Skip to content
 

Dag en Nacht

Door Waarheidsvinder 

Gisteren was één van de laatste zittingsdagen in het herzieningsproces in de zaak van Ina Post voor het Hof in Den Bosch.

Allereerst was gistermorgen het woord aan het Openbaar Ministerie voor hun requisitoir. Het openbaar ministerie heeft in deze zaak twee advocaten-generaal ingezet, het mag kennelijk wat kosten, en het woord was gisteren aan de vrouwelijke helft van het duo.

Natuurlijk kennen wij de verschillende rollen die de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie en de verdediger in een rechtzaak spelen,  wij begrijpen dat het daardoor logisch is dat beide partijen meestal van mening verschillen en soms recht tegenover elkaar staan. Gisteren leek het echter alsof het openbaar ministerie en de verdediging het over twee verschillende zaken hadden.

Ondanks het vernietigende rapport dat er over deze zaak is uitgebracht door de Commissie Evaluatie Afgedane Strafzaken (CEAS) was er volgens de AG niets mis met het onderzoek in de zaak geweest. De politie had nauwkeurig en goed gewerkt, de verhoren waren vlekkeloos verlopen en Ina Post had spontaan bekend. Een volkomen terechte veroordeling volgens deze vertegenwoordigster van het OM. Een onderbouwing van haar stellingen gaf zij niet, meningen van deskundigen veegde ze zonder goede argumenten van de tafel. Kortom het was een slecht onderbouwd en zeer gekleurd verhaal waarbij alle voor Ina Post ontlastende zaken werden verzwegen. Het niveau van het verhaal zou een eerstejaars rechtenstudent nog doen blozen.

Aan het einde van haar verhaal maakte de AG het wel helemaal bont, ze maakte de politie, de officieren en de rechters die Ina hadden veroordeeld een compliment voor hun goede werk. Zelfs de toenmalige raadsman, mr. Spong, kreeg complimenten van haar voor zijn voortreffelijke werk. Lezers van deze site weten inmiddels dat Ina zelf daar iets anders over denkt.

Vervolgens was het woord aan advocaat Knoops en zijn collega mr. Paul Acda. In een juridisch en feitelijk  zeer goed onderbouwd vlammend betoog van bijna 4 uur veegden beide raadslieden de vloer aan met het werk van de politie in deze zaak, het optreden van de officier van justitie en het requisitoir van het OM. Kortom een verschil van dag en nacht.

Aan het slot van de zitting vroeg de president van het Hof aan de vertegenwoordigers van het OM of zij in de volgende zitting nog wilde reageren op het pleidooi van de verdediging. Toen bleek dat het pleidooi van de raadslieden kennelijk ook indruk had gemaakt op het OM. De mannelijke helft van duo gaf aan dat men wel een reactie zou geven, maar dat deze reactie  niet al te lang zou duren. Vervolgens gebeurde iets wat je in een rechtszaal niet gauw zal meemaken.

Deze AG maakte de verdediging een compliment voor hun pleidooi en hij voegde daaraan toe dat beide partijen over deze zaak verschillend dachten en dat het OM daarom het oordeel over deze zaak maar aan het Hof overliet. Zodoende wekte hij de indruk door het pleidooi van de verdediging overtuigd te zijn van de onschuld van Ina Post maar dat hij dat natuurlijk niet kon zeggen. Lichaamstaal kan echter heel veel zeggen.

Donderdag is de laatste dag van deze zaak. OM en verdediging kunnen dan nog op elkaars verhalen reageren en daarna mag Ina Post haar slotwoord uitspreken.

Op 6 oktober om 09.30 uur zal het Hof Den Bosch vervolgens uitspraak doen.

Ina Post zal dan na meer dan 24 jaar vechten merken of deze rechters wel iets geleerd hebben van de dwalingen in de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord en de zaak Lucia de Berk, want het OM heeft dat kennelijk niet.


Leave a Reply