Skip to content

Onderzoek Herman Ploegstra gestopt

Door Waarheidsvinder

Het was al enige tijd stil in de zaak van de sinds 26 oktober 2010 vermiste Herman Ploegstra uit het Zeeuwse IJzendijke. Maar enkele dagen geleden deed de politie Zeeland weer van zich horen. Het rechercheteam dat de zaak onderzoekt deed nog eenmaal een oproep aan mensen die iets van de zaak weten.

Omdat alle tips zijn uitgelopen en er verder vooralsnog geen onderzoeksmogelijkheden meer zijn voor het team, ligt de zaak Ploegstra momenteel stil’’, aldus een politiewoordvoerder. ,” Dat wil overigens niet zeggen dat de zaak op de spreekwoordelijke ‘plank’ komt te liggen, want ook nu geldt nog zeker dat er bij iedere tip die binnenkomt bij het cold caseteam doorgerechercheerd gaat worden met alle mogelijkheden die er bestaan.”

Voor de vrouw en de dochter van Herman is dit vanzelfsprekend een nieuwe domper. Nog steeds weten zij niet wat er met hun echtgenoot en vader Herman is gebeurd.

Ook wij hadden gehoopt dat de politie er deze keer wel in zou slagen meer duidelijkheid in de zaak te krijgen. Maar de berichten die ons vanuit de omgeving van Herman bereikten gaven ons al vanaf het begin van dit onderzoek weinig hoop. Toen wij bijvoorbeeld hoorden dat het nieuwe team uitgebreid onderzoek had gedaan in de omgeving van het gemaal aan de Westerscheldedijk nabij het plaatsje Nummer Een waren wij zeer verbaasd. Een aantal jaren geleden waren wij al betrokken naar een zoektocht met speurhonden op die plaats. Wij hadden het team daarom direct al kunnen zeggen dat men daar niet naar het lichaam van Herman hoefde te zoeken. Maar aangezien niemand ons iets heeft gevraagd, heeft men opnieuw op die plaats gezocht met de verwachte uitkomst. Zonde van de tijd en de moeite. En kenmerkend voor de manier waarop de politie in deze zaak te werk gaat.

Mensen die meer weten over de verdwijning van Herman maar geen contact met de politie willen kunnen met ons contact opnemen. Er moet eindelijk duidelijkheid komen.

Onmachtige overheid

Door waarheidsvinder

De overheid heeft de taak er voor te zorgen dat iedere inwoner van Nederland in vrijheid kan leven. Wanneer anderen inbreuk maken op die vrijheid dan is het de taak van de overheid om in te grijpen. Meestal betekent dit dat politie en justitie in actie moeten komen. Steeds vaker blijkt echter dat die instanties niet in staat en of bereid zijn de burger te geven waar hij of zij recht op heeft; namelijk bescherming. Het aantal voorlichters bij politie en justitie om zaken recht te praten lijkt soms onbegrensd maar kennelijk zijn er steeds minder mensen beschikbaar om de burger daadwerkelijk bij te staan in plaats van te vermoeien met kletspraatjes.

Een schrijnend voorbeeld van een dergelijk zaak is de situatie van het transgender koppel Kristiana Moretti en Arianne Brink uit Heerlen. Kennelijk zijn er in Heerlen mensen die vinden dat Kristiana en Arianne geen recht hebben op een leven zoals zij dat willen. Ze worden daarom voortdurend gepest, bedreigd en zelfs mishandeld. Aanvankelijk ondernam de politie actie en één van de daders van deze terreur werd recent veroordeeld tot 30 dagen cel en 100 uur werkstraf.

De terreur neemt echter dermate ernstige vormen aan dat burgemeester Emile Roemer de treiteraars een gebiedsverbod oplegt. Een van de treiteraars maakt daar bezwaar tegen want nu kan hij niet maar naar de bibliotheek en vervolgens is er natuurlijk een rechter die hem gelijk geeft. Je mag, volgens deze rechter, iemand niet het recht ontzeggen een boekje te lenen. Kennelijk vindt die rechter dat problematischer dan het verpeste leven van Kristiana en Arianne.

