voor dubbele moord, zichzelf rehabiliteerde. En daarna 25 andere onschuldigen bevrijdde uit Franse gevangenissen.

DOUGLAS DE CONINCK

De heer des huizes snijdt het haantje aan. Of we een bout willen, of liever wit? Een vleugel? Het haantje is taai, het snijden lukt niet goed. Hij zegt: “Je eigen vinger afsnijden, dat gaat sneller.” Roland Agret (72) is ervaringsdeskundige. Hij mist links een pink en een ringvinger. “Nog geen moment spijt van gehad. Soms is het beter afstand te doen van een lichaamsdeel dan van je moraal.”

Roland Agret en Marie-Josée wonen een half uur rijden van de bewoonde wereld op een berg in de Ardèche. Ze hebben het landhuis kunnen kopen met de schadevergoeding die een rechtbank in Grenoble hem eerst had geweigerd. In 2005 joeg hij voor de ogen van verbijsterde journalisten met zijn 7.65 een kogel door zijn voet.

“Ik heb één ding geleerd. Magistraten zijn doorgaans dom. Geef hen een ei, zeg hen dat ze moeten volhouden dat het rond is en ze doen het. Hoe verder ze gaan in hun carrière, hoe beter ze daarin worden. Als je in conflict komt met magistraten, is er één pad dat je vooral niet moet bewandelen: dat van de normaliteit.”

Overal in het huis zijn kasten volgestouwd met papier. Het zijn dossiers van wanhopigen, opgestuurd vanuit gevangenissen. Na zijn rehabilitatie stichtte Roland Agret de organisatie Action Justice. Hij is de Moeder Teresa van al wie in Frankrijk onschuldig in gevangenis zit. “Wat wij met zo’n dossier doen, is wat elke politieteam zou moeten doen bij het begin van een onderzoek. We splitsen ons op. Eén team gaat gericht op zoek naar bewijzen van schuld, het andere naar bewijzen van onschuld. Na een paar dagen kom je samen. Wie heeft de betere argumenten? Het is niet zo moeilijk. Gerechtelijke dwalingen zijn over het algemeen makkelijk te herkennen en te begrijpen.”

Als we vragen hoeveel onschuldigen hij al heeft bevrijd, zegt hij niet zo met getallen bezig te zijn. Volgens Wikipedia zijn het er 25.

“Elk geval is anders. Sommigen krijgen gratie, anderen krijgen een afspraak voorgesteld: ‘Je komt vrij, maar je mag met niemand over de zaak praten.’ Soms lukte het door als getuige-expert een assisenproces te doen kantelen. Als ik in een zaak geloof, ga ik er voor. Ik heb op dat bankje gezeten, ik weet hoe het gaat. Ik kijk de juryleden een voor een in de ogen. Vertel hen mijn verhaal, dat ieder van ons slachtoffer kan worden van een gerechtelijke dwaling, ook hun broer of hun kind. En tot slot zeg ik: ‘Als u zich straks terugtrekt, denk dan aan mij.’ Net voor de beraadslaging zit ik vooraan in de zaal. Ik zoek oogcontact. En als ik tijdens een proces merk dat een jurylid sudoku’s zit op te lossen, maak ik lawaai.”

Aandachtszieke stuntman

Lang werd hij in Frankrijk gezien als aandachtszieke stuntman met een missie die in wezen niemand van nut is. In 2005 kreeg Roland Agret zijn eerste universitaire lintje opgespeld. Hij won de Graaf Monte-Cristoprijs en is sinds 2008 erelid van Reporters Sans Frontières. Vorig jaar werd hij uitgenodigd in het Franse parlement, voor een uiteenzetting over juridische dwalingen. “ Wij hebben nu, deels door mijn toedoen, een commissie die dwalingen ongedaan kan maken. Zoals in Nederland en de Scandinavische landen. Dat is mijn kei in de rivier.”

Tijdens het etentje zit hij onophoudelijk te sukkelen met een sigarettenroller. De hersenen lijken nog steeds instructies te sturen naar de verdwenen vingers. “Kettingroken is de minste van de slechte gewoonten die je overhoudt aan de cel. Ik ben nu bezig aan een boek, mijn laatste. Over gevangenissen. Wist u dat de Franse regering tweemaal zoveel investeert in het opleiden van criminelen als in universitairen? Dat is de enige return die een samenleving krijgt van gevangenissen: meer criminelen. En wij, brave burgers, zitten er dan mee. Ik vind dat de overheid niet moet investeren in criminaliteit en ben ook het punt voorbij dat ik er nog over wil discussiëren. Weet u wat? Sluit uzelf vijf uur op in uw badkamer, ervaar hoe u zich voelt, en kom dan terug. Ik zat halverwege de jaren zeventig in de Les Baumettes-gevangenis in Marseille. Daar was nog een guillotine. Met ter dood veroordeelden mocht je niet praten. De lichten brandden altijd, het was er stil. Ik heb Christian Ranucci gezien, kort voor hij zou worden onthoofd. Hij strompelde. Doodsangst heeft een vreselijke geur.”

Christian Ranucci was een twintiger die na een dubieus onderzoek werd beticht van de moord op een meisje van acht. Na zijn executie werd hij door Gilles Perrault vrijgepleit in zijn boek Le pull-over rouge. Het is onder meer deze zaak die president François Mitterrand in 1981 naar een verkiezingszege leidde met de belofte dat hij de doodstraf zou afschaffen. “Ik was toen de chouchou van links. Ik was naïef. En ik had al mijn vingers nog.”

Dubbele moord

Nîmes, eind jaren zestig. Roland Agret is een niksnut met veel vriendinnetjes, die vooral ‘s nachts leeft en rondrijdt in een Chevrolet Impala. Hij heeft al eens enkele maanden moeten brommen voor uitgifte van valse cheques en heeft een baantje in de autozaak van André Borrel, een agent van de Service d’Action Civi- que (SAC). Het geheime doodseskader van generaal de Gaulle in Algerije is in Frankrijk uitgegroeid tot een soort staatgebonden misdaadkartel.

“In de garage werden meer wapens verhandeld dan auto’s. Op een nacht stond Odile voor mijn deur, het liefje van Borrel. Ze wou van hem weg en vroeg me of ik haar naar een huis in de Garonne wou brengen. Heb ik gedaan. Net voor we daar aankwamen, werd dat huis belegerd. Alles vol kogelgaten. De politie kwam, maar toen verscheen een van de aanvallers en toonde zijn blauw-wit-rode kaart van de SAC. Die gasten waren straffeloos.

Op een dag stonden er twee huurmoordenaars voor mijn deur. Ze vertelden me dat Borrel hen had betaald om mij om te leggen, maar dat ze dat niet zouden doen. Ze wilden niet meer voor hem werken. Ik vroeg: ‘Wil je een verklaring afleggen bij de politie?’ Ja, dat wilden ze. Twee dagen later bleek dat ze Borrel en een vriend van hem hadden geliquideerd. De huurmoordenaars vluchtten en werden later toch gepakt. Nu beweerden ze dat ik hoger had geboden dan Borrel, dat ik de opdrachtgever was geweest. De politieverklaring keerde zich opeens tegen mij.”

