Skip to content
 

Moordenaar Christel Ambrosius veroordeeld

ChristelDoor Waarheidsvinder

We schreven al eerder op deze site over de verdwijning op 6 augustus 1994 van Maria van der Zande uit Putten. We wezen daarbij op de overeenkomsten met de moord op Christel Ambrosius die in dezelfde plaats op 9 januari 1994 in de woning van haar oma aan de Driewegenweg te Putten verkracht en vermoord werd.

De moord op Christel Ambrosius lijkt nu te zijn opgelost. Hedenmorgen veroordeelde de rechtbank in Zutphen Ronald P. tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

Hoewel de raadsman van Ronald P. gisterenavond in de uitzending van Pauw en Witteman, net als politie en justitie destijds, probeerde de aangetroffen sperma sporen in deze zaak, te bagatelliseren weten wij uit eigen onderzoek dat het wel degelijk om dadersporen ging. De onderzoeker van het NFI meldde ons destijds al dat hij in zijn loopbaan nog nooit zulke sterke spermasporen gevonden had als in deze zaak. De rechtbank was gelukkig dezelfde mening toegedaan.

Eindelijk gerechtigheid dus. Nu maar hopen dat ook de verdwijning van Maria van der Zande opnieuw aandacht zal krijgen.Maria

5 Comments

 1. admin says:

  Harrie en ik behoren niet tot die bijzondere groep mensen die er nooit naast zit. We doen ons best maar soms is dat kennelijk niet voldoende.
  Ten aanzien van de Deventer moordzaak heeft Harrie niemand als dader aangewezen, dat deed de rechter. Wij delen beiden het standpunt van de rechter, ik ben dus niet beter dan Harrie.

 2. Ria Brink says:

  Ik kan maar niet vergeten dat er een bruin-grijze schaamhaar is gevonden op het lichaam van Christel, en Ron is blond. Ik twijfel daarom aan zijn schuld. Ik acht desalniettemin de waarde van het gehalte aan integriteit van waarheidsvinding bij Gosewehr hoger dan bij Timmermans. Zowel bij de moordzaak van Andrea Luten als bij de Deventer Moordzaak is Timmermans flink in de fout gegaan en Louwes als dader aan te wijzen, terwijl er aanwijsbaar zoveel niet klopt en deugt!

 3. Joop says:

  Dank voor uw antwoord. Ik neem aan dat uw stuk van overtuiging mede gebaseerd is op het vonnis in eerste aanleg en het pleidooi van de advocaat van Ronald P.
  De grote vraag is natuurlijk of ronald P. een eerlijk proces heeft gehad. Ik kan op basis van voormeld materiaal aantonen dat dat niet het geval was.

 4. H. Timmerman says:

  Bedankt voor uw reactie. Zoals elk mens hebben wij ook de eigenschap dat wanneer je ergens van bent overtuigd, dat het dan heel moeilijk is om je overtuiging door feiten te laten veranderen. Dus niets menselijks is ons vreemd. En het is goed daar op gewezen te worden.
  Als een argument dat wij in deze zaak bevooroordeeld zouden zijn, noemt u het feit dat wij in deze zaak meenden geen gedragsanalyse nodig te hebben. Ik moet u er daarbij op wijzen dat een gedragsanalyse alleen gebruikt kan en mag worden als een opsporingsmiddel en nooit en te nimmer als bewijsmiddel. Indien niet duidelijk is wie het misdrijf heeft gepleegd, kun je door te kijken naar alle aangetroffen feiten op de pd en en de informatie die je uit andere bronnen hebt om een beeld te krijgen met wat voor soort misdrijf (meestal moord) je te maken hebt. Je schrijft als gedragswetenschapper dan één of meer scenario’s van wat er gebeurd ZOU kunnen zijn. Voor het politieteam dat de zaak onderzoekt kan dit een reden zijn om daar bij hun onderzoek rekening mee te houden, dus eerst het meest waarschijnlijke scenario te onderzoeken, enz. Mocht hierdoor een verdachte in beeld komen, dan mag de gedragsanalyse niet gebruikt worden als bewijsmiddel in een rechtszaak. Dus, in deze zaak had het geen zin om een dergelijke analyse te maken. Er was al een verdachte, en er was bewijsmiddel tegen hem.
  Binnenkort zullen wij een stuk op onze site zetten waarin wij proberen duidelijk te maken waarom wij ervan overtuigd zijn dat Ronald P. de dader is van de moord op Christel Ambrosius.

 5. Joop says:

  U vindt dus ook dat het verhaal van Ronald P. volstrekt ongeloofwaardig was, omdat u na eigen onderzoek er al van overtuigd was dat het aangetroffen sperma werkelijk het ‘enige’ daderspoor was.
  U ziet het als uw morele taak om gerechtelijke dwalingen aan het licht te brengen. U beweert aan waarheidsvinding te doen. U tracht klaarheid in onopgeloste moordzaken en verdwijningen te brengen.
  In deze zaak had u blijkbaar geen gedragsanalyse nodig om uw eindoordeel over Ronald P. te vellen. ‘Eindelijk gerechtigheid dus” voegt u er nog triomfantelijk aan toe.
  U verloochent uw eigen waarheidsvinding in deze zaak.
  Uw eigen gedragingen in deze tonen wel aan hoe corrupt het menselijk brein van nature is.
  U zou moeten weten dat psychologie geen begin noch einde kent. Dat u de advocaat ook nog beschuldigt van het bagatelliseren van het aangetroffen spermaspoor toont niet alleen uw willekeur, maar ook, ondanks uw jarenlange ervaring in coldcases, uw intellectuele onvermogen door uw gebrek aan kennis en inzicht in het menselijk gedrag.
  Van klokkenluiders is hier in elk geval geen sprake.

Leave a Reply