Skip to content
 

Geen nieuw onderzoek in moordzaak Micelle Mooij

Door Waarheidsvinder

De Commissie Evaluatie Afgedane Strafzaken heeft rapport uitgebracht over de in 1985 gepleegde moord op Micelle Mooij, de vrouwelijke pombediende uit Warnsveld.

Als je van mening bent dat het in strafzaken om de waarheid behoort te gaan dan word je niet vrolijk van de conclusie van de CEAS, die luidt namelijk: “Er is op dit moment onvoldoende aanleiding om nader onderzoek te doen naar de zaak.” Hoewel er volgens de CEAS sprake is van een “zwakke zaak” mag de commissie zich niet bemoeien met het oordeel van het Gerechtshof in Arnhem.

Het gaat er dus kennelijk niet om of iemand onterecht veroordeeld is maar of de procedures wel kloppen. De CEAS mag niets zeggen over rechters ook zouden die hebben zitten slapen of zaken onjuist hebben beoordeeld. Het oordeel van de rechter is heilig, hoe fout het misschien ook is.

Ook wij zijn voorstander van het systeem van onafhankelijke rechters, zij moeten vrij kunnen oordelen. Dat betekent echter niet dat hun oordeel later niet meer ter discussie mag worden gesteld. Iedereen maakt fouten, dus ook rechters.

Dit rapport van de CEAS maakt maar weer eens duidelijk dat deze commissie niet ingesteld is om de waarheid boven tafel te krijgen maar alleen om te grote onrust in de maatschappij te voorkomen. Het rapport over het onderzoek naar de moord op Micelle Mooij is daarom alleen maar een extra argument om haast te maken met instellen van onafhankelijke Revisieraad die vermeende gerechtelijke dwalingen moet gaan onderzoeken.

Het veroordelen van onschuldigen is niet alleen een ramp voor de betrokkenen maar betekent ook de dat de werkelijk daders ongestraft blijven rond lopen, met alle risico’s van dien.

Wij hebben toch echt een ander idee over rechtspraak. De veroordeelde Godfried van Hout ook,  want hij wil nu het oude dossier hebben om zijn onschuld te kunnen aantonen.

Leave a Reply