De treiteraars zitten echter niet de hele dag in de bibliotheek en dus hebben ze daarnaast tijd genoeg om gewoon door te gaan met hun terreur. En dat doen ze dan ook.

Je zou verwachten dat in een rechtsstaat nu de maat vol zou zijn en dat politie, justitie , woningstichting en gemeente alles in het werk zouden stellen om nu voor eens en altijd een einde te maken aan de terreur. Dat is echter niet het geval. Men blijkt niet in staat de beide burgers die bescherming te bieden waarop zij recht hebben en dus hebben Kristiana en Arianne in armoe besloten te verhuizen.

En wat doet de overheid? Men staat er bij en kijkt er naar. Men zorgt voor een ander huis voor de beide slachtoffers in de hoop dat men nu van het gezeur af is. Misschien zijn er mensen die dit snappen, wij behoren daar niet toe. Wij denken dat de overheid hier verschrikkelijk te kort schiet. Wie beschermt de burger als de overheid dit nalaat? Moeten we ons zelf gaan beschermen?

Politie onder vuur

Door Waarheidsvinder

Politiecoach Carel Boers laat vandaag middels een interview in het NRC weten dat de leiding van de Nationale Politie interne meldingen over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag negeert.

Burgers zijn „kankermongolen, kankerlijers, pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen”. Het zijn geen verwensingen die politieadviseur en lid van de diversiteitsraad van de Nationale Politie Carel Boers (55) optekende uit de mond van benevelde voetbalsupporters. Het betreft „letterlijke citaten” die een tiental politieagenten volgens Boers bezigde in hun eigen politie-appgroep over mensen die ze op straat tegenkomen.

Dienders spreken de wens uit dat burgers van anderen dan de politie een pak slaag krijgen, de burger doodgereden zal worden, de burger wel aan de beurt zal komen, en de burgers allemaal kapotgemaakt moeten worden.”

Boers coachte de afgelopen dertien jaar honderden toptalenten van de politie door het hele land. Hij stopt daar nu mee omdat volgens hem de politieleiding toch geen gehoor geeft aan alle signalen over misstanden. Door hem bij de korpsleiding gemelde grove misstanden in de top van de politie zijn voortdurend genegeerd.

De brief geeft een ontluisterend beeld van de politie, maar zijn klachten zijn helaas niet nieuw. De reactie van de korpsleiding, of liever het gebrek daaraan, is helaas ook niet nieuw. Iedereen die iets met de politie te maken heeft weet dat het zelfreinigende vermogen van het korps nul is. In principe wordt alles met de mantel der liefde bedekt. Iedereen dekt iedereen. Burgers kunnen klagen tot ze een ons wegen, bijna nooit worden hun klachten serieus genomen.

Knoeien met processen-verbaal wordt met een berisping afgedaan. Politiemensen die overmatig geweld tegen burgers hebben gebruikt krijgen al direct te horen dat ze in dienst mogen blijven ook wanneer ze door de rechter worden veroordeeld.

De politieleiding komt alleen in actie tegen kritische personeelsleden. Zij worden wel aangepakt, want de vuile was moet immers binnenshuis blijven.

Het wordt tijd dat de er een grote schoonmaak komt. De trap moet echter wel van bovenaf worden schoongeveegd. Weg met al die managers die alleen aan de eigen carrière denken en derhalve altijd goede vriendjes met iedereen proberen te blijven. Het wordt tijd voor echte leiders. Mensen die het goede voorbeeld willen geven en niet bang zijn keihard op te treden tegen politiemensen die niet bereid zijn zich als een professioneel politieman of -vrouw te gedragen.

Onbegrijpelijk

Door Waarheidsvinder

U heeft enige tijd geen nieuwe zaken van ons op deze site gevonden. Vandaag komt daar verandering in en daar is alle aanleiding voor.

