Skip to content
 

Beledigd

Door Waarheidsvinder

Mensen vragen ons regelmatig hoe politiemensen reageren op onze kritiek richting politie en justitie. Die reacties zijn heel verschillend. Er zijn politiemensen die ons steunen en het heel goed vinden dat wij het opnemen voor mensen die vinden dat zij het slachtoffer zijn van slecht politieonderzoek, van officieren van justitie die hun toezichthoudende taak verwaarlozen en van slapende rechters. Zij zullen hun mening echter niet snel publiekelijk geven, omdat kritiek binnen de politie “not done” is.

Er zijn natuurlijk ook politiemensen die veel kritiek op ons werk hebben. Sommigen vinden ons “matennaaiers”, anderen noemen ons rancuneus. Een van de mensen die kritisch over ons is, is inspecteur Theo Vermeulen, Teamleider Review & Cold Case team Amsterdam Amstelland, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland.

Naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf van 15 november 2007, stuurde hij een mailtje aan enkele honderden collega’s in den lande. In dat mailtje liet hij zich bijzonder kritisch uit over één van uw redacteuren die toen nog actief was als politieman. Wij willen u de tekst van dat mailtje niet onthouden. Bij het schrijven van zijn stuk is Vermeulen er kennelijk vanuit gegaan dat wij het dossier in de zaak Theo Tetteroo niet goed kenden. Het was misschien handig geweest als hij dat eerst aan ons gevraagd had.

Collega’s, n.a.v. onderstaande uitspraken van Dick Gosewehr zou ik graag mijn mening kwijt willen. Een mail van een collega deed mij de Telegraaf van vandaag openslaan en vervolgens heb ik het stuk op pagina TA3 gelezen. Ik wil beginnen met te zeggen dat ik geen enkele kennis heb van het onderzoek Tetteroo en dat ik daarover geen mening heb. Ik zou daar pas iets van kunnen zeggen als ik volledig kennis heb van het onderzoek.

In het stuk over de zaak Tetteroo geeft Dick Gosewehr zijn kijk en mening over het onderzoek van de collega’s uit Rotterdam. Hij doet in de rapportage uitspraken waarvan ik de rillingen en het schaamrood op de kaken krijg. Ik wil en ga hier niets over de kwaliteiten van Dick zeggen maar ben toch geraakt door de wijze waarop Dick zijn zienswijze op dat onderzoek, via de krant, geeft. Dick geeft zijn ongezouten mening over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en over de kwaliteit van de collega’s in Rotterdam. Ongeacht of Dick gelijk heeft ben ik van mening dat Dick met zijn lange politie ervaring nooit dit soort uitspraken kan en mag doen over het werk van collega’s. Niet dat ik van mening ben dat er geen kritiek geuit mag worden, zeker wel maar dan graag op een waardige manier.

Dick komt uit het Groningse korps, heeft daar zelf gewerkt op een Cold Case team en zou toch veel beter moeten weten. Hoe kan je als collega, zonder volledig kennis te hebben van een “oude”zaak, zulke uitspraken doen. Dick weet net als ik dat je nooit iets moet roepen over een onderzoek, je moet alles eerst objectief gelezen hebben voordat je enige conclusie mag trekken. Verder is het ook zo dat je toch eerst met een aantal collega’s zal moeten spreken voordat je enkele dingen opmerkingen gaat begrijpen. Ook is het zo dat je dit soort zaken nooit alleen (als politieman) kan uitvoeren, het is een teamproces en vervolgens kom je gezamenlijk, op basis van alle stukken, tot bepaalde aanbevelingen. Dus alleen met H. Timmermans erover praten (en bestuderen) lijkt mij geen onderzoek waarop men zulke uitspraken kan of mag doen.

Uit het artikel blijkt echter dat Dick zijn uitspraken deed op basis van een onderzoek van het journaal Tetteroo van de collega’s uit Rotterdam.

En dat deed bij mij helemaal de deur dicht, hoe kan Dick Gosewehr zulke uitspraken doen terwijl alleen maar het journaal heeft bekeken. Hoe kan je zo’n journaal nu op waarheid beoordelen? Ik mag uit ervaring spreken dat een journaal niets meer en niets minder is dan een “verzamelbak” van allerlei gebeurtenissen die zich tijdens een onderzoek afspelen. In nagenoeg alle door mij uitgevoerde cold case onderzoeken is gebleken dat het journaal niet klopt. Natuurlijk moeten wij dat in de toekomst beter gaan doen maar ook dan nog is het journaal niet meer dan een zeer summiere weergave van gebeurtenissen. Dat is ook de reden dat wij journaals niet bij een proces-verbaal voegen.

