Skip to content
 

Wel excuus, maar niet voor fouten politie en justitie

Door Waarheidsvinder 

Kennelijk kijkt men bij het Openbaar Ministerie ook naar Pauw en Witteman. De dag nadat Ina Post en haar advocaat Knoops zich in dat programma hadden beklaagd over de houding van Openbaar Ministerie na haar vrijspraak, nam hoofdadvocaat-generaal Charles van der Voort contact op met advocaat Knoops.

Hij nodigde Ina Post en haar advocaat uit voor een gesprek om daarin onder meer haar verontschuldigingen aan te bieden voor het leed dat haar is aangedaan. De advocaat-generaal was gisterenavond bij Pauw en Witteman om dat besluit toe te lichten en dat siert hem.

Van der Voort vindt dat het OM Post over de schadeloosstelling „met een zekere coulance” tegemoet moet treden: ook het OM vindt dat zij recht heeft op meer dan de standaardvergoeding. „Het OM is geen kruidenier”, aldus Van der Voort.

Er was echter één punt waar wij ons over blijven verbazen, de OM-topman acht excuses aan Ina Post op zijn plaats, maar niet voor fouten van individuele politiemensen, officieren van justitie of advocaten-generaal. Volgens Van der Voort is in de zaak-Post geen sprake van een rechterlijke dwaling, maar van „een systeemfout”.

Misschien is het handig dat de heer Van der Voort eens ons boek leest over deze zaak. Dat zal hem duidelijk maken dat er wel degelijk sprake is van grote fouten, het achterhouden van voor Ina Post ontlastend bewijs en een absoluut gebrek aan sturing door de teamleiding. Ook de officier van justitie heeft geen enkele reden om zijn handen in onschuld te wassen, ook zijn optreden was ver beneden de maat.

De advocaten-generaal hebben zich tenslotte tijdens het proces bepaald niet magistratelijk opgesteld, men durfde Ina Post zelfs in verband te brengen met de dood van mevrouw Veira in augustus 1984.

Je verschuilen achter het systeem is geen oplossing. Om veranderingen te bewerkstelligen zal er ook iets moeten veranderen aan de manier van denken van de individuele politieambtenaar en officieren van justitie.Leave a Reply