Een 42 jarige vrouw uit Ten Boer krijgt enkele maanden geleden bezoek van een drietal haar bekende mannen. De avond verloopt aanvankelijk plezierig totdat de vrouw op een bepaald moment in de gaten krijgt dat er iets met haar aan de hand is. Het lijkt er op alsof er iets in haar drankje is gedaan. Ze raakt half bewusteloos en is niet meer tot handelen in staat. In deze toestand hebben de drie mannen beurtelings tegen haar wil gemeenschap met haar. De vrouw kan zich daar niet tegen verzetten. Een van de mannen drukt tijdens de verkrachting haar keel dicht, waardoor de vrouw bewusteloos raakt.

De volgende dag wil de vrouw aanvankelijk doen alsof er niets is gebeurd, maar dat lukt haar niet. Ze durft niet naar de politie te gaan omdat ze bang is niet te zullen worden geloofd. Ze neemt daarom contact op met een vriendin. Op advies van die vriendin gaat ze ‘s middags wel naar het ziekenhuis. Daar wordt vastgesteld dat ze inwendige verwondingen heeft, sporen van geweld over het hele lichaam en een afdruk van een hand in de halsstreek. De arts schakelt daarop de zedenpolitie van Groningen in en die doet sporenonderzoek bij de vrouw.

De vrouw besluit daarop alsnog aangifte bij de politie te doen. Ze overhandigt tijdens het gesprek met de zedenrechercheurs de namen en de adressen van de drie mannen die haar hebben verkracht. Ze verwacht dat de politie direct haar aangifte zal opnemen en actie zal ondernemen. Een logische gedachte lijkt ons.

De zedenpolitie in Groningen denkt daar anders over. De vrouw wordt gezegd dat ze over twee weken terug kan komen omdat er voor dit soort zaken een wettelijk bepaalde bedenktijd is. De vrouw weet niet wat ze hoort, maar kan er niets aan veranderen.

Na het verlopen van de bedenktijd wil de vrouw alsnog aangifte doen, maar ook dan kan zij niet terecht. De ene rechercheur is ziek en de andere is vrij. Ze moet maar geduld hebben.

Uiteindelijk zoekt de vrouw eind juni contact met een advocaat. Als die contact opneemt met de politie kan de vrouw uiteindelijk op 19 juni alsnog aangifte doen. Ze denkt dat de door haar genoemde mannen daarna door de zedenpolitie opgepakt zullen worden. Dat gebeurt dus niet. Er wordt haar verteld dat men eerst onderzoek gaat doen en dat de mannen daarna schriftelijk uitgenodigd zullen worden voor een verhoor. De vrouw en haar advocate snappen er niets van.

Jose van Gijssel, de woordvoerster van de politie Groningen zegt dat ze om privacy redenen niet op de zaak zelf in kan gaan maar dat de politie de zaak wel serieus neemt en zich de impact op het slachtoffer wel kan voorstellen. Maar volgens haar kun je op basis van één verklaring niet zo maar een aanhouding doen en DNA-afnemen van verdachten. Hoezo kan dat niet?

Stel je voor dat het slachtoffer de wurging niet had overleefd. Zou er dan helemaal geen onderzoek zijn gekomen omdat er geen enkele verklaring tegen de verdachten zou zijn?

Volgens de woordvoerster is de bedenktijd van de politie bedoeld om te voorkomen dat mensen zo maar aangifte doen van een zedenmisdrijf. Het besluit tot aangifte moet volgens haar zorgvuldig worden genomen en daarom hanteert men in Groningen nog steeds de bedenktijd hoewel die bedenktijd niet verplicht is en er ook geen vaste tijd voor staat.

