Skip to content
 

Mogen verstandelijk gehandicapte kinderen straffeloos worden misbruikt?

Door Waarheidsvinder

“Kinderen met een IQ beneden de 60 verhoren wij niet” kreeg de moeder van de verstandelijk gehandicapte Sharon Wagensveld afgelopen zomer van de politie Gelderland-Zuid te horen toen zij meldde dat haar dochter seksueel misbruikt was door de chauffeur van de schooltaxi. Zij had de taxichauffeur betrapt terwijl hij achterin de auto zittend met haar dochter aan het zoenen was.

De woordvoerder van de politie zei wel dat men misschien van gedachten zou veranderen als er nog meer aangiftes binnen kwamen. Behalve dat men niet met het 11 jarige slachtoffertje wilde praten, ondernam de politie ook verder geen enkele actie. Met andere woorden, verstandelijk gehandicapten mag je kennelijk straffeloos misbruiken, althans volgens de politie in Gelderland-Zuid. Dat de vermoedelijke dader een taxichauffeur is die veel meer kinderen vervoert, maakt kennelijk ook geen verschil. Met medeweten van de politie kan hij zijn gang blijven gaan.

Vanavond werd de zaak na een klacht van de moeder behandeld in het Tros televisieprogramma Regelrecht. Te zien was onder meer dat na veel aandringen vanuit dat programma de zaaksofficier Wiarda in november uiteindelijk toezegde dat de zaak alsnog in behandeling zou worden genomen.

Tot op heden is er echter niets gebeurd. Toen advocaat Tomlow namens de moeder van het slachtoffer naar de politie Gelderland-Zuid in Nijmegen ging werd hij, zoals altijd, te woord gestaan door iemand van de afdeling voorlichting, die natuurlijk geen kennis had van het dossier  en nog minder verstand van zedenzaken. Veel verder dan de mededeling dat men in Gelderland-Zuid zeer professioneel werkt en een vage belofte voor de toekomst kwam zij eigenlijk niet. Van richtlijnen omtrent de manier van werken in geval van vermoedelijk seksueel misbruik van kinderen, ook die met een verstandelijke handicap, heeft men kennelijk nooit gehoord.

Uw waarheidsvinders hebben de nodige kennis van zedenzaken en wij zijn met de medewerkers van het genoemde televisieprogramma van mening dat van professioneel werken door de afdeling zeden in Gelderland-Zuid in deze zaak niet veel is gebleken. Men heeft of geen zin in deze zaak of men heeft geen kennis van zaken maar het resultaat is in beide gevallen hetzelfde, er gebeurt niets.

Dat betekent dus weinig goeds voor de slachtoffers van zedenzaken in dat gebied, zeker als ze verstandelijk gehandicapt zijn. We kunnen alleen maar hopen dat de betreffende taxichauffeur ook naar het programma heeft gekeken en dat hij zo is geschrokken dat hij om die reden stopt met zijn seksuele escapades. De politie hoeft hij niet te vrezen.


Leave a Reply