Hij belandt in voorarrest, komt na 18 maanden vrij en ontmoet Marie-Josée, de vrouw die ons vraagt of er niet te veel look in het haantje zit. “Zij is mijn geheim”, wijst hij met zijn vork.

In maart 1973 verschijnt hij voor het assisenhof in Nîmes. Zijn lot wordt in handen gelegd van een volksjury. “Mijn advocaat zei dat ik moest zwijgen. Dat ik hen moest laten doen.” Hij krijgt vijftien jaar.

Vorken eten

Een mislukte zelfmoordpoging brengt hem voor de spiegel. “Ik lig in een bed in de ziekenboeg van de gevangenis. Ik zie de striemen in mijn hals. Ze zeggen me dat ik mezelf heb opgehangen in mijn cel, maar dat een cipier net op tijd was. Als je in de gevangenis ergens over zeurt, geven ze je een pil. Blijf je zeuren, dan geven ze je er twee. Na een tijd leef je enkel nog voor die pillen. Ik was een zombie geworden. Daar, in dat bed, heb ik me voorgenomen om nooit nog een pil te slikken. De gevangenisarts: ‘Maar u zult niet kunnen slapen!’ Ik zeg: ‘Prima, dan word ik een circusattractie. Komt dat zien, de Man Die Nooit Slaapt!’ Ik nam een wit T-shirt en schreef er in grote letters op: ‘Ik ben onschuldig.’ Ik besloot dat ik voortaan enkel nog dat T-shirt zou dragen. Geen gevangenisplunje meer voor mij. De directeur zei dat het niet mocht. Ik heb vijftien dagen in de isolatiecel gezeten. Of ik nu dat plunje wou aantrekken? Nee. Nog eens vijftien dagen. Na een tijdje drongen ze niet meer aan, ze lieten het T-shirt toe. Toen ben ik vorken gaan eten.”

Stilte aan tafel. Getik van bestek.

Hoe gaat zoiets in z’n werk, vorken eten? Hij hapt een stuk kip weg, likt de vork schoon en demonstreert. “Je vouwt de vork helemaal dubbel en duwt ‘m met de tanden naar boven in je keel. Tot de vork helemaal weg is.”

En dan?

“Dan snijden ze je keel open. Anders gaat het niet. Ik heb het vier keer gedaan. In de zestien gevangenissen waar ik zat wilden ze altijd zo snel mogelijk van me verlost zijn. Ik was onuitstaanbaar. Ik heb ook geen vrienden gemaakt in de gevangenis. Dat wou ik niet. Er is mij voorgesteld om in het atelier kleren te naaien voor de cipiers. Dat heb ik geweigerd. Men zegt dat cipiers ook maar ‘hun werk doen’. Daar ben ik het niet mee eens. Je medemens opsluiten is beulenwerk, punt.”

In de jaren ’70 wordt de Franse pers kritischer voor de smeerlapperijen van de SAC. Er verschijnt een eerste artikel in de krant Midi- Libre dat insinueert dat Agret meer dan waarschijnlijk echt onschuldig in de gevangenis zit. Op een dag wordt hij bij de directeur geroepen. “Hij toonde me het document. Gratie. Ik hoefde maar te tekenen en akkoord te gaan met de voorwaarden en ik was vrij. Nu, meteen. Ik heb het gratiebevel voor zijn ogen verscheurd: ‘Steek het in je kont.’ Ik had geen zin om blijk te geven van ‘spijt’ en ‘berouw’ voor de moorden die ik niet had gepleegd. Dat waren immers de voorwaarden.”

Door het dak

Marie-Josée heeft lokale kazen uitgestald op een bord. Hij schenkt witte wijn uit de Moesel, van een huis waarvan je moeilijk aan flessen raakt, zegt hij. Het oude koppel is extreem genereus. Uit alles wat het doet en zegt, spreekt liefde en levensdrang. Ooit hebben ze elkaar een jaar niet gesproken. Foto’s tonen Marie-Josée zoals ze halverwege de jaren zeventig was. Ze doet denken aan Audrey Tautou. Een verschijning. Zeker in een mannengevangenis.

“Ze hadden mij overgeplaatst naar Fresnes, net onder Parijs. Wilde ze me bezoeken, dan moest ze een dag reizen met de trein, een hotel nemen en de volgende dag terugreizen. Zij is dat altijd blijven doen, ook toen. Ik was met een spreekstaking begonnen. Ik reageerde nergens op. Ik zat daar, in mijn T-shirt, de totale inertie. Cipiers probeerden het vriendelijk, begonnen te brullen, probeerden het weer vriendelijk. Ik zweeg. Ik reageerde enkel op de melding van haar komst. Dan slofte ik naar de bezoekersruimte en zaten we daar, zwijgend naar elkaar te staren. En daar zat zij, zwijgend. Dat mysterieuze lachje. De mannen in de gevangenis werden bang voor haar. Ik werd weer overgeplaatst.

In de volgende gevangenis ben ik op het dak gekropen. Daar hing een oude klok. Achtenveertig uur lang heb ik als een bezetene aan die klok staan luiden: ‘Bim-bam! Ik ben onschuldig!’ Zodra een cipier aanstalten maakte om te klimmen, riep ik dat ik ging springen.”

Daar, op dat dak, hoort hij voor het eerst de stem van de man die zijn leven zal veranderen. Michel Olivères is procureur. Hij heeft het klokkengelui gehoord en is eens komen kijken. Olivères vraagt het dossier op, gaat Agret opzoeken in zijn cel. Hij zal mensen aanspreken. De zaak-Agret wekt de aandacht van magazine Le Nouvel Obs.

“Olivères heeft mij naar beneden gepraat. Hij legde me uit dat ik moest ijveren voor een nieuw proces. Dat kon, volgens de Franse wet. Ik moest met een nieuw element komen. Ik ben mijn dossier gaan lezen, ben de motoriek van een strafonderzoek gaan doorzien. Olivères is tot vandaag een van mijn beste vrienden.”

Vrij is hij dan nog niet. Hij verstuurt brieven, krijgt zelden antwoord. Hij gaat in hongerstaking. Het is 1977, het jaar van de hongerstakingen die in Duitsland aan leden van de Rote Armee Fraktion het leven kosten. “Meer dan een jaar lang ben ik gevoed met een infuus en water. Ik woog achtenveertig kilo. Mijn tanden vielen uit, ik had overal zwellingen. Een college van artsen oordeelde dat ik elk moment kon sterven. Toen kreeg ik van president Valéry Giscard d’Estaing gratie om medische redenen. Ik heb nog een maand in het ziekenhuis gelegen. Ik was vrij.”