Af en toe vragen wij ons af hoe dom je moet zijn om bij de politie te mogen werken. De woordvoerster nemen wij niets kwalijk, zij is nu eenmaal aangesteld om mooie praatjes te houden. Zij weet niet beter. Maar ook in Groningen zouden er bij de politieleiding toch mensen moeten zijn die begrijpen dat deze manier van optreden van de afdeling zeden een schande is? Waarom houden de verantwoordelijken zich stil en laten zij een woordvoerster het vuile werk opknappen?

Vogelvrij?

Door Waarheidsvinder

Een dik dossier van 80 tot 90 pagina’s met belastende verklaringen en foto’s maakten duidelijk dat de 45 jarige Deborah uit Mijdrecht door haar ex voortdurend werd lastig gevallen. Hij stuurde haar ongevraagd vele appjes, smsjes en e-mails. Hij hing geregeld rond bij haar woning en doorzocht zelfs haar afval. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te begrijpen dat Deborah te maken had met een geobsesseerde stalker. Iemand die niet kon en wilde begrijpen dat zijn relatie ten einde was en bleef proberen haar het leven beheersen.

Het slachtoffer leek geluk te hebben want politie en justitie namen haar klachten deze keer serieus. Er werd een dossier opgebouwd en de ex werd voor de rechter gedaagd. Aanvankelijk leek de rechter haar ook serieus te nemen en hij legde de man een contact- en locatieverbod op omdat ook volgens de rechter de kans groot was dat het leven van Deborah gevaar zou lopen.Helaas voor Deborah was het begrip van de rechter maar tijdelijk. Na bestudering van het dossier kwam hij tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs was voor stalking. De man werd daarom door hem vrijgesproken en het contact- en locatieverbod werd beëindigd.

Deborah was weer terug bij af. Haar leven werd weer voortdurend beïnvloed door haar ex die zich nu gesterkt voelde door de uitspraak van de rechter. Ze voelde zich vogelvrij.

Aan het stalken van Deborah is nu abrupt een einde gekomen. Niet door het ingrijpen van politie en justitie, niet door een verstandige uitspraak van een rechter, maar omdat Deborah door haar doorgedraaide ex van het leven is beroofd. Deze keer kan de rechter de man niet vrijspreken. De man heeft zichzelf tot de doodstraf veroordeeld en zich van het leven beroofd.

In een artikel in het AD komt advocaat Peter Schouten aan het woord. Hij staat meerdere stalkingslachtoffers bij en is van mening dat de slachtoffers van stalking veelal niet serieus worden genomen. Hij zegt daarover: ,,En dat is onterecht want stalking is één van de grootste maatschappelijke problemen in ons land. Elk jaar worden dertig vrouwen vermoord door stalkers. En in de politiek is er maar weinig aandacht voor. Alle fractieleiders in Den Haag hebben bloed aan hun handen.”

Dertig vrouwen per jaar worden door stalkers vermoord en niemand maakt zich daar kennelijk druk over. Zou dat ook het geval zijn wanneer de dader tijdens zijn daad een arabische kreet had geslaakt? Of zou dan het hele land in rep en roer zijn? Zou men dan in Den Haag wel onmiddellijk maatregelen eisen van de verantwoordelijk minister?

Dertig vermoorde vrouwen per jaar en de politiek zwijgt stil. In wat voor land leven wij?

 

Wie legt dit uit?

Door Waarheidsvinder

Cold Case onderzoeken liggen op het moment kennelijk goed in de markt. Met enige regelmaat kondigen politie en justitie met veel tamtam in de media aan dat een oude zaak opnieuw wordt onderzocht. De verdwijning van de 7 jarige Jaïr Soares op 4 augustus 1995 van het strand van het Zuid-Hollandse Monster en de verdwijning van de 35 jarige Herman Ploegstra op 26 oktober 2010 in het Zeeuwse Breskens zijn daar voorbeelden van. Twee zaken waarbij de politie destijds grote fouten heeft gemaakt.

