Skip to content

Politie Zeeland in de fout

Door Waarheidsvinder

We hebben op deze site al meerdere malen gewezen op de risico’s van het gebruik maken van paragnosten en andere droomgetuigen in de opsporing. In de zaak van de moord op Diana Winkel in Oldenzaal leidde de tip van een paragnost zelfs tot de aanhouding en insluiting van een onschuldige man. Hij zat ruim een maand onschuldig vast. Tot het laatste moment bleven politie en justitie hem als dader zien. Uiteindelijk bleek hij onschuldig te zijn. Maar desondanks heeft niemand iets van deze zaak geleerd.

Het onderzoeken van strafbare feiten dient te gebeuren door professionals die daarvoor zijn opgeleid en werken volgens de regels. Paragnosten en andere droomgetuigen horen daar niet in thuis. Kennelijk dringt dit niet tot alle politiemensen en officieren van justitie door. De druk om zaken op te lossen is kennelijk zo groot dat alle middelen, ook de onzinnige, worden gebruikt om de dader(s) te vinden.

Gisteren lazen we op de site van Omroep Zeeland een artikel dat onze de haren ten berge deed rijzen. De politie Zeeland heeft recent het onderzoek naar de verdwijning van Herman Ploegstra uit IJzendijke heropend. Deze keer zou men alles in het werk stellen om de zaak op te lossen en dat is natuurlijk lovenswaardig. Maar ons vertrouwen in de onderzoekers heeft een ernstige knauw gekregen.

In het artikel over de ontwikkelingen in de zaak Ploegstra werd ondermeer verwezen naar een uitspraak van een politiewoordvoerder. Volgens Omroep Zeeland verklaarde deze:

“ In de afgelopen week is er ook een nieuwe tip binnengekomen van een waarzegster. “We nemen alle tips serieus, dus deze tip lopen we ook na”, zegt een woordvoerder van de politie. Daarmee komt het totaal aantal tips sinds de heropening van de zaak op 36. Dit is overigens niet de eerste tip van waarzeggers in deze zaak.

Hoe dom moet je zijn om tijd en menskracht te besteden aan de onzinnige tips van dit soort fantasten? Als je op deze manier probeert een zaak op te lossen dan kun je beter stoppen. Wij vragen ons af of dit gebeurt met toestemming het Openbaar Ministerie. Zo ja, welke officier van justitie heeft hier zijn of haar fiat aan gegeven? Die officier van justitie dient naar onze mening onmiddellijk te worden vervangen.

Wanneer grijpt de verantwoordelijk minister nu eindelijk eens in en verbiedt hij iedere samenwerking met paragnosten en andere droomgetuigen?

Onze mening is in ieder geval helder: Verklaringen van paragnosten en andere droomgetuigen horen thuis in Fabeltjesland en niet in Nederland, dus ook niet in Zeeland.

Moeder Sharleyne vrijgesproken

Door Waarheidsvinder

De rechtbank in Assen heeft vanmiddag de moeder van de 8 jarige Sharleyne Remouchamps uit Hoogeveen vrijgesproken van doodslag op haar dochtertje. Volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs tegen de moeder.

We gaan hier niet de zaak overdoen, maar één punt willen we toch wel vermelden. Er is ook door de rechters het één en ander gezegd over de vraag of Sharleyne in staat was zelf over de reling van de galerij van de flat te klimmen. Natuurlijk kon ze dat, dat hebben wij ook nooit bestreden. Maar niemand heeft zich kennelijk serieus afgevraagd hoe een 8 jarige meisje midden in de nacht op de galerij van een flat kwam terwijl de voordeur van de woning op het nachtslot zat, haar moeder de sleutel had en er geen enkele bewijs is dat zij via een raam naar buiten is geklommen.

De kwaliteit van deze uitspraak lijkt een beetje op de kwaliteit van het politieonderzoek. Wij worden daar niet vrolijk van.

 

 

 

Heropening moordzaak Herman Ploegstra

Door Waarheidsvinder

Al jaren houden wij ons bezig met de verdwijning van Herman Ploegstra uit het Zeeuwse IJzendijke.  Op dinsdag 26 oktober 2010 verdween hij na het bezoek aan sportschool in Breskens. Zijn  auto werd met een portier open aangetroffen op de inrit van Rijkswaterstaat aan de Duivelshoekseweg net buiten Breskens. In de auto werden bloedsporen van Herman aangetroffen en persoonlijke zaken van hem lagen naast de auto op de grond. Herman was duidelijk met geweld uit zijn auto gehaald.