De nieuwe minister

Of we dat laatste gezien hebben, vraagt Marie-Josée. Over die 74-jarige Amerikaanse die na 32 jaar onschuldig in de gevangenis vrijkwam? Onlangs waren er Reginald Griffin, 31 jaar onschuldig in een dodencel. Glenn Ford, 30 jaar. “Er zijn wetenschappers die schatten dat men in vijf procent van alle moordzaken de verkeerde persoon veroordeelt”, zegt hij. “En bijna altijd gaat het om mensen die vanuit de gevangenis jarenlang hemel en aarde hebben moeten bewegen om op hun eigen kosten een vergelijkende DNA-analyse te laten doen, een techniek die vroeger niet bestond. Ik denk dat het cijfer veel hoger ligt dan vijf procent. Als je al die gevallen aandachtiger bestudeert, zie je ook de logica. Een politieman is een mens zoals u en ik. Als hij op de plaats delict aankomt en dat lijk ziet, voelt hij precies hetzelfde. Woede, verachting. Aandrang om een dader te vinden, snel. Hij zit in een gemoedsgesteldheid die hem hypersubjectief maakt. Zodra de verdachte gearresteerd is, wordt het speurdersteam gedreven door één impuls: bewijzen dat ze het bij het rechte eind hebben. Já, het ei is rond. Het moét!

Ik heb tweemaal in de gevangenis gezeten. Eén keer terecht, één keer niet. Geloof me, dat is heel verschillend. Als schuldige tel je de dagen. Als onschuldige loop je permanent over muren en plafonds. Er is geen traject, geen perspectief. Er zijn alleen onrust en razernij. Wat mij het meest ergerde waren mensen die begrijpend luisterden. Die zeiden: ‘Ja, ik geloof je.’ Die schenen te denken dat die woorden je ergens voldoening geven. En dan weggingen.”

Robert Badinter was zo iemand. Hij was een intimus van François Mitterrand. Hij beloofde dat als de PS in 1981 aan de macht zou komen, Agret een nieuw proces zou krijgen. Dus ging Agret affiches plakken en spreekbeurten geven op meetings van de PS. Op verkiezingsnacht ging hij voorop in het feest. “In de nieuwe Franse regering werd mijn grote vriend Badinter minister van Justitie.”

“We kregen ‘m niet eens meer aan de telefoon”, zegt Marie-Josée. “Mooie mijnheer.” “Dus zat er niks anders meer op.” “Ik was er tegen”, zegt ze. “Weet je dat nog?”

Het vingerbokaaltje

In het salon stond een tafel, met daarop een bokaaltje, een fles whisky en een hakmes. Hij had enkele journalisten uitgenodigd en verwoordde kort zijn simpele, enige eis: een nieuw proces. Hij zou nu zijn pink afhakken, in het bokaaltje stoppen en ermee naar Parijs rijden, om het te overhandigen aan minister Badinter.

“Ik hakte, mijn pink viel op de grond en meteen was het één grote chaos in ons salon. Ik stond te tieren van de pijn, maar voor me zag ik een van de journalisten tegen de grond gaan. Flauw gevallen. “En die andere”, zegt zij, “die begon over te geven op onze vloer”.

Nog een derde reikte me pilletjes aan. Antibiotica. ‘Maar u mag ze niet combineren met alcohol’, zei hij. Ik heb zijn pilletjes weggeslagen. Op zo’n moment wil je één ding. Whisky. Véél whisky.”

Ze zijn die nacht vertrokken. Zij reed. Hij zat naast haar, met zijn hand in een verband en een bokaaltje op zijn schoot.

“De minister heeft ons niet willen ontvangen. Ik heb het bokaaltje afgegeven, en dat was het. Oké, zei ik, ik heb nog negen vingers. Over een maand staan we hier opnieuw. In hotel Lindbergh in Parijs hebben we de pers bijeengeroepen. Agenten wilden beletten dat het gebeurde. Ik heb mij teruggetrokken in mijn kamer en heb het daar gedaan. Nog voor de persconferentie begonnen was, kwam ik de trap afgerend met mijn bokaaltje. Te voet naar het ministerie van Justitie. Nu mocht ik binnen. Ik gooide het bokaaltje op de grond en mijn middenvinger rolde over het tapijt. De magistraat dook er naartoe: ‘IJs! IJs! Bel een ziekenwagen!’ (lacht) Ik heb nog eens gezegd dat ik over een maand terugkwam.”

Het bericht kwam per bruine envelop. Het nieuwe proces zou plaatsvinden in Lyon.

In een lijst aan de muur hangt de voorpagina van de Midi-Libre, 26 april 1985. Op de foto geen lach, niks wat wijst op blijdschap. Marie-Josée zoent hem op de wang, als het podiummeisje in de Tour. Het proces heeft vier dagen geduurd.

“De jury keerde terug. De hoofdman nam zijn papiertje. Onschuldig. Mensen vroegen me hoe ik me nu voelde. Ik voelde niks. De woede was niet weg. Een gerechtelijke dwaling valt niet te corrigeren. Er is niet iets waar je blij om kunt zijn. Want die zeven jaar in de gevangenis, die heb je wel gezeten.”

Twee jaar is hij bezig geweest met de zaak van Danny Leprince, een man die in 1994 na een 46 uur durend politieverhoor de moord bekende op zijn broer, zijn schoonzus en hun dochters van tien en zes. Hij trok die bekentenis de volgende dag weer in, maar kreeg levenslang. Roland Agret schreef een boek over de zaak, kreeg Leprince uiteindelijk ook vrij, maar bleef achter met een zuur gevoel. “Die man heeft 22 jaar onschuldig in de cel gezeten. Naakt, grotendeels. Ik had hem geadviseerd om dat te doen. Onuitstaanbaar zijn. Ik geloofde in hem.”

Marie-Josée wijst: “Hier lag het dossier. Drie meter hoog, tot aan het plafond. We konden de keuken niet meer in. We hebben de echte dader ook gevonden.”

Maar Danny Leprince capituleerde. Hij aanvaardde twee jaar geleden een voorwaardelijke vrijlating in ruil voor een bekentenis en een brief waarin hij aangaf berouw te hebben voor de moorden die hij niet pleegde. Of hij dat dan niet kan begrijpen, dat een mens wel eens eieren kiest voor zijn geld? Stilte. “Nee, dat begrijp ik niet. Totaal niet.”

Julien Agret is al een jaar of tien het huis uit. Hij is verwekt in 1978, het jaar na zijn vaders vrijlating. Hij was erbij toen die in 2005 zijn finale stunt uithaalde.

Roland: “Ik heb destijds een schadevergoeding gekregen van omgerekend 33.000 euro. Doordat de wet ervan uitging dat rechters zich onmogelijk kunnen vergissen, werd ik enkel vergoed voor de achttien maanden voorarrest. Absurd, nee? Ik had zeven jaar gezeten. In 2005 wijzigde de wet en kon je na een herziening van je proces worden vergoed voor alle jaren die je onschuldig had gezeten. Het was weer hetzelfde liedje: ‘Ja, u hebt helemaal gelijk, maar onze procedures laten het niet toe.’ Ik kon niet nog eens een vinger afhakken, dacht ik. Tijd voor een teen, dan. Man, dat doet pijn, zo’n kogel. Dat brandende gevoel. Met niks te vergelijken. Maar de schadevergoeding kwam.

