Skip to content
 

Een dilemma

Door Waarheidsvinder

Eindelijk leek een doorbraak in de zaak van Nicky Verstappen in zicht. Met de nieuwste technieken zijn er recent op de kleding van Nicky DNA-sporen aangetroffen van een onbekende man.

Het grootschalige vrijwillige DNA-onderzoek dat politie en justitie vervolgens zijn gestart loopt echter lang niet zo goed als werd verwacht. Bijna één derde van de aangezochte personen heeft geen gehoor gegeven aan de oproep om DNA af te staan of weigert dit botweg. Daarmee is de kans op een doorbraak dus veel kleiner geworden.

Politie en justitie hebben nu een probleem want druk uitoefenen op de weigeraars zou betekenen dat het “vrijwillige”karakter van de oproep geweld wordt aangedaan.

Weigeraars komen wel vaker voor bij dit soort onderzoeken. Sommigen weigeren uit principe maar sommige weigeraars hebben een goede reden om te weigeren. Denk maar aan de Puttense moordzaak waar de veroordeelde moordenaar van Christel Ambrosius destijds ook zijn medewerking aan een DNA onderzoek heeft geweigerd.

Het lijkt ons dat het woord nu aan de politiek is, gaat men met deze gang van zaken akkoord of verandert men de wet?


One Comment

  1. jetty says:

    Zolang rechters nog te weinig verstand hebben van DNA-sporen en daardoor op het verkeerde been gezet kunnen worden door onderzoekers die een niet helemaal juiste voorstelling van zaken geven, lijkt het me beter dat mensen niet verplicht worden tot het afstaan van DNA-materiaal.

Leave a Reply