Skip to content
 

Foutenfestival bij NFI

Door Waarheidsvinder

Voor degenen met enige kennis van zaken zal het geen verrassing zijn, er gaat heel veel mis bij het NFI . Wij weten het in ieder geval al jaren maar binnen politie en justitie in Nederland vonden wij nooit een open oor. Kritiek op het functioneren van het NFI was en is uit den boze. Kijk maar eens wat er met patholoog Danny Spendlove gebeurt of wat er met onderzoeker Richard Eikelenboom is gebeurd.
Na jaren procederen heeft journaliste Jolande van der Graaf eindelijk de beschikking gekregen over een grote hoeveelheid documenten die enig inzicht geven in hetgeen er misgaat bij het forensisch instituut. Uiteraard is hetgeen zij aan materiaal heeft gekregen slechts een topje van de ijsberg, want men houdt nu eenmaal graag zoveel mogelijk onder de tafel. Maar zelfs dit topje moet toch voldoende zijn eindelijk eens een diepgaand onderzoek in te stellen naar het functioneren van het NFI.

Hieronder een kort artikel over deze zaak dat vandaag op de voorpagina van De Telegraaf staat.

Honderden fouten bij dna-onderzoek
door Jolande van der Graaf

AMSTERDAM –  Bij dna-onderzoek naar zware misdrijven heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vele honderden, soms onherstelbare fouten gemaakt. Dat blijkt uit interne foutenregistraties die De Telegraaf op last van de rechter in handen kreeg. De overzichten zijn in zijn geheel op deze website terug te vinden.

Vandaag in de papieren versie van De Telegraaf een schokkende reportage over het enorme aantal fouten en afwijkingen (van onbenullig tot zeer ernstig) dat de afgelopen veertien jaar tijdens en na dna-onderzoek werd ontdekt. „Een schrikwekkend hoog aantal”, zegt rechtspsycholoog Peter van Koppen die pleit voor een diepgravend onderzoek naar forensische missers in ons land. Verder ook de rampzalige gevolgen die de blunders soms hebben en reacties van verbijsterde deskundigen.
Het vergde jaren procederen om de documenten van het staatslab in handen te krijgen. De nu openbaar geworden registraties zijn door het NFI geanonimiseerd, zodat niet duidelijk is om welke strafzaken en misdrijven het gaat. Ook zijn namen van medewerkers en merknamen weggehaald.
In het meldingsoverzicht (zie de links rechts bij dit verhaal) staan fouten en afwijkingen die het lab vanaf 1997 tot en met 2010 vaststelde. Zoals ‘contaminaties’: missers waardoor dna van bijvoorbeeld een dader vermengd raakt met dat van een NFI-medewerker, slachtoffer of andere dader. ‘Een match met de eliminatiedatabank’ houdt in dat een spoor gecontamineerd is met dna van NFI-personeel. Een ‘match of hit met de databank’ – waarmee bizar genoeg ook wordt misgekleund – betekent dat een spoor overeenkomt met een verdachte of ander spoor.
Bij ‘monsterverwisselingen’ belandt dna door fouten van de ene in de andere zaak. Afwijkingen van QOL-documenten betekent dat werkvoorschriften niet zijn gevolgd. Veel fouten worden afgedaan als incident, bij een veel kleiner aantal past het NFI de werkwijze aan. Stukken van overtuiging (svo’s) zijn moordwapens, kleding of schoenen van slachtoffers en andere voorwerpen vanaf plaatsen delict.
Omdat het NFI geaccrediteerd is volgens internationale ISO-normen houdt het interne audits (controles) door eigen personeel. Verder krijgt het jaarlijks externe audits door de Raad voor Accreditatie. Ook die verslagen staan op onze website.
Overigens wijst onderzoek uit dat de verstrekte stukken niet compleet zijn. De Telegraaf is opnieuw bij de rechter in beroep om alle gegevens in handen te krijgen.

4 Comments

 1. admin says:

  Nee, dat heeft u mis. Hij is voor zichzelf begonnen omdat hij niet langer bij het NFI kon werken vanwege zijn kritiek op de gang van zaken daar. Wij noemen dat wegpesten.
  U moet zich realiseren dat degene die de onderzoeken doen veelal niet degenen zijn die de rapporten schrijven. De conclusies in een rapport van het NFI bevatten dus lang niet altijd de bevindingen van de onderzoeker(s)

 2. Hendrik says:

  Wat is er met Richard Eikelenboom misgegaan bij het NFI, hij is toch gewoon voor zich zelf begonnen?

 3. lucio ricardo says:

  Aan de hand van wat ik heb kunnen lezen over blunders van het NFI bij de bekende grote dwalingen ontkom ik niet aan de indruk dat die zogenaamde blunders wellicht te maken kunnen hebben met de druk die er is om de baas (justitie) niet in diskrediet te brengen. Het zou echt geen slecht idee zijn om NFI-medewerkers een training in eerlijkheid en waarheidsgetrouwheid te laten volgen. En laat hen vooral inzien dat justitiemensen mensen zijn en zich net als anderen kunnen vergissen. Het is hun taak die vergissingen zoveel mogelijk te neutraliseren.
  Verder moeten niet alleen DNA-gerelateerde rapporten van deze instantie onder de loep worden genomen. Mensenlevens kunnen evengoed verwoest worden door miskleunen in andersoortige deskundigenonderzoeken.

 4. demo says:

  Als ik de pdf’s doorblader, zie ik een instituut, dat er een serieuze zaak van maakt om allerlei procedures tegen de tijdsdruk en neiging tot slordigheid in, in het spoor te houden en afwijkingen op te sporen en te corrigeren.
  Niets mee mis dus lijkt mij.

  Mijn ervaring in de DMZ met het NFI is niet, dat de metingen niet kloppen, maar dat de analyses ervan niet deugen. Niet door slordigheid, maar door vooringenomenheid (inblazingen door het OM) en wetenschaps-filosofische tekortkomingen (gebrek aan kwalificatie, schoenmaker blijf bij je leest).
  De rechter had dit kunnen en moeten corrigeren, maar wilde zelf te graag (veroordelen).

Leave a Reply