Vandaag zijn politie en justitie begonnen met een zoektocht naar het lichaam van de 17 jarige Marjo Winkens uit het Limburgse plaatsje Schimmert. Marjo verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de kermis in het nabijgelegen Sittard. Alle onderzoeken naar de verdwijning bleven tot op heden zonder resultaat. Nu zouden politie en justitie een nieuwe tip hebben gekregen dat het lichaam van Marjo zou zijn begraven in een bosperceel bij het Limburgse plaatsje Beesel. Natuurlijk is het goed dat er aandacht blijft voor dit soort oude onopgeloste zaken. Nabestaanden hebben er recht op te weten wat er is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor de dood van hun dierbaar familielid.

Het onderzoek naar de verdwijning van Marjo Winkens onderscheidt zich van de meeste andere onderzoeken omdat de moord op Marjo al bijna 44 jaar geleden is en de zaak daarom is verjaard. Een woordvoerder zegt daar over: “ Politie en Openbaar Ministerie hechten grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke Cold Cases, met name om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden.

Maar kennelijk geldt deze houding van politie en justitie niet voor alle Cold Cases. Op 22 augustus 1986 werd de 89 jarige Anna Maria Kolstee-Sluiter in haar woning aan de Duivenvoorde in Leidschendam vermoord. De dader nam onder meer een aantal betaalcheques weg en die werden door een vrouw op meerdere plaatsen in Den Haag verzilverd. Twee jaar eerder, op 7 augustus 1984 werd de 76 jarige Elvina Veira-Lee in haar woning in hetzelfde bejaardencomplex aan de Duivenvoorde vermoord. Haar dood werd door de politie ten onrechte afgedaan als natuurlijk overlijden. Ook van mevrouw Veira werden cheques ontvreemd en deze werden door een vrouw verzilverd in de omgeving van Leidschendam. Door handschriftdeskundigen is inmiddels vastgesteld dat het handschrift op de gestolen cheques in beide zaken van dezelfde persoon afkomstig is.

Voor de moord op mevrouw Kolstee werd bejaardenverzorgster Ina Post destijds onschuldig veroordeeld. In 2010 werd zij alsnog door het Hof in Den Bosch vrijgesproken. Het handschrift op de gestolen cheques bleek in beide zaken niet van haar te zijn.

Vanaf de vrijspraak van Ina Post zijn de moord op mevrouw Veira-lee en mevrouw Kolstee-Sluiter onopgeloste Cold Cases geworden. Hoewel beide zaken volgens ons zeker op te lossen zijn weigeren politie en justitie tot op heden nieuw onderzoek te doen. Hun argument daarvoor is dat beide moorden zijn verjaard.

Kan iemand ons uitleggen waarom de bijna 44 jaar geleden gepleegde moord op Marjo Winkens wel wordt onderzocht en de moord op de beide bejaarde dames uit Leidschendam niet? Is men soms bang dat door het alsnog oplossen van de beide moorden extra duidelijk wordt hoe men destijds heeft geblunderd? Aanwijzingen in de richting van een dader liggen en lagen er ruimschoots. Het wordt tijd dat politie en justitie hun verantwoordelijkheid nemen en alsnog uitzoeken wie er voor beide moorden verantwoordelijk is. De nabestaanden en Ina Post hebben daar recht op.

Maddie McCann op Netflix

Door Waarheidsvinder

Op donderdag 3 mei 2007 verdween de 3 jarige Engelse peuter Maddie McCann uit een vakantiewoning in de Portugese plaats Praia da Luz. We schreven er al eerder over.

Gisteren verscheen er een artikel in het AD waarin werd gemeld dat de ouders van Maddie hebben geweigerd mee te werken aan de documentaire over de verdwijning van hun dochter die binnenkort zal worden uitgezonden op Netflix. Als reden gaven zij volgens de krant op dat dat er nog steeds een politieonderzoek loopt en dat de serie mogelijk dat onderzoek zou kunnen hinderen. Een merkwaardig excuus aangezien de ouders van Maddie zelf voortdurend de publiciteit hebben gezocht en moeder Kate in 2011 zelfs een boek over de zaak heeft geschreven.

