Skip to content
 

GRONINGSE RECHERCHEUR DICK GOSEWEHR OP NON-ACTIEF GESTELD

GRONINGEN, zaterdag 10 mei 2008
door RON COUWENHOVEN

Dick Gosewehr heeft zijn werk altijd goed gedaan en zich ingespannen om blunders in rechercheonderzoeken aan de kaak te stellen. Nota bene in onderzoeken waarin mensen ten onrechte tot vele jaren gevangenisstraf werden veroordeeld. Nu is hij op non-actief gezet door de korpsleiding van Groningen. Het is een grof schandaal dat beleidsmakers zo handelen”, zegt criminoloog dr. Harrie Timmerman, die drie jaar geleden net als Gosewehr zijn baan bij de Groningse politie verloor nadat hij samen met hem had aangetoond dat er een verkeerde dader was veroordeeld in de beruchte Schiedamse parkmoord.

Deze week bleek dat de Groningse rechercheur Dick Gosewehr aan de kant is gezet, nadat hij in oktober vorig jaar op verzoek van de Rotterdamse advocaat mr. Wim van Zundert het journaal onderzocht, dat de Rotterdamse zedenrechercheur Monique van Poppel had bijgehouden in de schokkende zaak rond vrachtwagenchauffeur Theo Tetteroo. Deze werd na een beschuldiging door zijn dochter Jessica in 2001 wegens incest veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en tbs. Hij staat nog steeds ’ter beschikking’, maar is inmiddels wel in een beschermde woongemeenschap opgenomen. Een groot aantal deskundigen is ervan overtuigd dat Tetteroo het slachtoffer van een valse aangifte is.

Teamleider

Gosewehr sloot zich bij hen aan. De ervaren rechercheur, die teamleider was in tal van grote zaken en deel uitmaakte van het Groningse coldcaseteam, concludeerde dat het onderzoek van Van Poppel ’wemelde van de beginnersfouten’. Ook constateerde hij dat de Rotterdamse zedenrechercheur voor Tetteroo belangrijk ontlastend bewijsmateriaal niet in het journaal had vermeld: „De gynaecologe M. Groenewout had geconstateerd dat de dochter drie dagen nadat zij volgens haar zeggen voor het laatst verkracht werd nog maagd was. Dat had een nieuwe aanwijzing moeten zijn dat de verhalen van de dochter niet klopten, maar het werd door de rechercheur gewoon niet vermeld in haar journaal. Zo werd essentiële informatie achtergehouden.”

Deze schokkende feiten werden zaterdag 17 november in deze krant onthuld en twee weken later door Gosewehr herhaald in het tv-programma Netwerk. Dit leidde ertoe dat de Rotterdamse hoofdofficier mr. H.C.D. Korvinus zich telefonisch beklaagde bij zijn Groningse collega mr. J. Eland. Ook zond de korpsleiding van Groningen een interne mededeling aan het hele korps onder de titel:

Korpsleiding neemt afstand van optreden medewerker in Netwerk.

’ ’De korpsleiding heeft met verbazing en irritatie kennisgenomen van zijn handelswijze. Het is ongepast om langs de weg van de media kritiek uit te oefenen op onderzoeken van andere korpsen. Natuurlijk mogen medewerkers constructieve kritiek hebben op onderzoeken, maar daarvoor staan voldoende andere interne kanalen open. De korpsleiding bezint zich op nadere stappen en het nemen van maatregelen.’

Politieleiding: „Ernstig verschil van inzicht over nevenwerkzaamheden”

Uit onderzoek van deze krant blijkt dat Gosewehr in december vergezeld van zijn advocaat mr. Patrick Kolfschoten een eerste gesprek had met korpsbeheerder burgemeester Jacques Wallage. De voormalige PvdA-staatssecretaris sprak toen zijn ongenoegen uit, waarna langdurige onderhandelingen van start gingen. Sindsdien deed Gosewehr tegenover de pers geen enkele mededeling meer. Nu blijkt de klokkenluider definitief op dood spoor gezet door de korpsleiding.

