Skip to content
 

Verhoor deskundigen in zaak Ina Post

Door Waarheidsvinder:

Vandaag was in Den Bosch de eerste zitting van de rechtszaak van Ina Post, in het kader van de revisie van haar vonnis inzake moord op een bejaarde vrouw in 1986. Het was een lange dag, van 9.30 uur tot bijna 19.00 uur, maar het was de moeite waard.

Gehoord werden:

Prof .dr. A.J.W.M. Thomassen.

Hij legde uit dat het handschrift op de van mevrouw Kolstee gestolen cheques zeer waarschijnlijk niet van Ina Post is. Daarnaast verklaarde hij dat het handschrift zeer waarschijnlijk door dezelfde persoon is geschreven die twee jaar eerder de van mevrouw Veira gestolen cheques heeft verzilverd.

Prof. H. Merkelbach.

Hij legde uit dat het zeer waarschijnlijk is dat Ina Post destijds een valse bekentenis heeft afgelegd.

De technische rechercheur die destijds de woning van mevrouw Kolstee op sporen heeft onderzocht.

De technische rechercheur legde onder meer uit hoe hij destijds de temperatuur had gemeten van het slachtoffer. Die temperatuurmeting is later belangrijk geworden in verband met het bepalen van het tijdstip van overlijden van het slachtoffer. De rechercheur vertelde daarbij dat hij daar destijds weinig ervaring in had en dat bleek later ook toen de deskundigen op dit terrein werden gehoord.

Forensisch arts C. Das van de GGD Amsterdam

Hij legde uit dat de manier van temperatuur nemen door de technische rechercheur absoluut ondeugdelijk was geweest. Daaraan kan en mag je geen conclusies verbinden. Daarnaast verklaarde hij dat slachtoffer Kolstee zeer waarschijnlijk niet met een elektriciteitssnoer is gewurgd, zoals Ina Post in haar bekentenis heeft verklaard.

Forensisch arts dr. Eikelenboom-Schieveld

Zij verklaarde eveneens dat de temperatuurmeting door de technische rechercheur op een ondeugdelijke wijze is gedaan.

Daarnaast verklaarde zij ook dat mevrouw Kolstee zeer waarschijnlijk niet met een elektriciteitssnoer is gewurgd, maar met een stoffen voorwerp, zoals bijvoorbeeld een sjaaltje of een nylon.

Huisarts Dr. Jansen uit Leidschendam

Hij heeft destijds rond 20.00 uur de dood van mevrouw Kolstee geconstateerd. Hij legde uit waarom volgens hem mevrouw Kolstee pas kort voor dat tijdstip was overleden.

Deze mening werd door forensisch arts mevrouw Eikelenboom ondersteund.

Het verhaal dat mevrouw Kolstee al in het begin van de middag zou zijn vermoord, lijkt daarmee van de baan en ook de stelling dat een elektriciteitssnoer het moordwapen is, lijkt onhoudbaar

Twee verhoorders

Aan het einde van de dag werden twee rechercheur gehoord die destijds deel hadden uitgemaakt van het rechercheteam. Er werd uit het verhoor van deze getuigen in ieder geval twee dingen duidelijk:

Ze leden beiden aan geheugenverlies en ze waren destijds slechts uitvoerders geweest van opdrachten. Meedenken werd niet gedaan en werd ook niet op prijs gesteld.

Een opmerking willen we u niet onthouden. Op de vraag van advocaat Knoops aan één van de rechercheurs waarom hij dacht dat de bekentenis van Ina Post dat mevrouw Kolstee met een elektriciteitssnoer was gewurgd daderwetenschap was, verklaarde hij: “omdat het zo logisch klonk”.

Waarvan akte.

7 juli 2010 staat de volgende zitting gepland. Dan zal het verhoor van Ina Post plaatsvinden.
Leave a Reply