Het onderzoek van de politie Zeeland was een drama. Alles wat men verkeerd kon doen deed men ook en men bleef stellen dat men alle opties open hield. Wij hebben hier alle meerdere malen op deze site over geschreven.

Vanaf het begin hebben wij gesteld dat Herman Ploegstra ontvoerd en vermoord was. Wij hebben dat goed onderbouwd en zelfs de naam van één van de mogelijke daders aangeleverd. Nooit werden wij serieus genomen, maar nu is dat kennelijk veranderd.

Zojuist lazen wij op de site van Omroep Zeeland dat de politie Zeeland eindelijk er ook van overtuigd is dat Herman niet is weggelopen of zelfmoord heeft gepleegd, maar dat hij het slachtoffer van een misdrijf is geworden. Wij hopen dat de politie deze keer wel alle registers opentrekt en dat men de daders van deze moord zal vinden. Voor echtgenote Sandra en haar dochter is te hopen dat men eindelijk ook het lichaam van Herman zal vinden. Wij blijven de zaak aandachtig volgen.

Noot 3 juli 2018

De politie heeft vandaag bekend gemaakt dat zij ten onrechte altijd hebben aangenomen dat er foto’s en een telefoon uit de kraan van Herman Ploegstra waren verdwenen. De foto’s blijken destijds door een collega van Herman te zijn gevonden en aan diens vrouw te zijn gegeven. De werktelefoon van Herman blijkt ook in de kraan te zijn gevonden en door het bedrijf vervolgens in gebruik te zijn gegeven van een ander personeelslid. Er zijn dus geen aanwijzingen dat iemand na de verdwijning van Herman onbevoegd in zijn kraan is bezig geweest.

Feit blijft wel dat de anonieme telefoon van Herman, waarmee hij de contacten met zijn vriendin(nen) onderhield wel verdwenen is. Deze telefoon had Herman vermoedelijk bij zich op de avond dat hij verdween.

Noot 4 juli 2018

Een volgende verrassende ontwikkeling in deze zaak. De politie heeft laten weten dat de anonieme telefoon van Herman vermoedelijk ook terecht is. De telefoon zou destijds in de buurt van de plaats waar de auto van Herman is aangetroffen zijn gevonden door een voorbijganger. Deze zou de telefoon mee hebben genomen en nog steeds in  zijn bezit hebben.

De telefoon wordt nu onderzocht.

Slecht politieonderzoek zaait twijfel

Door Waarheidsvinder

Op dit moment dient bij de rechtbank in Assen de zaak tegen de moeder van de 8 jarige Sharleyne Remouchamps. De moeder wordt er van verdacht dat zij in de nacht van 8 juni 2015 haar dochter heeft gewurgd, al dan niet met de dood tot gevolg, en haar daarna van 10 hoog van de flat in Hoogeveen naar beneden heeft gegooid.

Aanvankelijk was de zaak door het openbaar ministerie geseponeerd omdat de politie niet had kunnen vaststellen wat er nu precies was gebeurd. Men hield de mogelijkheid open dat Sharleyne zelf naar beneden gesprongen of gevallen was. Wij hebben het dossier op verzoek van de vader van Sharleyne onderzocht en wij konden niet tot een andere conclusie komen dan dat de politie broddelwerk had geleverd en dat er wel degelijk sterke aanwijzingen tegen de moeder waren dat zij haar dochter om het leven had gebracht. De zaak moest daarna in opdracht van het Gerechtshof in Leeuwarden worden heropend en dat leidde er toe dat de moeder opnieuw werd aangehouden als verdachte van moord cq doodslag op haar dochter.

Tijdens het nieuwe onderzoek meldde zich ook een buurman die de bewuste nacht een woordenwisseling zou hebben gehoord tussen Sharleyne en haar moeder. Hij gaf aan dat hij kort na de dood van Sharleyne tijdens een buurtonderzoek door twee politiemensen in burger was bezocht en dat hij toen dit verhaal ook al had verteld. De politie reageerde daarop met de mededeling dat in hun administratie niets was terug te vinden van een door de man afgelegde verklaring. Niemand van het onderzoeksteam kon zich daarvan iets herinneren en de teamleiding gaf aan dat er geen administratie van het buurtonderzoek was bijgehouden.

