Skip to content
 

De zaak Spelonk

Door Waarheidsvinder

Gisteren lazen we op de site van Paradise FM radio Curacao het volgende bericht:

” Gevangene Andy Melaan is in hongerstaking gegaan. Hij wil daarmee afdwingen dat hij wordt overgeplaatst naar zijn geboorte eiland Bonaire. Volgens hem hoort hij in Bonaire te worden opgesloten nu Bonaire een gemeente is van Nederland. Melaan zegt verder onterecht gevangen te zitten. Hij is in hoger beroep gegaan en in cassatie, maar de straf werd steeds bevestigd. Melaan zit al vijf jaar gevangen in de Bon Futuro gevangenis zonder mogelijkheid tot werk of studie. Als er niets aan zijn situatie veranderd zegt hij bereid te zijn zich te onthouden van eten en drinken. Minister van Justitie Elmer Wilsoe zegt in een reactie dat in de toekomst alle Bonaireaanse gevangenen in de gevangenis van Bonaire of Nederland zitten. Als de gevangene overgeplaatst wil worden, moet zijn advocaat daarvoor naar de rechter gaan, aldus de minister.”

De Andy Melaan waarover het in dit bericht gaat kennen wij al langere tijd. In augustus 2010 bereikte ons namelijk vanuit de Antillen het verzoek om een onderzoek in te stellen naar een dubbele moord die heeft plaats gevonden op 15 juli 2005 op het eiland Bonaire en daar bekend staat als de zaak Spelonk. Volgens de verzoeker zouden voor deze dubbele moord vier mannen zijn veroordeeld, maar twee van hen zouden volgens de verzoeker niets met de moorden te maken hebben.
Eén van de mogelijk onschuldige mannen was bovengenoemde Andy Melaan. Hij is op grond van zijn vermeende betrokkenheid veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar, die hij uitzit in de Bonaventura gevangenis op Curacao. Wij hebben aan het verzoek uit de Antillen gevolg gegeven en het dossier bestudeerd. Het gaat in deze zaak om de moord op de broers Lisandro en Wendell Martis

De zaak

Op zaterdag 16 juli 2005 meldt de moeder, bij de politie te Bonaire de vermissing van haar beide zoons Lisandro Eugenio Martis, oud 24 jaar, en Wendell Dominico Martis, oud 18 jaar. De beide jongens zijn op de avond daarvoor omstreeks 23.15 uur van huis vertrokken met een witte Toyota Tercel, maar niet thuis gekomen. Sindsdien heeft zij niets meer van haar zoons vernomen en krijgt ze telefonisch geen contact meer met hen omdat hun mobiele telefoons uitstaan.

Nog diezelfde zaterdag, rond 17.45 uur, wordt de auto van de broers leeg aangetroffen in een bossage in de wijk Antriol. De vier wielen zijn onder de auto weggehaald, ze worden gevonden op ongeveer 80 meter van de auto, de autoradio is verdwenen, de draden van de luidsprekers zijn doorgeknipt en de luidsprekers weggenomen. Ook verder blijkt de auto aardig gesloopt. In de buurt van de auto wordt een zwarte portemonnee aangetroffen. Deze portemonnee blijkt later toe te behoren aan de moeder van de jongens. Uit het technisch onderzoek blijkt dat de dader(s) vermoedelijk de auto naar de vindplaats hebben gereden en daarna lopend is/zijn weggegaan. Technisch onderzoek aan de auto levert geen bruikbare sporen op.

De volgende dag, zondag 17 juli 2005 omstreeks 11.30 uur worden de lichamen van de beide broers door een toevallige voorbijganger gevonden in een afgelegen gebied in de omgeving van de toren Spelonk, op een terrein dat bekend staat als Bolivia. Uit de sectie blijkt dat de beide broers zijn doodgeschoten. Lisandro heeft een schotwond in het hoofd en één in de borst en zijn broer Wendell heeft een schotwond achter het linkeroor en een schotwond in de nek. Alles wijst er op een regelrechte liquidatie.