Het weigeren van hun medewerking aan de documentaire kon wel eens een andere reden hebben. Namelijk de angst dat de documentaire grote vraagtekens bij de kijkers zal oproepen omtrent de geloofwaardigheid van de het verhaal van de ouders. De leider van het Portugese politieteam dat destijds de verdwijning van Maddie onderzocht, hoofdinspecteur Goncalo  Amaral, had die vraagtekens in ieder geval zeker en om die reden werd hij uiteindelijk onder grote druk vanuit Engeland uit zijn functie ontheven. Hij verliet daarop de politiedienst en schreef toen een boek over de zaak getiteld “ Maddie, De waarheid achter de leugen.” De ouders van Maddie hebben destijds alles geprobeerd om de publicatie van dat boek tegen te houden maar dat is uiteindelijk niet gelukt.

Recent nog kwamen er ook kritische opmerkingen uit een andere hoek. Peter Macleod, een voormalige hoofdinspecteur van de Nottinghamshire Police, stelt dat hij bij eigen onderzoek heeft geconstateerd dat het verhaal van de ouders over de ontvoering van Maddie niet kan kloppen. Het raam waardoor Maddie zou zijn ontvoerd was volgen hem te klein voor een volwassene om met een kind naar buiten te klimmen.

Kortom er zijn meer dan voldoende voldoende redenen om de zaak kritisch te beschouwen. Hopelijk gaat de documentaire op Netflix ons meer duidelijkheid geven, ook zonder medewerking van de ouders.

Een nieuwe ontwikkeling in Arnhem

Door Waarheidsvinder

Dat de Arnhemse Villamoord zal uitmonden in de grootste gerechtelijke dwaling in Nederland tot nu toe is voor ons al lang duidelijk. Ondanks het feit dat er destijds geen enkel technisch bewijs was tegen de verdachten, werden uiteindelijk negen man veroordeeld voor hun aandeel in de moord op de 63 jarige Geke de Goede in haar woning aan de Apeldoornseweg in Arnhem. Een van de mannen pleegde later zelfmoord in de gevangenis. De veroordelingen vonden uitsluitend plaats op grond van twee verklaringen die werden afgelegd door twee verdachten die tijdens hun verhoor onder de druk van de verhoorders bezweken. Zij verklaarden onder druk van de verhoorders precies datgene dat de politie graag wilde horen, namelijk dat het om een uit de hand gelopen overval zou zijn gegaan. Als dank kregen zij een korte gevangenisstraf.

Een van deze twee mannen, Ömer A, houdt zich na het uitzitten van zijn straf al jarenlang schuil in Duitsland. Nadat in september er berichten naar buiten kwamen dat er mogelijk een herziening van de zaak aan zat te komen, nam Ömer A. onverwachts contact op met advocaat Paul Acda, de raadsman van één van de veroordeelde mannen. Hij wilde graag een nieuwe verklaring afleggen. Die verklaring heeft hij vervolgens afgelegd ten overstaan van Paul Acda en dr. Han Israëls, de schrijver van een boek over de Arnhemse villamoord. Zijn verklaring is door hen op beeld en geluid vastgelegd. Ömer A. gaf toe dat hij destijds onder druk van de verhoorders een valse verklaring had afgelegd omdat hij bedreigd werd met een zeer lange gevangenisstraf. Hij had zijn verklaring nog niet eerder herroepen uit angst voor de politie.

De manier waarop het verhoor van Ömer A. destijds is verlopen hebben we kunnen zien toen er enkele jaren geleden beelden van het verhoor op de televisie werden vertoond. Advocaat Paul Acda gaf gisterenavond in het programma De Wereld Draait Door een toelichting op de gang van zaken destijds bij het verhoor van Ömer A. Hij vertelde onder meer dat de meeste druk tijdens het verhoor werd uitgeoefend door de leider van het onderzoek, dezelfde man die ook de leiding had van het onderzoek in de Puttense Moordzaak. Eén van de eerste gerechtelijke dwalingen die in Nederland veel aandacht kreeg.

