Skip to content
 

Het verhaal van Dewey Bozella

Door Waarheidsvinder

Op de site van The Innocence Project lazen we het ongelooflijke verhaal over Dewey Bozella. Hij zat 26 jaar in New Yorkse gevangenissen na tot levenslang te zijn veroordeeld voor een moord die hij niet had gepleegd. In 2009 werd hij uiteindelijk alsnog werd vrijgesproken en in vrijheid gesteld.

Bozella werd aanvankelijk in 1977 kort na het feit gearresteerd voor de moord en de beroving van een 92 jarige dame. De aanklacht tegen hem werd echter al snel weer ingetrokken omdat er geen bewijs tegen hem was.

Zes jaar later werd hij opnieuw voor hetzelfde feit aangehouden nadat 2 gedetineerden, in ruil voor vervroegde vrijlating, tegen de aanklagers hadden verklaard dat Bozella de moord had begaan. Hoewel een op de plaats van het delict gevonden vingerafdruk niet van Bozella bleek te zijn maar van iemand die in dezelfde periode meer soortgelijke feiten had gepleegd, werd Bozella toch door justitie vervolgd.

Uitsluitend op basis van de verklaringen van de informanten werd Bozella voor de moord veroordeeld. Omdat Bozella bleef volhouden dat hij onschuldig was vond er uiteindelijk in 1990 een nieuw proces plaats. Maar opnieuw werd Bozella zonder dat er enig bewijs tegen hem was veroordeeld.

Bozella zocht daarop contact met het Innocence Project, dat veelal gebruik maakt van DNA onderzoek om mensen die onschuldig zijn veroordeeld alsnog vrij te krijgen.

Helaas voor Bozella waren alle sporen in de zaak inmiddels vernietigd zodat DNA onderzoek niet mogelijk bleek. Zelfs het dossier in de zaak bleek niet meer aanwezig. Gelukkig was er nog een inmiddels gepensioneerde rechercheur die thuis een kopie van de zaak had bewaard omdat hij zelf altijd twijfels aan de schuld van Bozella had gehad.

Na lezing van het dossier raakten de advocaten van het Innocence Project overtuigd van de onschuld van Dewey Bozella. Het lukte hen uiteindelijk de onschuld van Bozella aan te tonen onder meer doordat zij ontlastend bewijs boven tafel wisten te halen dat nooit bekend was geworden.

Terwijl Bozella in de beruchte New Yorkse Sing Sing gevangenis zat gedetineerd begon hij met boksen om te proberen te leren om te gaan met zijn woede over de onterechte veroordeling. Hij werd uiteindelijk zelfs gevangeniskampioen in het halfzwaar gewicht en als beloning mocht hij zelfs een keer vechten tegen Golf Gloves winnaar Lou del Valle.

Terwijl hij vast zat leerde Bozella zijn huidige vrouw Trena kennen en haalde hij verschillende Bachelor graden aan het Mercy College en New York Theological Seminary.  Bozella was een model gevangene die zelfs de mogelijk,heid op vervroegde vrijlating voorbij liet gaan omdat hij daarvoor eerst schuld moest bekennen en dat weigerde hij.

Sinds zijn vrijlating geeft Bozella bokslessen en discipline traning aan jonge kanslozen. Zijn droom is om ooit zelf een eigen boksschool te beginnen. Voor zijn strijd tegen tegenspoed en het overwinnen daarvan kreeg Bozella dit jaar de Arthur Ashe Courage Award for courage.

Meer over de zaak van Dewey Bozella kunt u zien op bijgaande documentaire.

Mocht u na het zien van deze documentaire soms denken dat dit een typisch Amerikaanse zaak is en dat dit soort dwalingen in Nederland niet voor kunnen komen dan heeft u dat mis.

Ook in inmiddels erkende Nederlandse gerechtelijke dwalingen zoals de Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord en de zaak Ina Post waren de gevonden sporen niet van de mensen die werden veroordeeld.
In de zaak van de Schiedammer parkmoord werd een herzieningsverzoek van Cees B. zelfs nog afgewezen terwijl de moord inmiddels al bekend was door de inmiddels aangehouden verkrachter Wik H. Die informatie was echter door de behandelend officier van justitie onder tafel gehouden.

En ook in Nederland worden aan criminelen soms door justitie beloften gedaan om belastende verklaringen tegen anderen af te leggen. Denk maar aan de liquidatie processen in Amsterdam.

Leave a Reply