De advocaat van de moeder bestempelde daarop de betreffende buurman als onbetrouwbaar en leugenachtig.

Een hulpverleenster die de betreffende buurman al enkele jaren bij staat las het verhaal in de media maakte zich daar erg kwaad over en stapte naar de politie. Zij kende de man als eerlijk en betrouwbaar en bovendien had de man hetzelfde verhaal al in 2015 aan haar verteld. Toen zij hem er destijds op had gewezen dat hij met het verhaal naar de politie moest gaan had de man haar verteld dat hij al met de politie had gesproken en dat die zijn verklaring had opgeschreven.

De teamleiding van het onderzoeksteam dat de zaak destijds onderzocht voert nu als excuus aan dat er in 2015, u leest het jaartal goed 2015 !, nog geen draaiboek voor buurtonderzoeken was en dat men geen administratie had bijgehouden. Men kon zich wel herinneren dat er een buurtonderzoek was geweest maar men kon niet zien wie er was bezocht en wat er was verklaard. Een later als getuige gehoorde politieman verklaarde over het onderzoek:” Het was hectisch en er was geen gestructureerde ploeg aan het werk”.

De betreffende buurman wordt nu dus als onbetrouwbaar aangemerkt omdat de politie er een zootje van heeft gemaakt. Een ex-politieman met ruim 40 jaar ervaring schreef ons hier over: “Wat een onzin. Zeg dan dat het niet goed is verwerkt maar jezelf teamleider noemen en dan dergelijk onzin verkondigen. Bij de padvinderij doen ze het beter, zeker weten. Wat moet je als rechters nu met zo’n puinhoop?“

Wij sluiten ons hierbij aan, het is allemaal te droevig voor woorden.

Hetgeen in deze zaak is gebeurd zijn wij helaas veel vaker tegengekomen tijdens onze onderzoeken. Informatie die niet past bij hetgeen de onderzoekers denken verdwijnt in het niets en later kan niemand zich herinneren dat de betreffende informatie er is geweest. De betreffende getuige wordt daardoor voor leugenaar uitgemaakt en de waarheidsvinding is het slachtoffer.

Noot 18 juni

Vanmorgen is er door het Openbaar Ministerie 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen de moeder van Sharleyne ter zake doodslag.

Advocaten doen aangifte

Door Waarheidsvinder

Jacqueline Kuijper en Wieteke Drummen, de Advocaten van twee van de verdachten in de moordzaak Gees hebben aangifte gedaan tegen de beide betrokken officieren van justitie, tegen Klaas Aalbers de teamleider van het onderzoek en tegen twee rechercheurs in verband met het opmaken en/of gebruik maken van een valselijk opgemaakt proces-verbaal. Als buitenstaander zou je toch zeggen dat dit een eenvoudige zaak zou moeten zijn, de feiten zijn duidelijk. Maar zo simpel ligt het vaak niet in dit landje dat vaak een grote mond heeft over het handelen van andere landen.

Het is dus maar afwachten of de aangifte gevolgen zal hebben voor de betrokkenen. In een rechtsstaat zou dat wel het geval moeten zijn.

 

 

 

Verzoek verplaatsing onderzoek

Door Waarheidsvinder

Gisteren meldden wij u al dat het Militair Hof in Arnhem het Openbaar Ministerie in Arnhem opdracht heeft gegeven nieuw onderzoek te doen naar de ontploffing van een handgranaat in een Nederlandse Bushmaster in Afghanistan. Bij die ontploffing liep soldaat Erik Groenendijk blijvend letsel aan zijn rug op. Hij verdenkt zijn toenmalige collega Admilson R. verantwoordelijk te zijn geweest voor die aanslag op zijn leven.