Harrie Timmerman kent Dick Gosewehr goed. Zij werkten samen in het Groningse coldcaseteam en zij schreven het onthullende boek ’Het ware verhaal over Ina Post’, waarin zij aantoonden dat deze Leidschendamse vrouw ten onrechte werd veroordeeld wegens moord. Timmerman heeft zo zijn twijfels over de juistheid van de interne mededeling van de Groningse korpsleiding. Hij zegt: „Dick werd geselecteerd voor de cursus gedragsanalyse en slaagde in mei 2005 als één van de eersten. Het korps betaalde 15.000 euro voor deze cursus op hbo-niveau, waarbij tal van psychologen van niveau lesgaven, maar na onze onthullingen over de Schiedamse parkmoord werd Dick overgeplaatst naar Winschoten, waar hij als een beginnend rechercheur tewerk werd gesteld. Dat was ver beneden zijn niveau. Op 30 augustus 2006 kreeg hij een brief van de korpsleiding, nadat hij had laten weten dat hij in zijn vrije tijd dossieronderzoek zou blijven doen, indien hem daarom werd gevraagd. Hij had toen laten weten dat hij geen zaken meer onder de loep zou nemen die zich in Noord Nederland hadden voorgedaan. De korpsleiding was er niet blij mee, maar legde hem geen verbod op. Dick meldde ook steeds waarmee hij bezig was, zodat men op de hoogte was van zijn onderzoeken in privé-tijd.”

Twijfelachtig

Dat interne kanalen openstaan voor kritiek op politieonderzoek is twijfelachtig. Volgens Timmerman heeft Gosewehr indertijd een rapport aan de korpsleiding gestuurd, waarin hij liefst negen onderzoeken in Groningen meldde die van uiterst twijfelachtig allooi waren. In een aantal zaken was sprake van zware geweldsmisdrijven en dodelijke slachtoffers, waarin lange veroordelingen vielen. Eén van deze zaken was de moord op Maya van Vloten. Elf jaar na deze moord wandelde een dakloze zwerver het politiebureau binnen en bekende. Hij werd veroordeeld. Gosewehr en Timmerman hebben ernstige twijfels over de juistheid van deze bekentenis. Tot op heden is er met de bevindingen van Gosewehr niets gebeurd.

Wel reageerde de korpsleiding onmiddellijk op de klacht van hoofdofficier mr. Korvinus. „Men had hem beter kunnen vragen of hij niet eens onderzoek moest gaan doen naar de kwaliteit van zijn eigen mensen. Zeker in de zaak van Theo Tetteroo”, zegt Timmerman.

De klacht van Korvinus leidde ertoe dat mr. Van Zundert, de raadsman van Tetteroo, een protest indiende bij de procureur-generaal, omdat de hoofdofficier volgens hem een ongeoorloofde inbreuk heeft gemaakt op de revisieprocedure, die hij in de zaak Tetteroo heeft aangespannen bij de Hoge Raad. Deze klacht is inmiddels op 22 april in behandeling genomen door het College van procureurs-generaal. Korvinus moet binnen vier weken tekst en uitleg over zijn handelwijze geven.

In Groningen zwijgen alle partijen als het graf over de affaire. Gosewehr is vermoedelijk gebonden aan contractuele bepalingen die hem verbieden opening van zaken te geven. Zijn advocaat mr. Kolfschoten weigert ook elk commentaar.

Burgemeester Jacques Wallage stuurden wij zes vragen in verband met deze kwestie. Hij was volgens zijn woordvoerder met vakantie, zodat hij niet bereikt kon worden, maar door een medewerker van deze krant werd hij dezelfde dag in de trein naar Haarlem gesignaleerd. Zo hoefde de burgemeester zelf geen antwoord te geven op de penibele vragen. De korpsleiding antwoordde in zijn plaats.