Aanhouding verdachten

Direct na de moorden gonst het van de geruchten dat de moord is gepleegd uit jaloezie. Eén van de beide broers Martis had verkering met een meisje wiens ex-vriend al langer bedreigingen zou hebben geuit. Op 25 juli 2005 worden vervolgens twee mannen aangehouden, de 20 jarige ex-vriend E.W. en zijn 21 jarige neef L.C.

Na aanvankelijk te hebben ontkend, bekent E.W. na enkele dagen de beide broers te hebben vermoord. Over de manier waarop de moorden zijn gepleegd en wie de mededaders zijn, legt hij meerdere verklaringen af. L.C. ontkent iets met de moorden te maken te hebben, hij is ‘slechts’ de eigenaar van het gebruikte vuurwapen.

Aan de hand van de verklaringen van E.W. worden op 29 augustus 2005 twee nieuwe aanhoudingen verricht. Aangehouden worden de 19 jarige Nozai Thomas en de 27 jarige Andy Melaan, bijgenaamd Kabes. Nozai Thomas bekent uiteindelijk medeplichtig te zijn aan de beide moorden. Die bekentenis klopt echter niet met de feiten. Later trekt hij dan ook zijn bekentenis weer in en zegt hij dat hij onschuldig is. Andy Melaan blijft ondanks zeer zware druk ontkennen iets met de beide moorden te maken te hebben.

Uiteindelijk worden Andy Melaan en Nozai Thomas op vordering van officier van justitie Ernst Wesselius veroordeeld tot respectievelijk 24 en 8 jaar gevangenisstraf.

Review-commissie

De op Curaçao wonende psycholoog Lucio Ricardo heeft zich vervolgens in de zaak verdiept en hij kwam tot de conclusie dat het hier vermoedelijk om een gerechtelijke dwaling gaat. Naar aanleiding van een door Ricardo geschreven rapportage besloot justitie in 2009 tot het instellen van een review-commissie bestaande uit mr. Ronald P. Koeijers, advocaat en voormalig rechter van het Gemeenschappelijk Hof van justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, prof. mr. Jan M. Reijntjes, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en mr. Leo A.I.M. de Wit, voormalig hoofdofficier van justitie te Amsterdam.

Zij brengen op 13 november 2009 rapport uit. Hun conclusie luidt: ” De review-commissie is tot het oordeel gekomen dat er geen sprake is van een novum in de zin van art. 453 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering en dat er ook geen andere gronden aanwezig zijn om ernstig te twijfelen aan de juistheid van de tegen Andy Melaan en Nozai Thomas uitgesproken veroordelingen. Er bestaat geen aanleiding voor herziening of gratie.”

Wij delen de mening van de rechters en de reviewcommissie niet, hun rapport getuigt van weinig kennis van zaken of van onwil. Naar onze mening zijn er voldoende redenen de zaak opnieuw te onderzoeken. Het is op dit moment echter niet verstandig om verdere details te geven.

Gezien het bericht van gisteren op de site van Paradise FM krijgt Andy Melaan steeds meer problemen met het uitzitten van zijn straf. Die problemen worden mede veroorzaakt door het feit dat hij weinig bezoek krijgt van zijn op Bonaire wonende familie die geen geld heeft om de reis naar Curacao te kunnen betalen.

Advocaat Mr. Geert-Jan Knoops, bekend onder meer van De Puttense moordzaak en de zaak Ina Post, heeft zich ondertussen bereid verklaard de beide veroordeelden Nozai Thomas en Andy Melaan bij te staan in hun poging om herziening van het vonnis te krijgen. Er komt dus zeker een vervolg. We houden u op de hoogte.

Noot 14 november 2013

Vandaag zijn Andy Melaan en Nozai Thomas alsnog door het Hof van de Antillen vrijgeproken nadat zelfs het Openbaar Ministerie om vrijspraak had gevraagd. Eindelijk gerechtigheid dus voor beide mannen.

Leave a Reply