Vandaag heeft advocaat Sébas Diekstra namens het slachtoffer Erik Groenendijk een brief geschreven aan het College van Procureurs-Generaal waarin hij verzoekt een ander Openbaar Ministerie dan dat in Arnhem met het nieuwe onderzoek te belasten. Gelet op houding van de het Openbaar Ministerie in Arnhem in deze zaak tot nu toe heeft zijn cliënt weinig vertrouwen in de kwaliteit van het nieuwe onderzoek wanneer dat weer door Arnhem wordt geleid.

Wij begrijpen dat wantrouwen. Tot op heden liep het OM in Arnhem blind achter de onderzoekers van de Kmar aan die wekken tot op heden bepaald niet de indruk dat zij echt op zoek naar de waarheid zijn. Het leek er veel meer op dat de vuile was binnenskamers moest blijven.

Wij hopen daarom met Erik Groenendijk dat het College van Procureurs-Generaal een ander Openbaar Ministerie met het nieuwe onderzoek zal belasten. Iedere schijn van vooringenomenheid dient immers te worden weggenomen.

Noot 21 mei

Het college van PG’s heeft bepaald dat het onderzoek wel in Arnhem blijft maar dat een andere officier van justitie de zaak onder handen krijgt. Volgens het college mogen militaire zaken alleen in Arnhem worden behandeld, dus verplaatsing naar een ander parket zou niet kunnen.

Hof wil nieuw onderzoek

Door Waarheidsvinder

Op zondag 7 maart 2010 ontplofte er een handgranaat in een gepantserd defensievoertuig staande op het terrein van Camp Coyote, een vooruitgeschoven post van Camp Hadrian te Dej Rawod in Afghanistan. Het onderzoek in die zaak werd door de Koninklijke Marechaussee (Kmar) verricht. We schreven eerder al uitgebreid over de zaak.

Op dit moment loopt er een zogenaamde artikel 12 procedure bij het Militair Hof in Arnhem. Erik Groenendijk eist daarin dat het onderzoek wordt heropend en dat Admilson R. alsnog wordt vervolgd.

In 2017 verrichtte de Kmar een zogenaamd oriënterend onderzoek. Op 15 februari 2017 bracht men een analyserapport uit onder de naam Haines. Volgens de onderzoekers was er geen reden om de zaak te heropenen, een conclusie die het Openbaar Ministerie (natuurlijk) overnam.

Onze reactie op het rapport Haines was dat ook dit onderzoek van de Kmar onvolledig en ondeskundige was. Dit conclusie wordt kennelijk gedeeld door het Hof in Arnhem. In een voorlopige beschikking schrijft het Hof op 13 april 2018 onder meer:

Het Hof is van oordeel dat het onderzoek niet volledig dan wel uitputtend is geweest en dat het voor een goede beoordeling van de klacht noodzakelijk is dat in ieder geval de volgende onderzoekshandelingen dienen te worden verricht:

Het horen van de broer van de beklaagde, Marcos R,

Het doen van nader onderzoek door het openbaar ministerie dan wel de Kmar, waarbij de aannemelijkheid van het scenario dat de beklaagde van dichtbij de granaat heeft gegooid dan wel onderhands heeft geworpen of gerold in de Bushmaster centraal staat;

alle overige onderzoekshandelingen, die het openbaar ministerie dan wel de Kmar, al dan niet naar aanleiding van de hiervoor genoemde onderzoekshandelingen, nuttig en wenselijk oordeelt.”

In gewoon Nederlands betekent dit dat het de Kmar en het Openbaar Ministerie hun huiswerk over moeten doen en dat lijkt ons een juiste beslissing. Erik Groenendijk heeft recht op de waarheid, ook als die waarheid niet plezierig is voor het het Ministerie van Defensie, het Openbaar Ministerie en voor de Kmar.

Geen maatregelen tegen officier ?

Door Waarheidsvinder

Wij hebben op onze site al het één en ander geschreven over het geknoei met een proces-verbaal in de zaak van de moord op de 69 jarige Koert Elders uit Gees. Twee rechercheurs maakten met medeweten van hun teamleider Klaas Aalbers en in opdracht van zaaksofficier van justitie Agnes de Vries een vals proces-verbaal op van een gesprek dat zij hadden met een getuige. Het proces-verbaal werd daarna gebruikt om de rechtbank te bewegen één van de verdachten langer in voorarrest te houden. Wij stelden toen dat er naar onze mening geen plaats behoort te zijn bij politie en justitie voor mensen die op deze manier met de waarheid omgaan. Zeker niet als het gaat om een officier van justitie die bewust rechters misleidt.

