Skip to content
 

Joanne Noordink en de raadsman van Ehsan B.

Door Waarheidsvinder Joanne

In Nederland heeft iedere verdachte bij de wet vastgelegde rechten. Eén van die rechten is het recht op een advocaat en van die advocaat mag je dan verwachten dat hij de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk verdedigt. Maar hoever mag die advocaat daarin gaan?

Vandaag vond er opnieuw een regiezitting plaats naar aanleiding van de moord op Joanne Noordink uit Aalten en opnieuw had de raadsman Pel van verdachte Ehsan B. iets gevonden waardoor de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen zijn cliënt vertraging zal oplopen.

Raadsman Pel wil nog meer informatie over het slachtoffer hebben en hij wil daarom de beschikking hebben over enkele mails die Joanne heeft gewisseld met een vriendin. Hij vraagt dit omdat in die mails mogelijk over zijn cliënt gesproken wordt en dat daaruit mogelijk zal blijken dat zijn cliënt een verhouding met Joanne had. Daarnaast wil hij dat het mogelijke anticonceptiegebruik van Joanne wordt onderzocht. Zou hij soms vinden dat je vrouwen die de pil gebruiken wel mag verkrachten en vermoorden?

Ja daar zit je dan als ouders. Je dochter verkracht en vermoord en daarna gedumpt ergens in een achtertuintje en vervolgens komt er een advocaat die nog wat met modder naar je dochter gaat gooien en de zaak voortdurend traineert.

Op het moment is er in Nederland nogal wat gaande over een moslim advocaat die niet wil opstaan voor de rechter en zijn muts niet af wil zetten. Moord en brand gilt men in de politiek en het CDA wil zelfs de wet gaan wijzigen. Misschien dat men dan ook eens naar het gedrag van deze mr. Pel wil gaan kijken, of zijn gedrag wel betamelijk is. Ons lijkt dat hij meer schade aan het aanzien van de rechtspraak aanricht dan die advocaat die niet wil opstaan.

Op 23 december komt de rechtbank in Zutphen met een tussenvonnis en zal bekend worden gemaakt welke verzoeken wel of niet in behandeling worden genomen. We blijven het volgen.


2 Comments

  1. admin says:

    U heeft helemaal gelijk met hetgeen u schrijft over de taak van een advocaat. Hij dient inderdaad niet de waarheidsvinding maar de belangen van zijn cliënt, daar hebben wij geen enkel probleem mee. Wij denken echter dat daarbij niet alles geoorloofd zou moeten zijn. Ons viel op dat velen zich in Nederland heel druk maakten over een advocaat die weigerde op te staan voor de rechters maar dat weinigen zich kennelijk stoorden aan het gedrag van de advocaat van Ehsan B. die steeds over de gevoelens van de nabestaande van Joanne heen walste door allerlei onbewezen beweringen over hun dochter. De rechter in deze zaak heeft de advocaat nu in zoverre gecorrigeerd dat men zijn laatste onredelijke verzoeken heeft afgewezen maar volgens ons ligt hier ook een schone taak voor de Orde van advocaten. Heeft volgens ons iets te maken met beroepsethiek.

  2. lucas bouwman says:

    De advocaat die een cliënt voor de rechtbank verdedigt dient primair de belangen van zijn cliënt, dat wil zeggen dat hij zelfs uiterst tevreden mag zijn met vrijspraak wanneer hij zelf overtuigd is van de schuld van zijn cliënt. Waarheidsvinding is dus niet zijn taak maar kan hij benutten ten dienste van zijn doel : een zo mild mogelijk vonnis van de rechter. Voor rechter, en in mindere mate aanklager is waarheidsvinding een primair belang. Wanneer nu zoals in het geval van Joanne Noordink de verdediger van de al bekend hebbende aangeklaagde in het privéleven van het vermoorde slachtoffer factoren meent te kunnen vinden die de aangeklaagde enigszins zouden kunnen ontlasten zal hij het zoeken naar die factoren moeten afwegen tegen gevoelens van respect voor het slachtoffer en haar familie. Zou de advocaat hierin tekort schieten (en daar lijkt het op) dan zou de rechter hem moeten corrigeren, eventueel de mantel uitvegen. Of de rechter daartoe bevoegd is weet ik niet.

Leave a Reply