Naar mij nu net blijkt zou Dick het hele dossier met Harry Timmermans bekeken hebben en niet alleen het journaal. Dat maakt het volgens mij allemaal niet minder, nee zelfs kwalijker. Als je dan alles bekeken hebt dan heb je ook de plicht de tekst in dergelijke artikelen te controleren. Je hebt altijd inzicht in de tekst en zoals het artikel zich nu laat lezen is alleen het journaal bekeken. De buitenwacht smult van dit soort smaakmakende artikelen. Zeker als ze door een politieman worden gedaan

Ik ben dan ook ernstig teleurgesteld in de werkwijze van Dick, vind het zeer ongepast en oncollegiaal dat hij zo met zijn mening naar buiten gaat en feitelijk zijn collega’s in Rotterdam in het openbaar aan de schandpaal genageld.

Dick, we hebben al een M. de Hond, dat is wel genoeg hoor en bespaar mij nu jouw mening over onderzoeken waarvan je niet alles af weet. Ik voel mij door deze wijze van communiceren, en ik denk ook de collega’s in Rotterdam, beledigd.

Hoe dan ook, ik mag hopen dat het recht zijn loop zal hebben en laten we maar hopen dat al “onze” eventuele missers rechtgezet gaan worden. Maar dan wel via de juiste weg en met de juiste informatie en dan niet via de krant of de televisie.

De strijd tussen imago en waarheid is nog lang niet gestreden. Dat iemand dankzij een slecht onderzoek onschuldig is veroordeeld, vindt de schrijver kennelijk geen probleem. Wel dat wij dit naar buiten brengen.  Je mag de waarheid kennelijk wel denken, maar niet zeggen of schrijven.

Wij blijven echter gaan voor de waarheid, ook als die soms een deuk in het imago van politie en/of justitie oplevert. Alleen van fouten die je erkent, kun je leren.

 

 

3 Comments

  1. Lydia says:

    Meneer Vermelden gaat zelfs geen leugens uit de weg.Hij heeft toch een eed afgelegd.

  2. shiman says:

    Wanneer je het commentaar leest van meneer Inspecteur Theo Vermeulen en je hebt ruim 40 jaar deel uitgemaakt van het politie en justitie gebeuren, dan vorm je je daarover een beeld door al hetgeen je hebt meegemaakt in die jaren. Tijdens die 40 jaar ben ik actief geweest in regionale en interregionale teams en heb ik vele politiebureau’s in het land van binnen gezien. Van Emmen tot Delfzijl en van Groningen tot Maastricht en Lelystad. Teveel om op te noemen. Dat valt zelfs mijn partner op wanneer we in het land rondrijden. Vaak verbaast ze zich dan dat ik overal de weg weet en bij vele plaatsen een verhaal heb. Het werk vond ik super en ik was er bezeten van maar de organisatie vond ik verschrikkelijk. Onderlinge naijver, jaloezie en scoringsdrift voerden de boventoon. Men heeft de mond vol over teamwerk maar ik heb nog nooit zoveel individualisten (einzelgangers)bij elkaar gezien. Gelukkig trof ik binnen de ME en het RBT vaak mensen aan die wat meer gelijkgestemd waren waarmee je leuke onderzoeken deed en die presteerden. Wat mij steeds weer opviel was dat er altijd een paar lieden bijliepen die dachten dat ze “Onze Lieve Heer” waren. Dat waren de carriéreboys die zich meer met de ranglijsten bezig hielden dan met hun werk. Daar had ik niets mee omdat ze niet alleen dachten dat ze ‘Onze Lieve Heer ” waren maar zich ook nog eens als zodanig gingen gedragen. Misschien begrijpt meneer Inspecteur Theo Vermeulen mij nu een beetje. Wat ik wil zeggen is dat het uitstekend is wat Dick Gosewehr en Harrie Timmermans doen om te voorkomen dat nog meer mensen gaan denken dat ze “Onze Lieve Heer ” zijn binnen politie en justitie want dan maak je ernstige brokken en die mogen door een ieder aan de kaak worden gesteld. Ook door meneer M.de Hondt. We hebben tot taak te voorkomen dat mensen onschuldig van hun vrijheid worden beroofd door instanties die hen dienen te beschermen meneer Inspecteur Theo Vermeulen. Dat is een Grondrecht maar dat weet U toch wel ?

  3. Stef says:

    Wat een Gênante vertoning van inspecteur Theo Vermeulen. Zijn bericht zegt veel over hemzelf. Bij sommige heren is het ego zo groot en belangrijker dan het oplossen van het misdrijf. Gelukkig zijn er deskundige mensen die dat aan de kaak stellen…

Leave a Reply