Ik heb al mijn vrienden uitgenodigd voor een feest. Ik heb mijn dossier, een vrachtwagen vol papier, in de tuin gestapeld en heb er benzine over gegoten. Voor het eerst in al die jaren kon ik naar het dossier kijken en lachen. Het was het mooiste vuur ooit. “

“Toen heb ik haar gekust.”

De zaak Francis en Marco Gottschalk

Door Waarheidsvinder

Sinds meer dan 10 jaar houden wij ons nu onder meer bezig met het onderzoeken van gerechtelijke dwalingen in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Toen wij in 2005 met de zaak Ina Post begonnen bestond de term gerechtelijke dwalingen ook in Nederland nog nauwelijks. We hadden als Nederland inmiddels wel de Puttense moordzaak achter de rug, waarbij twee mannen uit Putten jarenlang onschuldig vast hadden gezeten voor de moord op dorpsgenote Cristel Ambrosius, maar juist hun vrijspraak werd door velen bij politie en justitie gezien als een gerechtelijke dwaling en niet hun eerdere veroordeling. Pas toen jaren later de werkelijke dader werd gepakt en veroordeeld moest zelfs de meeste verstokte ongelovige Thomas toegegeven dat er in Putten sprake was geweest van een gerechtelijke dwaling.

Dat de Puttense moordzaak geen uitzondering was bleek wel in 2005 toen de werkelijke gang van zaken in de Schiedammer parkmoord naar buiten kwam. Ook in die zaak bleek iemand onschuldig te zijn veroordeeld. Maar zelfs toen zei de verantwoordelijke minister Donner nog dat ook deze zaak slechts een uitzondering was.

Inmiddels weten we beter. We hebben inmiddels de zaak Ina Post, de zaak Lucia de Berk en de zaak Spelonk op Bonaire achter de rug. Drie zaken waarbij onschuldigen tot lange gevangenisstraffen waren veroordeeld. En op het moment dat wij dit schrijven loopt de herzieningszaak van De Zes van Breda, waarin zes mensen onschuldig zijn veroordeeld voor een moord die zij niet hebben gepleegd en de herzieningszaak in verband met de moord op platenproducer Bart van der Laar in Hilversum. Meer gerechtelijke dwalingen zitten er nog aan de te komen. De lijst is te lang om hier te vermelden.

Opvallend is dat, met uitzondering van de zaak Lucia de Berk, dat in al deze zaken valse bekentenissen zijn afgelegd die tot stand zijn gekomen onder grote druk van de verhoorders. Valse bekentenissen komen dus veel vaker voor dan politie en justitie ons willen doen geloven.

Dat is trouwens al in veel meer landen gebreken. In de Verenigde Staten bestaat het zogenaamde Innocence Project. In dat project zijn er al meer dan 300 onschuldig veroordeelden inmiddels vrijgesproken. En ook daar valt het grote aantallen valse bekentenissen op. Ruim 27 procent van de onschuldig veroordeelden legde namelijk onder druk van de politie een valse bekentenis af.

België is in dat verband echter een heel bijzonder land. In dat land kennen ze geen gerechtelijke dwalingen en ook valse bekentenissen komen daar niet voor. Althans als je de autoriteiten in dat land mag geloven. Niets is natuurlijk minder waar. Vermoedelijk komen er daar zelfs meer gerechtelijk dwalingen voor dan in Nederland, alleen ontkent men gewoon het bestaan er van. Een herzieningsprocedure zoals in Nederland bestaat daar helemaal niet. Als je in België onschuldig bent veroordeeld dan kun je wel eerder vrijkomen maar dan moet je wel schuld bekennen en een verklaring tekenen dat je na je vrijlating nooit meer over de zaak zult praten.

Deze week kwamen wij in het bezit van een boek van de Belgische onderzoeksjournalist Douglas de Coninck. Hij werkt voor de Belgische krant De Morgen en houdt zich daar bezig met het onderzoeken van misstanden bij politie en justitie in België. Hij heeft daar inmiddels meerdere boeken over geschreven. Een van die boeken draagt de titel “ 14 jaar onschuldig in een Belgische gevangenis.” Het is het trieste verhaal van de Waalse broers Francis en Marco Gottschalk.

Het verhaal

Op 3 september 1992 raakten op de Rue de Voroux, een klein onverlicht binnenweggetje in de buurt van Luik, twee jongens van zeventien zwaargewond door een ongeval met hun bromfiets. Een van de jongens, Sebastiaan Welsch, overleed ter plaatse. De andere jongen, Stephen Lespineux, bleef enkele dagen in coma. Hij kon zich daarna niets meer van het gebeuren herinneren.

Onderzoek van een ongevallenexpert van de politie wees uit dat de beide jongens met op hun opgevoerde bromfietsen frontaal tegen elkaar waren gereden. Hoewel hij dat niet uitsprak vermoedde de expert dat dat beide jongens een spelletje hadden gedaan zoals dat wel vaker in die omgeving gebeurde. Jonge jongens op opgevoerde bromfietsen reden dan frontaal op elkaar af. Degene die het eerst uitweek had verloren. In dit geval was kennelijk geen van beide jongens uitgeweken met alle noodlottige gevolgen van dien. Zowel de ongevallenexpert als de schouwarts sloten betrokkenheid van een derde partij uit. De ongevallenexpert vond geen enkel spoor van contact met een ander voertuig en de schouwarts trof op het lichaam van Welsch geen enkel spoor van contact met een auto aan. Van een opzettelijk overrijden met een auto kon dus geen sprake zijn.

De nabestaanden van Sebastiaan Welsch wilden niet geloven dat hij door eigen schuld was verongelukt. Iets wat wij in ons werk ook vaak tegenkomen, nabestaanden vinden het vaak moeilijk te waarheid te accepteren. Men ging dus op zoek naar de “ dader(s)”.

In het lokale nachtleven kwamen de tongen snel los. Verschillende vrienden van Welsch wezen in de richting van een jongen die wij Sjaak zullen noemen. Deze Sjaak zou enkele dagen daarvoor zou hebben gezworen Welsch te doden na een conflict over een meisje en drugs. Na de dood van Welsch schepte hij er tegenover meerdere mensen over op dat hij de twee bromfietsers had achtervolgd met z’n auto en hun dodelijke botsing had veroorzaakt. Hij deed dat ook ten aanzien van zijn eigen familie, die dit later bevestigde aan de politie. Bijzonder was wel dat zijn verhaal steeds weer anders was.

Voor de politie hem kon ondervragen, emigreerde Sjaak naar Sicilië.