Dat men de politie in Arnhem wel vaker moeite heeft met de waarheidsvinding bleek ook tijdens het onderzoek naar hardloper Alex Wiegmink. In deze zaak, bekend onder de naam de Postbankmoord, deed de politie Arnhem in samenwerking met Peter R. de Vries, haar uiterste best om een bekende Arnhemse autokraker voor de moord te laten opdraaien. Gelukkig voor de man lukte dat niet omdat de verantwoordelijk officier van justitie de zaak niet wilde voorbrengen. Een juiste beslissing zoals later zou blijken.

Wij hebben enkele jaren geleden het dossier ook bestudeerd en voor ons was het direct duidelijk dat de autokraker niets met de moord te maken had. Eén van onze conclusie was dat de moordenaars van Alex Wiegmink niet in Arnhem moesten worden gezocht maar waarschijnlijk in de omgeving van het Brabantse Erp, de plaats waar de uitgebrande auto van Wiegmink destijds werd teruggevonden. Dat wij daarin gelijk hadden bleek in november 2016 toen de zaak ondanks de politie werd opgelost doordat één van de twee daders zich bij de politie meldde. Hij bekende samen met een andere man de moord te hebben gepleegd. Beide mannen kwamen inderdaad uit de omgeving van Erp.

Onderzoek Wim Quak gesloten

Door Waarheidsvinder

We hebben al eerder aandacht besteed aan de verdwijning van scheepskok Wim Quak. Hij verdween op 21 juni 1991 omstreeks 18.15 uur van het onder Nederlandse vlag varende ms Nedlloyd Neerlandia dat op dat moment in de Keltische Zee voer. Een verdwijning waaraan, door politie en justitie, nooit enige aandacht was besteed totdat wij ons in 2009 samen met journaliste Jolande van der Graaf over de zaak bogen. Onze conclusie was al snel duidelijk; Wim Quak is hoogstwaarschijnlijk om het leven gebracht. Wij hebben die conclusie uitgebreid onderbouwd in een analyse over de zaak.

Onder druk van de berichten in de media en de advocaat van zijn vrouw Anneke is de zaak door de hoofdofficier van justitie in Rotterdam uiteindelijk in onderzoek gegeven bij het Cold Case Team (CCT) van de politie Rotterdam-Rijnmond. Het resultaat van hun onderzoek hebben zij vastgelegd in een proces-verbaal dat op 18 mei 2010 is afgesloten. De conclusie van het onderzoek van het CCT was dat er geen aanknopingspunten waren om te kunnen vermoeden dat de Wim Quak door een misdrijf om het leven was gekomen. Die conclusie was naar onze mening niet gebaseerd op een gedegen onderzoek. Het lijkt er meer op dat de wens de vader van de gedachte was.

We geven hier één voorbeeld van de manier van werken van het CCT. Aan de hand van één verklaring van een officier die tijdens de verdwijning van Wim Quak aan boord van het schip was, werd in het proces-verbaal door het CCT de mogelijkheid geopperd dat Wim Quak depressief was en mogelijk zelfmoord had gepleegd. Een medepassagiere hield echter tijdens de betreffende reis een dagboek bij. In dat dagboek heeft zij destijds geschreven dat Wim Quak in een prima stemming was en dat hij uitzag naar zijn nieuwe leven aan de wal. Met haar is door de onderzoekers niet gesproken en het stuk uit haar dagboek wordt in het proces-verbaal van het CCT niet genoemd. Kennelijk paste deze getuige niet in de onderzoeksstrategie van het CCT.

Wij hebben ook onze kritiek op het onderzoek van het CCT uitgebreid op papier gezet, echter daar nooit een reactie op ontvangen. Met dit artikel willen wij onze lezing over de verdwijning van Wim Quak naar buiten brengen.

