Skip to content
 

Advocaat van de president

Auteur:  advocaat Geert-Jan Knoops

Het recht is niet voor iedereen gelijk en heeft zeker niet altijd met gerechtigheid te maken. Soms is het recht heel krom. Zeker als er politiek in het spel is geldt veelal het recht van de sterkste.

“Politici misbruiken internationaal recht”, is geen uitspraak van ons maar van advocaat Geert-Jan Knoops tijdens een interview aan de Telegraaf over zijn nieuwste boek. “Uiteindelijk is het niet het recht, niet de waarheid, maar de macht die de strijd wint” .

Het verhaal

In 2003 bekent een hoog al-Qaida lid aan de CIA dat Saddam Hoessein en al-Qaida samen beschikken over massavernietigingswapens. Onder grote politieke druk besluit de Amerikaanse president Jeremy Sawyer om Irak binnen te vallen. Wat Sawyer niet weet is dat er een ingenieuze politiek-militaire val voor hem is uitgezet. Als drie jaar later Benjamin Olivier tot president wordt gekozen, start er een uniek strafproces tegen de oud-president. Is Jeremy Sawyer werkelijk slachtoffer van een sinister complot?

Als de advocaat van Sawyer op mysterieuze wijze vermoord wordt aangetroffen in zijn kantoor, wordt de New Yorkse strafpleiter Matthew Baldwin door Sawyer gevraagd de verdediging over te nemen. Baldwin stuit in zijn verdediging op zaken die hij eerder niet voor mogelijk hield. Zal hij in staat zijn om de Amerikaanse jury ervan te overtuigen dat zijn cliënt zich niet schuldig heeft gemaakt aan het opzetten van een illegale oorlog?


Leave a Reply