Skip to content
 

Englewood Four nu officieel vrijgepleit.

Door Waarheidsvinder

Vandaag is er officieel een einde gekomen aan de zeer lange beproeving van vier jonge mannen uit Chicago die onterecht als teenager waren veroordeeld. Na 17 jaar, zijn Michael Saunders, Harold Richardson, Vincent Thames en Terrill Swift, eindelijk volledig vrijgepleit van de moord op Nina Glover in 1994.

Het kantoor van de Officier van justitie in de staat Illinois heeft op een hoorzitting aangekondigd dat men alle aanklachten tegen de vier mannen intrekt. Het besluit volgt op een rechterlijke uitspraak in november 2011 waarbij de rechter justitie opdracht gaf de vier veroordelingen ongedaan te maken.

Saunders, Richardson, Thames en Swift hebben het grootste gedeelte van hun leven als volwassene in de gevangenis doorgebracht.
Zij waren tussen de 15 en 18 jaar oud toen zij door de politie werden aangehouden. Op grond van valse bekentenissen en zonder ook maar een stukje bewijs, werden zij onterecht veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 tot 40 jaar.

Hun zaak, en andere in Cook County, laten een gevaarlijk patroon zien van onterechte veroordelingen gebaseerd op valse bekentenissen. Het Innocence Project roept de autoriteiten van Cook County op alle zaken waarbij jeugdigen alleen zijn veroordeeld op hun bekentenissen opnieuw te onderzoeken.
In de afgelopen vier maanden zijn in Illinois 10 mensen vrijgepleit als het gevolg van nieuwe DNA-onderzoeken nadat ze onterecht waren veroordeeld op grond van bekentenissen die ze als teenager hebben afgelegd.

Medestander van het Innocence Project en anderen hebben een belangrijke rol gespeeld in de overwinning in deze zaak door voortdurend druk uit te oefenen op Anita Alvarez, de officier van justitie van de staat Illinois om e veroordeling van “ Englewood Four” ongedaan te maken..
De aanklagers wisten al bijna een jaar dat nieuwe DNA-onderzoeken hadden wezen naar een reeds veroordeelde moordenaars en de vier veroordeelden vrijpleitte, maar zij bleven vasthouden aan de onterechte veroordelingen. Daarop hebben meer dan 70.000 mensen een petitie ondertekend waarin om vrijlating van de “ Englewood Four” werd gevraagd.

De gang van zaken in deze zaak doet een beetje denken aan de Schiedammerparkmoord waar de officier van justitie probeerde de bekentenis van Wik H geheim te houden met als gevolg dat Cees B. gewoon onschuldig in de cel bleef zitten. Kennelijk is ook in Amerika niet iedere officier van justitie in de waarheid geïnteresseerd.

Hoewel de vier mannen dus al eerder waren vrijgelaten, kunnen ze nu pas echt aan hun nieuwe leven beginnen zonder verdere bemoeienis van de autoriteiten.
Saunders verklaarde “ het heeft allemaal een hele lange tijd geduurd maar nu is het voorbij en wil ik proberen de verloren tijd in te halen.”

Leave a Reply