Wij staan kennelijk niet alleen in deze mening. Op 13 april verscheen er in het NRC een artikel over deze zaak van de hand van rechtspsycholoog Peter van Koppen. De kop van het artikel luidde: “Doodzonde van officier móét gevolgen hebben.

In het artikel lezen we onder meer: “Een officier van justitie die liegt, zoals in de Assense zaak, ondergraaft in feite ons hele strafrechtsysteem. Als officieren van justitie niet altijd kunnen worden vertrouwd, moeten zij altijd worden gewantrouwd.”

Peter van Koppen woont in het westen van het land en hij maakt kennelijk geen verschil tussen Gees en Assen. Hij doelt echter op de moord in Gees en de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Assen.

Van Koppen spreekt verder onder meer zijn verbazing uit over het feit dat de betrokken officier van justitie niet uit haar functie is gezet, maar dat zij zelfs is bevorderd tot advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Iets waarover wij ook onze verbazing hebben uitgesproken. Aan het eind van het artikel schrijft Van Koppen:

Liegen tegen de rechter is voor een officier van justitie een rechtsstatelijke doodzonde waarop altijd een gepaste reactie nodig is. Het ligt voor de hand dat dat ontslag inhoudt, maar dat is niet in elk geval vereist. Er zou echter altijd een publieke reactie van het college van procureurs-generaal moeten volgen waarin wordt benadrukt dat liegen niet mag. In deze zaak is het wel erg stil gebleven”

De houding van het college van procureurs-generaal maakt nog eens duidelijk dat de waarheid steeds vaker het onderspit delft als het gaat om het imago van politie en justitie. Liegen en bedriegen mag kennelijk als het maar de “goede” zaak dient. Gewoon stil blijven zitten en hopen dat het vanzelf voorbij gaat lijkt ook in deze zaak de strategie.

PS. Ook de leiding van de Politie Noord-Nederland houdt zich angstvallig stil over deze zaak. Het lijkt er op dat men ook daar geen problemen heeft met politiemensen die knoeien met een proces-verbaal.

Geen misleiding?

Door Waarheidsvinder

De beslissing van de rechtbank Assen om één van de verdachten in zaak van de dodelijke overval in het Drentse Gees niet te veroordelen, omdat door officier van justitie Agnes de Vries een valselijk opgemaakt proces-verbaal aan het dossier was toegevoegd, heeft tot de nodige commotie in de media geleid Kennelijk daarom heeft het openbaar ministerie Noord-Nederland op 7 april het volgende persbericht uitgebracht:

Reactie op vonnis woningoverval Gees

7 april 2018 – Arrondissementsparket Noord-Nederland

De rechtbank heeft gisteren, vrijdag 6 april, uitspraak gedaan tegen vier verdachten in het onderzoek Gees.

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens de inhoudelijke behandeling, zowel in het requisitoir als in de repliek, uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende vormfouten die zijn gemaakt in het onderzoek Gees.

Het Openbaar Ministerie betreurt de gang van zaken rond de vormfouten zeer, maar bestrijdt ten stelligste de Rechtbank te hebben willen misleiden. Het Openbaar Ministerie herkent zich dan ook niet in de formulering in de vonnissen van de rechtbank dat de officier van justitie bewust een onjuist proces-verbaal in het dossier heeft opgenomen en daarmee zodanig misleidend heeft gehandeld dat de kern van het strafproces wordt geraakt. Alles is erop gericht geweest om de gang van zaken zo helder mogelijk te krijgen voor de Rechtbank. Het maatschappelijk belang om een goed oordeel over deze zaak te krijgen is van groot belang.

Het onderzoek Gees is een omvangrijk onderzoek, met verschillende gecompliceerde rechtsvragen. Alvorens te besluiten of tegen deze uitspraak hoger beroep dient te worden ingesteld, zal het Openbaar Ministerie het vonnis uitgebreid bestuderen.

In verschillende media wordt melding gemaakt dat de toenmalige officier van justitie inmiddels advocaat-generaal geworden is bij het ressortsparket Arnhem/Leeuwarden. Het OM hecht eraan te benadrukken dat het vertrek van de zaaksofficier bij het arrondissementsparket Noord-Nederland geen enkel verband houdt met het onderzoek Gees.

