Skip to content
 

Droomgetuigen zorgen opnieuw voor problemen

Door Waarheidsvinder

We hebben eerder al onze verbazing uitgesproken over het feit dat de politie meewerkt aan het televisieprogramma Het Zesde Zintuig. Door die medewerking wordt de kijker op het verkeerde spoor gezet, het lijkt om een opsporingsprogramma te gaan, maar in feite is het een amusementsprogramma.

In het programma wordt wel eens op aanwijzing van paragnosten een compositietekening gemaakt van de vermoedelijke “dader(s) “. Waar dat toe kan leiden, is gebleken in de zaak van de moord op Diana Winkel uit Oldenzaal. Mede naar aanleiding van een compositietekening, die in een aflevering over die moord werd gemaakt en getoond aan het publiek, werd een onschuldige aangehouden en 37 dagen vastgehouden. Inmiddels is hij van alle blaam gezuiverd en heeft hij een schadevergoeding ontvangen. Toch zullen er altijd mensen blijven die hem als de moordenaar zullen zien.

Kennelijk beginnen nu ook bij het openbaar ministerie de gevaren van de medewerking aan het programma door te dringen, want vandaag bracht het OM Haarlem een persbericht uit naar aanleiding van een aflevering van het programma waarin de zaak van Cheryl Morriën was behandeld.

In het persbericht lezen we onder meer:

Op 30 september 2010 heeft het tv programma het zesde zintuig aandacht besteed aan de verdwijning, 24 jaar geleden, van Cheryl Morriën. Na de uitzending zijn er bij de politie en bij de redactie van het programma diverse tips binnengekomen. De binnengekomen tips hebben na uitvoerig onderzoek geen nieuwe feiten of onderzoeksindicaties opgeleverd.

Compositietekening:

Het Openbaar Ministerie Haarlem ziet het belang van tv programma’s die landelijke aandacht vragen voor een aantal belangrijke onopgeloste zaken, met grote maatschappelijke impact.

Deze aandacht kan er toe leiden dat er toch nog belangrijke tips binnenkomen.

Maar er is een scheidslijn tussen aandacht geven aan een onopgeloste zaak en opsporingsberichtgeving zoals het tonen van een compositietekening.

In het entertainment programma “het zesde zintuig “ hebben paragnosten een compositietekening laten maken van een man die volgens hen iets te maken zou hebben met de verdwijning van Cheryl Morriën. Deze compositietekening is in het programma getoond.

Het Openbaar Ministerie Haarlem wil benadrukken dat het publiekelijk tonen van een compositietekening die niet gemaakt is op basis van onderzoeksfeiten zoals getuigen verklaringen, een groot risico met zich meedragen. Er zullen namelijk altijd mensen zijn die lijken op zo’n compositietekening. Binnen de gemeenschap van IJmuiden zijn verdachtmakingen naar personen geuit die na onderzoek niets met deze zaak te maken hebben kunnen gehad. Het OM betreurt dan ook dat deze personen op een dusdanige wijze in diskrediet zijn gebracht.

Uit dit citaat blijkt dat er ook in deze zaak mensen in de problemen zijn gekomen doordat een droomgetuige een tekening van een “verdachte” heeft gemaakt. Het OM zegt deze gang van zaken te betreuren. Dat is natuurlijk mooi, maar het zou nog beter zijn als het politie en justitie werd verboden aan dit soort programma’s mee te werken. Veel kijkers kunnen namelijk niet het onderscheid maken tussen een opsporings- en een amusementsprogramma.2 Comments

  1. admin says:

    Het antwoord is simpel, we hebben het dossier niet.

  2. hkdh says:

    Waarom hebben jullie deze zaak niet.
    Vertoont alle kenmerken van selectief onderzoek en cover-up.

Leave a Reply