Skip to content
 

Wetswijziging voor onderzoek verdachte vermissingen

Door Waarheidsvinder

In een artikel in De Gelderlander van 27 maart 2010 geeft de Zutphense officier van justitie mevrouw C. Krol nog eens aan waarom er volgens haar een wijziging van de wet moet plaatsvinden, waardoor er bij vermissingen eerder zwaardere opsporingsmiddelen kunnen worden ingezet. “De inzet van een groot rechercheteam en opsporingsmiddelen als telefoontaps mag alleen, indien onbetwistbaar sprake is van een misdrijf of acuut en dreigend levensgevaar voor de vermiste” liet zij volgens de krant weten. Volgens de officier is het dilemma om “het omslagpunt” vast te stellen. Wanneer is er bij vermissing sprake van een zelfverkozen verdwijning of van een misdrijf?

De krant schrijft verder dat de Nijmeegse strafrechtgeleerde Henny Sackers een wetswijziging gerechtvaardigd vindt. Ook Kamerlid Fred Teeven is die mening toegedaan. Hij verwacht dat een meerderheid van de Tweede Kamer met dat voorstel zal instemmen.

Als voorbeelden noemt Teeven recente verdwijningzaken als die van de 12 jarige Milly Boele uit Dordrecht en van de 27 jarige Joanne Noordink uit Aalten. In de laatste zaak gaf justitie pas na een maand groen licht om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Volgens het artikel gebeurde dat destijds vanwege getuigenverklaringen die in een televisieprogramma waren afgelegd. Dit laatste is misschien de versie van justitie, maar in werkelijkheid kwam de omslag in het denken door een groot artikel in De Telegraaf van 10 januari 2010.

Maar hoe het ook zij, door dit als argument aan te voeren toont Teeven vooral aan dat de onvoldoende aanpak van verdachte vermissingen niet het gevolg is van het ontbreken van de juiste wetgeving. Want zonder dat de wetgeving was gewijzigd, kon men in de zaak van Joanne, na het verschijnen van het artikel in de Telegraaf, wel ineens een groot onderzoek starten.

Wij hebben niets tegen wetswijzigingen, maar volgens ons ligt het grootste probleem bij de mensen die in dit soort zaken een beslissing moeten nemen. Strafrechtgeleerde Sackers merkt daarover heel terecht op dat de voorgestelde wetswijziging straks bij vermissingen dilemma’s blijft opleveren. Want de steeds terugkerende vraag blijft, is er nu wel of niet een redelijk vermoeden van een misdrijf?

Om die vraag te kunnen beantwoorden heb je, ook na een wetswijziging, mensen met kennis van zaken nodig. Wij blijven daarom pleiten voor het aanwijzen van vermissingexperts, mensen die door hun vakkennis heel snel kunnen inschatten of een verdwijning wel of niet verdacht is. Investeren in de kwaliteit van mensen dus en niet alleen in regels.


Leave a Reply