Ook de familie van Stephen Lespineux, gevoed door allerlei geruchten, had geen vrede met de conclusies van de verkeersexpert en de schouwarts.

Zijn moeder ging met hem naar een sofroloog, een soort hypnotiseur. Aanvankelijk kon Stephen zich ook daar niets herinneren van het ongeval, maar nadat deze “ deskundige” hem een beetje had geholpen kwam hij uiteindelijk met een verhaal over een auto met drie inzittenden die hem en zijn vriend hadden aangereden. Hij wist zich nu zelfs een gedeelte van een kenteken te herinneren.Een auto die aan de omschrijving voldeed, werd daadwerkelijk gevonden maar bleek geen aanrijding te hebben gehad.

Natuurlijk hoor je als politie en justitie ver te blijven van dit soort zaken maar net als soms in Nederland besloten de autoriteiten in Luik besloot toch geloof te hechten aan de sofroloog. Ineens was de dood van Sebastiaan Welsch geen ongeval meer maar moord of doodslag. De bevindingen van de verkeersexpert en de schouwarts telden dus niet meer mee.

Een jaar na zijn vlucht naar Italië keerde Sjaak terug in België. Hij werd direct aangehouden en door de politie verhoord. Aanvankelijk ontkende hij iedere betrokkenheid bij het ongeval.

Maar tijdens de verhoren hielden de verhoorders hem voor dat hij misschien wel in de betrokken auto had gezeten maar niet zelf had gereden. Na nachten lange verhoord te zijn vertelde Sjaak daarop wat de verhoorders graag wilden horen. Hij verklaarde toen dat zijn buurjongen Marco Gottschalk de auto had bestuurd, dat diens broer Francis naast hem zat. Zelf had hij achterin gezeten dus hij was niet verantwoordelijk voor hetgeen er was gebeurd. Volgens Petit was Marco zelfs meerdere keren over het lichaam van Welsch heen gereden. Ook dit verhaal was weer heel anders dan de andere verhalen die hij eerder had verteld en werd nergens door feiten ondersteund.

De dag voor het ongeval waren Sjaak en Marco Gottschalk met elkaar op de vuist geweest vanwege een vermeende diefstal van geld dus zij waren bepaald geen vrienden, mogelijk een reden voor Sjaak om de broers Gottschalk bij het verhaal te betrekken.

Aan de hand van de verklaring van Sjaak werden Marco en Francis Gottschalk door de politie aangehouden en verhoord. Beiden ontkenden hevig en wilden niet of nauwelijks aan het onderzoek meewerken. Bewijs dat er een auto bij het ongeval betrokken was ontbrak nog steeds. Maar alleen op grond van de valse verklaring van Sjaak werden beide broers voor de rechter gebracht. Het is nauwelijks voor te stellen dat dit in een beschaafd land kan gebeuren, maar het is echt gebeurd.

Pas in 1999, zeven jaar na het ongeval, kwam de politie op het idee om onderzoek te gaan doen naar een mogelijk alibi van de beide broers voor de avond van het ongeval. Dat onderzoek leidde tot niets.

Het proces tegen Sjaak en de broers Gottschalk draaide voor het assisenhof in Luik uit op een welles-nietes-spel. Sjaak wist zich omringd door een ervaren advocaat, de broers hadden al die jaren geen enkele moeite gedaan om een verdediging op te bouwen. Zij dachten veel te simpel, namelijk: Als je niks gedaan hebt, moet je toch geen kosten maken voor een advocaat en kun je niet worden veroordeeld?” Van die houding kregen zij later flink spijt.

Sjaak kreeg als gevolg van zijn valse bekentenis “ slechts” 5 jaar cel, en kwam wegens voorbeeldig gedrag in de gevangenis al na een jaar vrij. Francis en Marco Gottschalk kregen respectievelijk 15 en 20 jaar cel. Veel waarnemers, advocaten, journalisten waren van meet af aan overtuigd van een gerechtelijke dwaling, maar de broers werden snel weer vergeten. Waarom zou je je druk maken voor een paar van gewone jongens zonder geld of aanzien?

Toen onderzoeksjournalist Douglas De Coninck zich in de zaak ging verdiepen, legde hij allereerst de transcriptie van de sofrologische sessie voor aan een aantal experten. Zij veegden het allemaal van de tafel als volkomen waardeloos. Het hele verhaal van de auto en de inzittenden kon gewoon de prullenbak in. En dat paste precies bij de conclusie van de verkeersexpert. Er was helemaal geen auto betrokken bij het ongeval.

Douglas de Coninck deed vervolgens nog iets wat de politie had verzuimd. Hij probeerde uit te zoeken wat de broers Gottschalk op de avond van het ongeval hadden gedaan. Dat bleek helemaal niet zo moeilijk te zijn. De broers speelden in 1992 bij amateurvoetbalploeg OC Awans. Van elke officiële wedstrijd was een wedstrijdformulier opgemaakt en die lag nog bij de voetbalbond. Uit het wedstrijdformulier en uit verklaringen van getuigen bleek dat de beide broers de avond van het ongeval op het voetbalveld waren geweest zodat ze nooit bij het ongeval betrokken zouden kunnen zijn geweest. Maar ook dit alibi van de beide broers maakte geen indruk op de autoriteiten in België.

In België komen de meeste gedetineerden vrij na een derde tot de helft van hun straf, soms zelfs minder, zoals in het geval van Sjaak, die het destijds kennelijk op een akkoordje had gegooid met het openbaar ministerie. Om vervroegd vrij te komen, moet de verdachte blijk geven van berouw en schuldinzicht. Francis en Marco weigeren dat categorisch dus bleven ze vastzitten.

Francis verliet pas op 24 oktober 2014 de gevangenis van Namen. Hij heeft zijn straf, 15 jaar, tot de allerlaatste dag uitgezeten. Hij is wellicht de enige Belgische gedetineerde die dat ooit deed. Bij zijn vrijlating zei hij: “ Had ik werkelijk iemand gedood, dan was ik tien jaar geleden al vrij. Je kunt in België beter schuldig zijn dan onschuldig.”

Marco Gottschalk komt pas op 23 oktober 2019 vrij.

Het wordt tijd dat ook in België mensen opstaan om dit soort misstanden aan te pakken. Op dit moment lijkt het dat Douglas De Coninck alleen staat in zijn strijd tegen het door politie en justitie veroorzaakte onrecht. Dat mag niet zo blijven. Ook in België horen er geen onschuldigen in de gevangenis te zitten.

Waarom daalt het aantal aangiften ?

Door Waarheidsvinder

In tien jaar tijd is het aantal aangiften van verkrachting meer dan gehalveerd. Van 2505 in 2005 naar 1175 vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal aangiften van aanranding is nog sterker gedaald. Tegelijkertijd is het aantal verkrachtingen en aanrandingen gelijk gebleven of zelfs gestegen, zeggen Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld.

De politie kan geen verklaring geven voor de dalende cijfers en ook minister van Justitie Ard van der Steur weet niet wat de oorzaak is.

