Skip to content
 

DNA onderzoek redt leven onschuldig veroordeelden

Door Waarheidsvinder

Voorstanders van de doodstraf vinden vaak dat de tijd tussen de veroordeling en de tenuitvoerlegging veel te lang is. Die lange tijd heeft echter ook in bepaalde gevallen zijn voordelen. Voor Claude Jones, waar we eerder over schreven, kwam het DNA bewijs van zijn onschuld te laat, hij is 10 jaar geleden al ter dood gebracht, maar 17 andere ter dood veroordeelden hadden meer geluk. Dankzij de inspanningen van The Innocent Project kwam voor hen het bewijs van hun onschuld voordat de doodstraf ten uitvoer was gebracht. In totaal zaten zij samen 187 jaar onschuldig vast.

Kirk Bloodsworth zat 8 jaar gedetineerd in een gevangenis in de staat Maryland- waaronder 2 jaar in de dodencel, vanwege een moord en een verkrachting die hij niet had gepleegd, voordat hij in 1993 alsnog werd vrijgesproken.

Rolando Cruz en zijn medeverdachte Alejandro Hernandez zaten meer dan 10 jaar in de dodencel in de staat Illinois voor een moord die zij niet hadden gepleegd voordat uit het DNA onderzoek in 1995 bleek dat ze onschuldig waren.

Verneal Jimerson en Dennis Williams waren onschuldig ter dood veroordeeld voor enkele moorden in 1978 in de staat Illinois. Jimerson werd in 1995 alsnog vrijgepleit na 10 jaar in de dodencel te hebben gezeten en Williams zat meer dan 17 jaar in de dodencel voordat hij in 1996 vrij kwam.

Robert Miller zat 9 jaar in de dodencel in de staat Oklahoma voor een moord en een verkrachting die hij niet had gepleegd voordat hij, dankzij DNA onderzoek, in 1998 werd vrijgepleit.

Ron Williamson zat 10 jaar in de dodencel in de staat Oklahoma voor een moord die hij niet had gepleegd, voordat hij in 1999 door middel van DNA onderzoek werd vrijgepleit. Zijn medeverdachte Dennis Fritz was tot levenslang veroordeeld en 11 jaar in de gevangenis tot ook hij door DNA onderzoek werd vrijgepleit.

Ronald Jones zat 10 jaar vast in de dodencel in de staat Illinois voor een verkrachting en een moord die hij niet had gepleegd voordat uit DNA onderzoek bleek dat hij onschuldig was en hij in 1999 vrij kwam.

Earl Washinton, een laag begaafd iemand uit de staat Virginia, werd tot de doodstraf veroordeeld nadat hij in 1982 een moord had bekend die hij niet had gepleegd. Hij zat 10 jaar in de dodencel en was op een bepaalde moment slechts enkele maanden van executie af toen hij uitstel kreeg. In totaal zat hij ongeveer 17 jaar achter de tralies totdat DNA onderzoek hem in 2000 vrijpleitte.

Frank Lee Smith overleed tengevolge van kanker in de dodencel in de staat Florida, na 14 jaar te hebben vastgezeten voor een moord en een verkrachting die hij niet had gepleegd. Hij werd 11 maanden na zijn dood alsnog vrijgepleit door DNA onderzoek.

Charles Irvin Fain zat meer dan 17 jaar in de dodencel in de staat Idaho voor een moord en een verkrachting die hij niet had gepleegd voordat DNA onderzoek hem in 2001 vrijpleitte.

Ray Krone zat 10 jaar in een gevangenis in de staat Arizona voor een moord en een verkrachting die hij niet had gepleegd voordat DNA onderzoek hem in 2002 vrijpleitte.

Nicolas Yarris zat meer dan 21 jaar in de dodencel in de staat Pennsylvania voordat DNA onderzoek hem vrijpleitte en hij in 2003 werd vrijgelaten.

Ryan Matthews zat 5 jaar in de dodencel in de staat Louisiana voor een moord die hij niet had gepleegd en hij werd in 2004 door DNA onderzoek vrijgepleit. Zijn medeverdachte Travis Hayes, die tot levenslang was veroordeeld, zat 8 jaar vast totdat hij in 2007 werd vrijgepleit.

Curtis McCarthy zat 21 jaar vast in een gevangenis in de staat Oklahoma- waaronder 18 jaar in de dodencel- voor een moord die hij niet had gepleegd voordat DNA onderzoek hem in 2007 vrijpleitte. Hij was driemaal ter dood veroordeeld op grond van een blunder in het forensisch onderzoek

Kennedy Brewer zat 15 jaar achter de tralies waaronder 7 jaar in de dodencel, vanwege een moord en een verkrachting die hij niet had gepleegd, voordat DNA onderzoek uiteindelijk in 2008 tot zijn vrijlating leidde.

Michael Blair zat 13 jaar vast in de dodencel voor een moord die hij niet had gepleegd voordat DNA onderzoek zijn onschuld bewees en hij in 2008 vrijkwam.

Mocht u meer over deze zaken of andere zaken willen lezen dan kan dat op de site van The Innocent Project.


Leave a Reply