Skip to content
 

Ina Post voor het Hof Den Bosch

Door Waarheidsvinder

Vandaag, 22 januari 2010, vond de eerste zitting in Den Bosch plaats in de nieuwe rechtzaak tegen Ina Post. Hoewel de dag aangekondigd was als een zogenaamde regiezitting, waarbij allerlei afspraken worden gemaakt over de te volgen procedure, werd er veel tijd ingeruimd voor patholoog anatoom Van der Goot van het NFI.

Zijn verklaring tegenover de Commissie Evaluatie Afgedane Strafzaken (CEAS) over het vermoedelijke tijdstip van overlijden van het slachtoffer, de 89 jarige mevrouw Kolstee, was uiteindelijk de aanleiding voor de Hoge Raad om de veroordeling van Ina Post te herzien en de zaak terug te verwijzen naar het gerechtshof in Den Bosch.

Ter zitting bleek wat velen eigenlijk al wisten, dat het nauwelijks mogelijk is een goede schatting te maken van een tijdstip van overlijden, zeker niet als er teveel onzekerheden zijn om mee te rekenen. Berichten in de media dat mevrouw Kolstee mogelijk al vroeg in de middag overleden is, kunnen dus naar het rijk der fabelen verwezen worden.

Op de vraag van raadsman Knoops of de patholoog kon uitsluiten dat het slachtoffer tussen 4 uur en 6 uur ’s middags om het leven was gebracht, Ina Post was toen bij andere bejaarden aan het werk, antwoordde hij ontkennend, dat kon hij niet.

Maar er waren meer punten waaruit bleek dat de “bekentenis” die Ina Post destijds afgelegd, hoogst twijfelachtig was.

De bekentenis van Ina Post dat zij het slachtoffer met één hand met een snoer gewurgd had, noemde de patholoog onwaarschijnlijk. De bewering dat zij het slachtoffer met een wandelstok geslagen had werd volgens de patholoog niet ondersteund door sporen aan het hoofd van het slachtoffer terwijl die er volgens de patholoog na een harde klap wel hadden moeten zijn.

Ook kon de NFI-deskundige moeilijk geloven dat de veroordeelde Post de hoogbejaarde vrouw door de kamer zou hebben gesleept, zoals ze destijds heeft verklaard.

Kortom de eerste dag van het proces maakte al direct duidelijk dat er grote vraagtekens gezet moeten worden bij de bekentenissen van Ina Post.

Op vrijdag 29 januari beslist het Hof over de vandaag ingediende verzoeken van de raadsman en openbaar ministerie en wordt de nieuwe zittingsdag bepaald.

Duidelijk is wel dat alle verhoorders van destijds als getuigen zullen worden opgeroepen.

Leave a Reply