Men ging niet inhoudelijk in op de vragen, maar zond het volgende communiqué:

Het is juist dat er een ernstig verschil van inzicht is ontstaan tussen de heer Gosewehr enerzijds en de korpsleiding/korpsbeheerder anderzijds over nevenwerkzaamheden van de heer Gosewehr, waaronder in de zaak-Tetteroo. Hoewel één en ander aanleiding had kunnen zijn tot het nemen van disciplinaire maatregelen is ervoor gekozen om over deze kwestie indringend met elkaar in gesprek te komen. De afgelopen maanden hebben hierover diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de genoemde partijen. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de toekomst, waaronder afspraken over welke wegen te bewandelen en welke niet als het gaat om zorg over de kwaliteit van politieonderzoek in welk korps dan ook. Deze zijn overigens ook in lijn met de landelijke afspraken. De heer Gosewehr heeft deze afspraken ten volle onderschreven. In het licht hiervan heeft de korpsleiding Groningen geen behoefte om in detail te reageren in deze kwestie. We volstaan daarom met deze reactie.’

Volgens voorlichter Paul Heidanus is deze reactie ’in afstemming met de heer Gosewehr tot stand gekomen’.

Advocaat Knoops: „Aantasting van beroepseer”

Wie wel in details wil treden is topadvocaat professor mr. G. J. Knoops, voor wie Gosewehr en Timmerman baanbrekend werk verrichtten in de geruchtmakende zaak van Ina Post. Hij kent de problemen waar Gosewehr binnen het Groningse korps tegen opliep goed en zegt: „Als strafrechtjurist acht ik het ondenkbaar dat een opsporingsambtenaar die, zij het in een zaak buiten zijn regio, meewerkt aan waarheidsvinding door belangrijk ontlastend bewijsmateriaal alsnog boven water te krijgen, in strijd zou handelen met zijn ambtsverplichtingen en het belang van zijn ambt zou schaden. Dit laatste is de heer Gosewehr steeds door zijn huidige korpsleiding voorgehouden in het kader van zijn werk en expertise om gerechtelijke dwalingen in Nederland te doen redresseren.” „In onderhavige zaak heeft de heer Gosewehr, evenals in de zaak-Ina Post, deze werkzaamheden steeds op transparante wijze uitgevoerd terwijl hij dit heeft gedaan met prudentie voor zijn collega’s en met respect voor zijn korps. Het valt moeilijk aan de buitenwereld uit te leggen dat een rechercheur die zich op dergelijke serieuze wijze inzet voor of bijdraagt aan een fenomeen dat onze samenleving ernstig verontrust (het kunnen aantonen van steeds meer gerechtelijke dwalingen), op een dergelijke wijze arbeidsrechtelijk wordt afgerekend. Dat hij zich niet meer als rechercheur zou mogen uitgeven of als deze hoedanigheid zou mogen werken, zal dan ook een aantasting van zijn beroepseer zijn. Justitie had er beter aan gedaan om energie te steken in het bijdragen tot het doen redresseren van deze potentiële gerechtelijke dwaling en het oordeel af te wachten van de Hoge Raad, in plaats van thans op dingen vooruit te lopen. Stel dat de Hoge Raad de zaak van de heer Tetteroo heropent en dat het onderzoek van de heer Gosewehr daarvoor de basis is, dan kan niet worden volgehouden dat er enige grond voor de klacht van de hoofdofficier zou bestaan.”

En Dick Gosewehr? Wat vindt hij van de hele toestand? Een half jaar geleden zei hij tegen deze krant: „Na 39 jaar bij de recherche is het schokkend te ervaren dat de kwaliteit van politieonderzoek vaak van een bedroevend niveau is. Ik hoop eraan bij te dragen dat dat verbetert.”

Na de recente gebeurtenissen mag hij zelf niet meer reageren, omdat dat ernstige gevolgen kan hebben voor de afspraken die met de korpsleiding zijn gemaakt. Vermoedelijk vooral op financieel vlak. Maar mr. Van Zundert zegt: „Hij heeft mij laten weten dat hij blij is dat hij weg is bij de politie. Hij heeft nu meer tijd om onderzoek te doen naar gerechtelijke dwalingen.”

2 Comments

  1. admin says:

    Dat is heel aardig van u. Beide kan ik zeker goed gebruiken.
    Dick Gosewehr

  2. Harry Mik says:

    Ik wens de heer Gosewehr alle sterkte en wijsheid bij zijn onderzoeken.

Leave a Reply