Skip to content
 

Onderzoek naar dood Leon Groeneweg stagneert

Door Waarheidsvinder

Zo langzamerhand zijn we veel gewend wanneer het gaat om de manier waarop er door politie en justitie met het begrip waarheidsvinding wordt omgegaan. Het lijkt er echter op dat we nu een nieuw dieptepunt gaan bereiken. De manier waarop de politie Schiedam onderzoek doet in de zaak van de verdronken en vermoedelijke vermoorde Leon Groeneweg tart elke beschrijving.

Hoewel justitie na een artikel in De Telegraaf over deze zaak aan de familie liet weten dat men opnieuw serieus naar de zaak ging kijken, blijkt daar in de praktijk nog steeds weinig van.

Het “nieuwe” onderzoek is opnieuw een schoolvoorbeeld van ‘de slager die zijn eigen vlees moet keuren’, want dezelfde rechercheurs die eerder al tot de conclusie waren gekomen dat er geen sprake was van een misdrijf, voeren het nieuwe onderzoek uit. Waar dat toe leidt, laat zich raden.

Rechercheurs die bij voortduring roepen dat zij niets verkeerds gedaan hebben. De familie van Leon wordt meer dan onheus behandeld en de politie heeft de mogelijke verdachten in deze zaak de verklaring van een getuige laten lezen, zodat ze nu weten wie het ‘lek’ is. Een getuige wordt daarnaast zo onder druk gezet dat het erop lijkt dat men het liefste wil dat zij haar verklaring intrekt. Voor de manier waarop men dit  “onderzoek” doet, behoort zelfs een agent in opleiding zich te schamen.

De miskleunen die begaan zijn tijdens het onderzoek naar de Schiedammer Parkmoord lijken geen incident te zijn. In deze zaak doet men kennelijk op dezelfde manier onderzoek.

Weten wij zeker dat Leon Groeneweg is vermoord? Nee, dat weten wij niet zeker. Zijn er voldoende signalen om daar ernstig rekening mee te houden? Ja die signalen zijn er zeker dus die moeten serieus onderzocht worden. Zoals het nu gaat lijkt er op dat het onderzoek er alleen op is gericht om slechts het eigen gelijk te bewijzen. Dat heeft dus niets met waarheidsvinding te maken.

Kennelijk heeft de leiding van het Openbaar Ministerie minder moeite met deze manier van werken van de politie want als reactie op een klacht over het optreden van de betreffende rechercheurs meldde de woordvoerster van Harm Brouwer, de voorzitter van het college van Procureurs Generaal, dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de aansturing van deze rechercheurs maar de hoofdofficier in Rotterdam.

Het ziet er daarom naar uit dat het een lange en moeizame weg gaat worden om de waarheid in deze zaak boven tafel te krijgen, maar daar zijn we inmiddels wel aan gewend.

Uit reacties die we hebben ontvangen weten we dat er meer mensen zijn die van de zaak afweten maar dit kennelijk niet aan de politie durven of willen melden. Gezien de houding van de betrokken rechercheurs begrijpen we dat wel. Deze mensen kunnen desgewenst per email contact op te nemen met oldcaseteam@telegraaf.nl Hun informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.One Comment

  1. Chris says:

    Ongelofelijk dat bepaalde teams en hun chefs op deze manier door kunnen gaan. Opperbaas Harm Brouwer heeft even ‘doorzichtig en transparant’ gereageerd op de tientallen blunders van het OM uit de documentaire van Zembla van 31 januari 2010. Waarheidsvinding is een wettelijke verplichting die helaas maar al te vaak vergeten wordt.

Leave a Reply