Wij denken dat antwoord wel te kunnen geven. Het heeft alles te maken met de enorme drempel die de politie opwerpt. Die drempel wordt voor iedereen steeds hoger omdat politiebureaus vaak verdwijnen en als ze niet verdwijnen dan kun je daar bijna niet terecht voor het doen van aangiftes. Je moet proberen een afspraak te maken voordat je eindelijk met je verhaal bij de politie terecht kunt.

Voor zedenzaken is die drempel nog eens extra hoog. Nadat je eindelijk met je verhaal bij de politie terecht kunt, kun je niet direct aangifte doen. Eerst volgt er meestal een informatief gesprek waarin de aangever of aangeefster eigenlijk wordt duidelijk gemaakt dat het verstandiger is om geen aangifte te doen. Laat de betrokkene zich daardoor niet weerhouden dan kan er pas echt aangifte worden gedaan. Vaak zijn er dan al weken verlopen. Al die tijd loopt loopt het slachtoffer met alle spanningen rond die een dergelijke feit en de daarop volgende aangifte nu eenmaal oproepen.

Een voorbeeld van een dergelijke trieste gang van zaken is de aanranding van journaliste Rosa Timmer in Groningen. Zij werd begin juni 2015 tijdens een cafébezoek in Groningen door een haar onbekende man plotseling in haar kruis gegrepen. Een schoolvoorbeeld van feitelijke aanranding der eerbaarheid en dus wilde zij aangifte doen bij de politie. Dat kon dus niet, ze kreeg eerst een informatief gesprek. Maar daar zat Rosa niet op te wachten, ze wilde aangifte doen en zei dat ook tegen de zedenrechercheurs met wie ze sprak. Vijf maal zou ze dat hebben gedaan, maar de rechercheurs bleven onverbiddelijk, eerst twee weken bedenktijd en dan pas kon ze aangifte doen.

De meeste slachtoffers nemen genoegen met een dergelijk antwoord en verlaten zwaar teleurgesteld het politie-bureau. Velen van hen komen daar ook niet meer terug. Hun vertrouwen in de politie is teveel geschaad.

Rosa Timmer behoort niet tot de groep mensen die zich ook nog eens door de politie laten slachtofferen. Zij zocht de publiciteit op en dat had gevolgen. Er werden in de politiek vragen over de zaak gesteld en Rosa kon alsnog bij de politie in Groningen aangifte doen.

Maar onderwijl werd Rosa in de media nog even door een woordvoerder van de politie Groningen voor leugenaarster uitgemaakt. Ze had het verhaal over de bedenktijd verkeerd begrepen, want dat hadden de rechercheurs nooit zo tegen haar gezegd. Alsof Rosa één of andere dombo is. Het vreemde is dat tegelijkertijd landelijk door politie en justitie werd erkend dat een dergelijk bedenktijd inderdaad in de praktijk werd gehanteerd. Wie heeft hier nu gelogen?

Maar het verhaal van Rosa is nog niet afgelopen. Toen zij uiteindelijk aangifte kon doen lieten de rechercheurs wel even weten wat zij van de door Rosa gezochte media aandacht vonden. Het verhoor van Rosa nam maar liefst 5 uur in beslag en tijdens dat verhoor werden de meest impertinente en niet relevante vragen aan haar gesteld. Vragen zoals: Wat voor een slipje droeg je? Wat voor een BH droeg je? Hoe kort was je rokje? Allemaal vragen die niets met het feit te maken hebben maar kennelijk alleen dienden om Rosa op haar plaats te zetten. Om haar te leren in het openbaar geen kritiek op de politie te hebben.

Gisterenavond vertelde Rosa nog eens haar verhaal op de televisie. Schokkend was haar opmerking dat ze niet wist waar ze het meest door geschoffeerd was; de onverwachte aanranding in het café of de door haar ondervonden behandeling van de politie Groningen. Je moet je als politieleiding toch doodschamen als een slachtoffer van een zedenmisdrijf dat over jouw korps zegt.

De vraag waarom het aantal aangiftes van zedenmisdrijven zo daalt, is dus eenvoudig te beantwoorden. Vraag het maar aan Rosa.

Noot 26-09-2015:

Hoewel er volgens de politie Groningen geen sprake was van een verplichte bedenktijd heeft ministers Van der Steur inmiddels laten weten dat die termijn moet worden afgeschaft. Een slachtoffer moet directe aangifte kunnen doen als hij of zij dat wil. Nu maar hopen dat ze bij de afdeling Zeden van de politie Groningen ook het nieuws volgen.

14 jaar onschuldig in een Belgische gevangenis

De Belgische broers Francis en Marco Gottschalk zitten al 14 jaar vast voor een moord die zij niet hebben gepleegd. De werkelijke dader van de moord is bekend.
Maar niemand in België wil iets aan de zaak doen want in België bestaan officieel geen gerechtelijke dwalingen.
Het ontluisterende verhaal over de beide broers is op indrukwekkende wijze opgeschreven door onderzoeksjournalist Douglas de Coninck. Hij maakt zich al jaren sterk voor eerherstel van de broers. Niemand in België wil echter naar hem luisteren.

Soms loopt België inderdaad nog jaren achter op Nederland.

ISBN 978 90 223 2935 I

Valse bekentenissen blijken afgedwongen

Door Waarheidsvinder

Veel Nederlanders kunnen zich niet voorstellen dat onschuldige mensen tijdens hun verblijf aan het politiebureau dingen bekennen die ze niet hebben gedaan. Toch gebeurt dit regelmatig. Denk maar aan de Puttense Moordzaak, de Schiedammer parkmoord, de zaak Ina Post, de zaak Spelonk op Bonaire en de moord op platenproducer Bart van der Laar. We schreven er al vaak over.

Op dit moment loopt er een herzieningszaak waarbij zes onschuldige mensen in het verleden zijn veroordeeld voor een moord die ze niet hebben gepleegd. Ook hier was er sprake van valse bekentenissen door enkele van de destijds aangehouden verdachten.

Het gaat om de in 1993 gepleegde moord op oma Mok van het Chinees restaurant Peacock in Breda. De Hoge Raad heeft de veroordeling inmiddels vernietigd en de zaak voor een nieuwe behandeling toegewezen aan het Gerechtshof in Den Haag. Onderstaand artikel uit de Volkskrant laat zien hoe enkele verdachten destijds tot hun “bekentenissen” kwamen. Het is geschreven door Volkskrantjournaliste Wil Thijssen.

Advocaat laakt verhoormethode “Zes van Breda”

Een verdachte kreeg in haar cel alleen maandverband als ze zou meewerken met de politie. Een ander kreeg bevroren brood als lunch. Verhoren gingen urenlang door, zonder pauze, wekenlang achtereen. Een verdachte was zwanger maar werd door de verbalisanten niet geloofd. Die gingen juist zitten eten tijdens haar verhoor, waardoor ze misselijk werd. Ze kreeg een miskraam tijdens haar detentie.

