Skip to content
 

Hoge Raad wijst herzieningsverzoek Tetteroo af

Door Waarheidsvinder Valse

Eigenlijk volgens verwachting heeft de Hoge Raad vandaag het herzieningsverzoek van Theo Tetteroo afgewezen. Er was geen sprake van een novum volgens het hoogste rechtscollege.

Al vanaf het begin was duidelijk dat justitie vasthield aan het destijds ingenomen standpunt dat Theo schuldig was. Alle nieuwe argumenten van deskundigen werden zonder meer terzijde geschoven. Stad en land heeft men afgezocht om een deskundige te vinden die zou willen verklaren dat het feit dat dochter Jessica na meer dan 1000 keer verkracht te zijn toch nog maagd kon zijn. Uiteindelijk werd er iemand gevonden die bereid was dat te verklaren en dus werden de bevindingen van alle andere deskundigen die het standpunt van justitie niet deelden terzijde geschoven.

De theorie van die nieuwe deskundige over het maagdenvlies gaat over een uitzonderingssituatie en is vergelijkbaar met de sleeptheorie in de Puttense moordzaak. Een puur theoretisch verhaal dat niet paste binnen het scenario van die zaak maar toch klakkeloos werd overgenomen. Waar dat in Putten toe geleid heeft weten we inmiddels allemaal.

Waar het in een strafzaak om gaat zijn de feiten die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen (althans hadden moeten komen) en dat was in dit geval dat het onderzoek van dochter Jessica destijds door de gynaecologe werd gestaakt omdat zij drie dagen na het laatste vermeende seksuele contact van Jessica bij haar een intact maagdenvlies tegenkwam. Verder inwendig onderzoek zou volgens die gynaecologe dan schade aan dit vlies hebben toegebracht. En dit bewijst dat de gepresenteerde uitzonderingstheorie in het geval van Jessica niet opgaat.

Ook het intrekken van zijn onder druk van de politie afgelegde bekentenis werd zonder meer terzijde geschoven. Het standpunt van justitie is heel simpel, wie bekent spreekt de waarheid, wie ontkent die liegt. Kennelijk denkt de Hoge Raad daar net zo over, ondanks Putten, Schiedam en Ina Post.

Het stug blijven vasthouden aan ingenomen standpunten met terzijde schuiving van alle nieuwe argumenten heeft ons versterkt in onze mening dat er in Nederland behoefte is aan een onafhankelijke Revisieraad zodat het bij een herzieningsvraag daadwerkelijk gaat over de vraag of iemand terecht is veroordeeld en niet over het beschermen van imago’s. Het keuren van eigen vlees leidt zelden tot iets goeds. Theo Tetteroo weet daar nu alles van.

Leave a Reply