Wat bedoelt het Openbaar Ministerie hier nu te zeggen?

Vindt men het bij het Openbaar Ministerie geen probleem dat twee politiemensen in opdracht van verantwoordelijk officier van justitie Agnes de Vries een proces-verbaal opmaken waarvan zijzelf en hun teamleider Klaas Aalbers weten dat de inhoud van dit proces-verbaal niet klopt?

Vindt men het vervolgens geen probleem dat de officier dit valselijk opgemaakte proces-verbaal als echt bij de rechtbank inlevert met als gevolg dat de rechtbank beslist dat een verdachte in de zaak langer moet worden vastgehouden?

Als men dit geen misleiding vindt, hoe noemt men dit dan?

Vindt men dat het aanbieden van excuses na het ontdekken van deze gang van zaken voldoende is om net te doen alsof het allemaal niet is gebeurd?

Wij denken daar anders over. Politiemensen die al dan niet in opdracht van een meerdere of een officier van justitie in een proces-verbaal liegen horen niet bij de politie thuis.

Voor een leider van een rechercheteam die van de gang van zaken op de hoogte is maar uiteindelijk niets onderneemt geldt natuurlijk hetzelfde. Hij is ongeschikt voor zijn taak. Hij had voor zijn mensen moeten gaan staan en hen moeten opdragen een eerlijk gespreksverslag te maken zoals vooraf was afgesproken. Hij had moeten voorkomen dat zij valsheid in geschrifte pleegden.

Een officier van justitie die rechtstreeks verantwoordelijk is voor deze gang van zaken hoort niet bij het Openbaar Ministerie thuis. Het is daarom wel heel opmerkelijk dat zij nu als Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof in Leeuwarden is aangesteld. Een verplaatsing waarvan het Openbaar Ministerie in zijn persbericht zegt dat deze niets te maken heeft met haar optreden in de zaak Gees.

Wie dit allemaal normaal vindt, heeft geen notie van wat waarheidsvinding inhoudt.

Geknoei met PV heeft gevolgen

Door Waarheidsvinder

Onder de kop” Loopje met de waarheid” schreven we al eerder op deze site over het geknoei met een proces-verbaal tijdens het onderzoek naar een dodelijk overval in het Drentse Gees. Door officier van justitie Agnes de Vries, de destijds verantwoordelijke officier, is doelbewust een proces-verbaal van verhoor van een vrouwelijke getuige in het dossier gedaan terwijl zij wist dat er allerlei onwaarheden in het PV stonden en dat er was gelogen over de manier waarop het PV tot stand was gekomen.

Vandaag deed de rechtbank uitspraak. De rechters maakten in hun uitspraak duidelijk dat er sprake was geweest van misleiding van de rechtbank. Volgens de rechters is er inbreuk gedaan op de gang van de rechtsorde en dat schaadt het vertrouwen. Het betreffende PV had rechtstreeks betrekking op één van de verdachten en daarom besloot de rechtbank het Openbaar Ministerie in zijn zaak niet ontvankelijk te verklaren. In gewoon Nederlands betekent dat deze verdachte niet wordt gestraft voor zijn betrokkenheid bij de dodelijk overval. Niet omdat hij onschuldig is maar vanwege het geknoei met het PV.

De drie hoofdverdachten zijn wel door de rechtbank veroordeeld maar zij kregen strafvermindering. In plaats van de gevorderde 15 jaar gevangenisstraf kregen zij 12 jaar toebedeeld van de rechtbank.

De hele gang van zaken is meer dan beschamend. Wat betekent deze gang van zaken voor de nabestaanden van de 69 jarige Koert Elders die bij de overval om het leven kwam? Naast het verdriet om de dood van een dierbare worden zij ook nog eens geconfronteerd met het geknoei van politie en justitie. Hoe kun je hen dat uitleggen?

Wat gebeurt er nu met de beide knoeiende rechercheurs, met hun chef die van de hoed en de rand wist en met de verantwoordelijke officier van justitie? Worden zij op hun wangedrag aangesproken of wordt de zaak zoals zo vaak met de mantel der liefde bedekt?

De tijd zal het leren.