Wij denken dat er voldoende aanwijzingen dat Wim Quak aan boord van de Nedlloyd Neerlandia is vermoord en dat zijn lichaam daarna is weggemaakt. Het motief voor de moord was het feit dat Wim Quak tijdens zijn werkzaamheden had ontdekt dat er met het schip cocaïne werd gesmokkeld.

Aanvankelijk was die cocaïne hoogstwaarschijnlijk in de kombuis van het schip verstopt. Toen Wim Quak onverwachts als kok op het schip werd geplaatst had men een probleem en daarom moest de cocaïne worden verplaatst. Tijdens die verplaatsing zat de kombuis op slot waardoor Wim Quak de eerste dag na zijn aankomst in Amsterdam niet aan het werk kon.

Het gevolg van de verplaatsing van de cocaïne was bovendien dat de Engelse douane in Liverpool enkele dagen later niets vond toen zij na een tip de kombuis van het schip volledig op de kop zette. Bij die zoekactie werd bijvoorbeeld de halve keuken gedemonteerd.

Vermoedelijk is de cocaïne in Amsterdam verplaatst naar de bodywarmers die werden gebruikt voor werkzaamheden in de koelruimten van het schip. Op de dag van zijn verdwijning heeft Wim Quak in de koelruimten gewerkt en daarna wilde hij volgens zijn vrouw een gesprek met de kapitein hebben.

Dat ons vermoeden over die bodywarmers niet zomaar uit de lucht komt vallen is af te leiden uit een gebeurtenis die op 3 januari 1994 heeft plaatsgevonden. In Amsterdam betrapte de douane toen een bemanningslid van hetzelfde schip op het moment dat die 20 kilo cocaïne overhandigde aan een Amsterdamse crimineel. Er ontstond daarna een achtervolging waarbij een douanier werd doodgeschoten door een man die eerder bij de ontvoering van Heineken betrokken was geweest. Uit het onderzoek bleek dat de gesmokkelde cocaïne aan boord in de bodywarmers van de koelruimten in het schip verborgen was geweest.

Wij begrijpen natuurlijk best dat het hebben van vermoedens niet hetzelfde is als het leveren van bewijs. Zelfs een gedegen politieonderzoek door het CCT had mogelijk niet meer tot de aanhouding en vervolging van verdachten geleid. Maar het blijft treurig dat het CCT zelfs niet een poging heeft gedaan de waarheid te achterhalen. Ze hebben daarmee broddelwerk geleverd.

Gauw vergeten

Door Waarheidsvinder

Op de site van RTV Drenthe werd hedenmorgen gemeld dat de handhavers in Assen binnenkort worden uitgerust met bodycams. Er worden tien van deze camera’s aangeschaft.

Een proef met deze camera’s bij de politie Assen bleek een succes, er was een daling van het aantal geweldsdelicten tegen politieambtenaren. De bedoeling van de camera’s is dat ook het geweld tegen handhavers daardoor zal afnemen.

Tot zover zijn wij het helemaal met de gemeente Assen eens. Handhavers verdienen meer bescherming dan ze nu vaak krijgen. Maar aan het einde van het bericht staat iets dat ons hogelijk verbaasd. Er staat: “ De stadswachten die de camera’s gaan dragen moeten zich wel aan een strikt protocol houden. Zo moet door middel van een badge duidelijk zijn dat ze een bodycam dragen, en moeten ze duidelijk aangeven aan mensen dat ze gefilmd worden.”

Hoezo moeten mensen worden gewaarschuwd dat er wordt gefilmd? Als je je normaal gedraagt tegen zo’n handhaver is er toch niets aan de hand? De beelden worden toch alleen gebruikt als je je misdraagt? Wat is daar op tegen?

Nu lijkt het er een beetje op dat mensen die zich willen misdragen tegenover een handhaver eerst moeten kijken of ze soms worden gefilmd. Is dat niet het geval dan kunnen ze gewoon hun gang gaan en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Wat ons betreft moet dat domme idee van die badge gauw worden vergeten.