Skip to content
 

Nederlandse tak voor Innocence Project

Door Waarheidsvinder

Op deze site vindt u een link naar het Amerikaanse Innocence Project, een project dat erg succesvol is en er inmiddels voor heeft gezorgd dat 284 onschuldigen na veelal zeer lange detinering alsnog zijn vrijgesproken. Het project heeft nu ook navolging gevonden in Nederland.

Bron: De Telegraaf

Nederlands bedrijf strijdt tegen onterechte veroordelingen

Het kantoor van de Amsterdamse strafpleiter Geert-Jan Knoops is met ingang van januari toegetreden tot het wereldwijde Innocence Network, dat zich inzet voor mensen die ten onrechte voor een (ernstig) misdrijf zijn veroordeeld. Doel van het netwerk is om dergelijke veroordelingen aan de hand van nader forensisch onderzoek teruggedraaid te krijgen.

Knoops’ kantoor is de eerste en voorlopig enige Nederlandse deelnemer aan het netwerk. Leden kunnen kennis, expertise en zaken uitwisselen. Het Innocence Network is vooral in de Verenigde Staten actief, maar ook in Australië en Nieuw-Zeeland. Naast Knoops is het netwerk in Europa alleen vertegenwoordigd in Ierland en Engeland.
Veroordeelden die hun onschuld willen bewijzen, wordt kosteloos (pro deo) bijstand verleend. In 2010 zijn 29 veroordeelden van alle blaam gezuiverd, dankzij inspanningen van het netwerk. Gezamenlijk zaten zij een gevangenisstraf van 426 jaar uit.
Knoops geldt sinds zijn optreden in de geruchtmakende Puttense moordzaak als specialist op het gebied van rechterlijke dwalingen. Die zaak resulteerde na jarenlang procederen tot vrijspraak en rehabilitatie van twee mannen die ten onrechte waren veroordeeld. In het betrekkelijk recente verleden boekte Knoops succes in de zaak rond bejaardenverzorgster Ina Post, veroordeeld wegens doodslag. Ook zij werd, na herziening, vrijgesproken.

Volgens Knoops is de financiering van het noodzakelijke forensisch onderzoek vaak het struikelblok. Ina Post stortte een deel van de aan haar uitgekeerde schadevergoeding in een speciaal opgericht fonds. Dat is lang niet genoeg om tal van onderzoeken te financieren, zegt Knoops. Hij wil dat het kabinet zelf een fonds voor onderzoek in herzieningszaken in het leven roept. Volgens de raadsman is het voor veroordeelden onmogelijk om dit zelf te betalen.

„Zaken waarin mensen mogelijk onschuldig zijn veroordeeld zijn nog steeds een beetje het stiefkindje in het strafrecht”, zegt Knoops, wiens missie het is juist dit werk verder te professionaliseren. „Het moet politiek op de kaart.”

One Comment

 1. demo says:

  Het is feitelijk te dol voor woorden, dat slachtoffers van methodologisch onjuist uitgevoerd onderzoek moeten bedelen om aanvullend onderzoek, om de schadelijke gevolgen te kunnen compenseren.
  Ook op in een juridisch kader uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek zou een vorm van garantie moeten zitten: deugt het niet, dan moet het over of gaat het gewoon de prullenmand in.

  Over het wel of niet deugen van het onderzoek zou de wetenschappelijke ‘community’ moeten beslissen (a la in het geval van Stapel) en niet de opdrachtgever van het oorspronkelijk onderzoek.

  Randvoorwaarde dient daarbij te zijn, dat het oorspronkelijke onderzoek is zijn volledigheid wordt gepubliceerd, om een wetenschappelijke toets te kunnen ondergaan.
  Spin off daarvan zou weer zijn, dat de kwaliteit enorm zou stijgen.

Leave a Reply