Het is een greep uit de verhoormethoden uit 1994, die volgens advocaat Knoops verklaren waarom drie veroordeelden van de ‘Zes van Breda’ destijds een moord bekenden die ze volgens hem niet hebben gepleegd. Hun zaak werd eind 2012, na 21 jaar, heropend na de ontdekking dat ontlastend bewijs aan de rechters is onthouden. Dit is mogelijk de grootste gerechtelijke dwaling in de Nederlandse geschiedenis.

Geen fysiek bewijs

De “ Zes van Breda” ontkennen dat ze in 1993 ‘oma Mok’ van Chinees restaurant Peacock in Breda hebben vermoord. De vrouw werd gewurgd, een gokkast was leeggehaald, haar juwelen zijn gestolen. Drie vrouwen en drie mannen, allen rond de twintig jaar, werden opgepakt en na bekentenissen veroordeeld. Zij hebben straffen tot 10 jaar uitgezeten. Fysiek bewijs is nooit gevonden.

De hamvraag luidde al die jaren: waarom hebben drie van hen bekend? In de herziening van deze zaak schetste advocaat Knoops vrijdag, na anderhalve dag pleiten, ontluisterende verklaringen over de verhoormethoden uit die tijd. Zo loog de politie dat haren van een verdachte waren gevonden op de plaats delict, hoewel nooit enig dna-bewijs is gevonden dat tot de ‘Zes van Breda’ leidt. Ook loog dat politie dat een van de verdachten een bekentenis tegen de anderen had afgelegd. De verdachten werden met stemverheffing en vuistslagen op tafel bevraagd. En de verbalisanten beloofden: als je bekent, mag je naar huis. Ook dat was niet waar. Maar de drie vrouwen verdroegen hun eenzame opsluiting niet langer.

Tunnelvisie

Vrijdag bleek dat de onderzoeksleider van destijds wist dat een van de vrouwelijke verdachten labiel en kwetsbaar was en snel onware, tegenstrijdige verklaringen aflegde. “ Ze ging van kroongetuige naar pathologisch leugenaar ”, heeft deze onderzoeksleider onlangs voor de rechter-commissaris verklaard.

Desalniettemin werden haar verklaringen als waarheid aan de andere vijf verdachten voorgelegd. Ook erkent de recherche dat deze vrouw bewust, om die reden, als eerste verdachte was aangehouden.

Een van de verbalisanten van destijds heeft onlangs bij de rechter-commissaris verklaard dat hij toentertijd al constateerde dat er sprake was van een tunnelvisie bij de recherche: “ Op basis van slechts één proces-verbaal werd ons onderzoek geopend. […] Er werden geen andere scenario’s aan de orde gesteld.” Binnen de recherche was volgens hem in 1994 al discussie of de verdenking tegen de Zes van Breda niet ‘te mager was om tot aanhouding te kunnen overgaan’. Maar: “ Een bekentenis is een euforisch moment, daar doe je het voor.”

Veroordeelde Appie T. hoopt dat de zes binnenkort worden vrijgesproken. “ Ik hoop op eerherstel. Dat aan mijn kinderen, familie en omgeving bewezen kan worden dat ik geen laffe moordenaar ben! De schade die mij aangedaan is, is onherstelbaar. Ik ben meer dan 21 jaar bezig met de zaak en ben de rest van mijn leven hierdoor getekend. Gerechtigheid zal in dit leven nooit meer volledig kunnen geschieden. Daarvoor is teveel kapot gemaakt.”

Op 30 september wordt de zaak voortgezet.

Tot zover het krantenartikel.

Je zou verwachten dat het Openbaar Ministerie er inmiddels ook wel van overtuigd is dat hier sprake moet zijn van een gerechtelijke dwaling. Niets is echter minder waar.

Advocaat-generaal Winfried Korver, die de zaak voorbrengt, legt alle feiten naast zich neer. Volgens hem is er geen sprake van valse bekentenissen en is er daarom geen sprake van een gerechtelijke dwaling. Hij wil dat de onschuldige verdachten opnieuw worden veroordeeld. Net zoals we dat zagen bij de Puttense moordzaak en de zaak Ina Post, waar ook justitie bleef volhouden aan de schuld van de veroordeelden. Gelukkig dachten de rechters in die zaken er anders over.

Dus is ook deze AG een voorbeeld van iemand die meer hecht aan het imago van politie en justitie dan aan de waarheid. Nu maar hopen dat de leden van het Hof in Den Haag daar anders over denken. Na 22 jaar is het tijd voor gerechtigheid.

De waarheid en niets dan de waarheid?

Door Waarheidsvinder

Als de verklaring van een burger afwijkt van de verklaring van die van een politieman of -vrouw, dan trekt de burger bijna altijd aan het kortste eind. Vrijwel altijd krijgt de burger ongelijk, want politiemensen spreken immers de waarheid.

Al jaren lang betogen wij dat dit onterecht is. De politie is een doorsnede van de maatschappij en in die maatschappij zijn er nu eenmaal rotte appels. Er zijn dus ook politiemensen die liegen en bedriegen, die stelen, die drugs gebruiken, die onder invloed van drank autorijden, die hun partner mishandelen, die hun kinderen mishandelen, die vrouwen misbruiken en hun gezin uitmoorden. Al die feiten die in de rest van de maatschappij voorkomen, komen ook voor onder politiemensen.

Natuurlijk is het slechts een kleine minderheid die dit soort zaken plegen, maar dat geldt ook voor de rest van de maatschappij.

Vandaag troffen we in de krant een schokkend verhaal aan over twee politiepolitiemensen die volkomen ten onrechte op een rijdende auto hadden geschoten en vervolgens door het opmaken van leugenachtige processen-verbaal hebben geprobeerd hun daden te rechtvaardigen.

Op 26 maart 2013 reden twee mannen in een door hun gehuurde auto door Schiedam. Omdat de betreffende auto door de politie ook wel eens als lokauto werd gebruikt, dachten twee politiemensen dat de beide mannen de auto hadden gestolen. Onmiddellijk zetten ze daarom de achtervolging op de beide mannen in. Tijdens die achtervolging schoten ze enkele malen gericht op de auto met daarin de beide mannen. Twee kogels vernielden een ruit van de auto en ook een toevallig in de buurt rijdende andere auto werd door een kogel getroffen.

De achtervolgde mannen hadden geen idee door wie zij werden achtervolgd en waarom. Later bleek dat het om de politie ging. Toen een van de mannen daarop aan het politiebureau verhaal ging halen, werd hij aangehouden omdat hij op de politie zou zijn ingereden. Hij zat een dag onterecht vast als verdachte van poging tot doodslag. Toen bleek dat ze helemaal in de fout waren gegaan hadden de beide betrokken politiemensen namelijk een vals proces-verbaal opgemaakt waarin ze schreven dat de beide mannen op hen waren ingereden.

Het onterechte verblijf aan het politiebureau kostte de man zijn relatie en ook zijn werk raakte hij later door alle stress kwijt.

Gisteren stonden de beide politieagenten voor de rechter. Een van hen had tenminste nog het fatsoen om zijn excuses aan te bieden. Nummer twee gaf iedereen behalve zichzelf de schuld en bovendien zag de bestuurder van de achtervolgde auto zag er volgens hem onguur uit.

De officier van justitie had echter geen medelijden en vroeg anderhalf jaar gevangenisstraf voor beide mannen die inmiddels door de politie oneervol ontslagen zijn.

Om het allemaal nog erger te maken, stonden er gisteren in Rotterdam nog twee andere politiemensen voor de rechter. De één stak geld van door hem geconstateerde snelheidsovertredingen in zijn eigen zak en de andere stak geld van de hondensportvereniging in zijn eigen zak en deed vervolgens een valse aangifte van diefstal.

Betekent dit nu dat alle politiemensen niet te vertrouwen zijn? Nee, dat betekent dit niet. Het laat echter wel zien dat er geen enkele reden is om te denken dat ze beter zijn dan de doorsnee burger. Het is goed om daar bij stil te staan, zeker als een burger zegt dat het verhaal van een politieman of vrouw niet klopt.

Vertrouwen is mooi, controle is echter beter.

Gebrek aan kennis?

Door Waarheidsvinder

Kennis is macht, dat geldt ook voor politiemensen. Mis je de noodzakelijke kennis, dan gaat dat vaak ten koste van de kwaliteit van je werk en dus ten koste van de burger. Een mooi voorbeeld daarvan zagen wij laatst op het internet.

Via een camera gemonteerd op het dashboard van een bestelauto was goed te zien hoe de bestuurder van deze auto werd dwarsgezeten door de bestuurder van een personenauto. Wat de aanleiding daartoe was vermeldt het verhaal niet, maar het gedrag van de bestuurder van de personenauto was overduidelijk niet in de haak. Hij verlaagde steeds zijn snelheid, wisselde voortdurend van rijstrook en dwong daardoor de bestuurder van de bestelauto om steeds langzamer te gaan rijden. Uiteindelijk ging de bestuurder van de personenauto zelfs zover dat hij zonder enige aanleiding boven op zijn rem ging staan, met als gevolg dat de bestuurder van de bestelauto achter hem een noodstop moest maken.

Op de camerabeelden was vervolgens te zien dat de bestuurder van de personenauto uit zijn voertuig sprong en op de bestelauto afliep. Wat er daarna precies gebeurde is op de camerabeelden niet te zien. Wel is een hoop geschreeuw te horen.

De bestuurder van de bestelauto verklaarde later door de bestuurder van de personenauto te zijn mishandeld en deed aangifte bij de politie. De bestuurder van de personenauto werd vervolgens als verdachte gehoord maar ontkende de bestuurder van de bestelauto te hebben geslagen.

De politie maakte toch proces-verbaal van mishandeling op en zond dat in naar justitie. De officier van justitie bracht de zaak vervolgens voor de rechter.

De rechter sprak de verdachte vrij, want er was volgens hem geen bewijs dat de bestuurder van de personenauto de bestuurder van de bestelauto had geslagen. Slachtoffer boos en politie boos.

Naar onze mening had deze afgang makkelijk voorkomen kunnen worden. Zowel de politieagenten als de officier van justitie hadden moeten begrijpen dat het misschien wel aannemelijk was dat de bestuurder van de bestelauto was geslagen, maar dat het bewijs daarvoor ontbrak omdat er geen beelden van de mishandeling waren en er geen getuigen waren.

Wat op de beelden wel duidelijk zichtbaar was, was dat de bestuurder van de bestelauto door de bestuurder van de personenauto gedwongen was zijn voertuig midden op de rijbaan tot stilstand te brengen. Dergelijk gedrag, een andere dwingen iets tegen zijn wil te doen, is naar onze mening strafbaar gesteld in artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De tekst van lid 1 van dat artikel luidt:

Hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die andere hetzij tegen derden, wederrechtelijke dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

Indien de betrokken politiemensen de elementen van dit artikel in hun proces-verbaal hadden opgenomen, dan was de kans groot geweest dat de bestuurder van de personenauto door de rechter wel was veroordeeld voor overtreding van dat artikel. Nu ging hij lachend naar huis en dat was niet nodig geweest.

Alleen de recherche verbeterd?

Door Waarheidsvinder

Eindelijk begint het kennelijk ook tot de politiek door te dringen dat er iets mis met de kwaliteit van de politie. Iets wat wij al jaren beweren.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van der Steur geschreven dat de kwaliteit van de rechercheurs bij de politie niet in orde is. Volgens hem moet het niveau van veel politiemedewerkers die zich met opsporing bezighouden worden verhoogd. Volgens de minister verandert de criminele wereld en moet ook de recherche anders te werk gaan.

De criminaliteit verschuift naar criminaliteit via internet. Daar heb je een ander soort mensen voor nodig en we merken dat we er daar meer van nodig hebben”, zegt de minister. Naast cybercrime-specialisten doelt hij op onder anderen financieel-economische specialisten. De minister kondigt daarom aan dat er meer specialisten worden aangenomen en dat zij-instromers sneller op een goed niveau worden gebracht. “Ik heb ook aan de politiebonden aangeboden om meer uren voor opleiding te reserveren, zodat we aan de vraag kunnen voldoen.”

Van der Steur vindt ook dat de leidinggevenden in de opsporing beter moeten worden.

Het is jammer dat de minister het alleen over de recherche heeft. Hij realiseert zich kennelijk niet dat veel misdrijven niet door de recherche worden afgehandeld, maar door medewerkers van de basispolitiezorg, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. De meeste inbraken, diefstallen, vernielingen en mishandeling worden door hen afgehandeld en daar ontbreekt het ook aan voldoende kwaliteit om dit soort zaken tot een goed einde te brengen.

Maar niet alleen is er iets mis met de kwaliteit, maar binnen de basispolitiezorg is er ook veel te weinig tijd om goed onderzoek te doen. De onderzoeken moeten namelijk gebeuren tijdens vrije diensten tussen de noodhulpdiensten in en dat zijn maar één of twee diensten in de week. Diezelfde diensten moeten echter ook worden gebruikt voor cursussen en bijvoorbeeld de schietopleiding.

Nog slechter is het gesteld met de aansturing van dat soort zaken. Veel leidinggevenden hebben werkelijk geen kaas van recherchezaken gegeten. Het grote aantallen processen-verbaal dat wordt geseponeerd is daar het levende bewijs van.

Ons advies aan de minister is daarom om zich niet alleen te richten op kwaliteitsverbetering van de rechercheurs, maar zeker ook te kijken naar het gebrek aan kwaliteit van de medewerkers van de basispolitiezorg. Daar hebben de burgers het vaakst mee te maken en hun vertrouwen in de politie neemt bepaald niet toe door gestuntel tijdens een onderzoek.