Skip to content
 

Meer zoekmogelijkheden DNA databank

Door Waarheidsvinder

Als er op een plaats delict DNA wordt aangetroffen dat mogelijk van de dader van het delict is, dan wordt dat vergeleken met de profielen die aanwezig zijn in de DNA-databank bij het NFI. Alleen als daarin een profiel wordt aangetroffen dat volledig overeenkomt met het gevonden DNA-profiel is er sprake van een zogenaamde match en krijgen politie en justitie daarvan bericht.

Een probleem daarbij is dat in de databank niet het DNA profiel van alle Nederlanders aanwezig is. Zolang het DNA van iemand niet in de databank is opgenomen, kan hij of zij dus straffeloos zijn DNA bij misdrijven achterlaten zonder het risico te lopen via de DNA databank daarvoor gepakt te worden.
Men moet er dan wel voor zorgen dat men niet door later een strafbaar feit te plegen alsnog in die databank terechtkomt. Denk maar aan de moordenaars van Christel Ambrosius en Andrea Luten. Hun DNA kwam jaren later in de databank terecht nadat zij waren gepakt voor een ander strafbaar feit en toen gedwongen werden tot afgifte van hun DNA.

De DNA databank van het NFI bevat op dit moment ruim 30.000 profielen. Een flink aantal dus, maar nog lang niet voldoende. Om meer kans te maken om de eigenaar van een DNA profiel te vinden, dat op de plaats delict is achtergelaten, is er een methode die al enkele jaren in andere landen in gebruik is. De methode is op zich heel eenvoudig. Iedereen die in de DNA databank zit heeft familie. Het DNA van de die familieleden komt meestal in sterke mate met elkaar overeen.
De werking van de DNA databank kan dus op eenvoudige wijze sterk worden vergroot door met de gevonden DNA profielen niet alleen te zoeken naar een volledig overeenkomend DNA profiel maar in geval dat er geen sprake is van een “match” ook te gaan zoeken naar een profiel dat er sterk op lijkt.

We schreven op deze site al een keer over een voorbeeld van een dergelijke zaak. Het ging daarbij om de verkrachting van een vrouw in het Duitse plaatsje Dörpen. Er was een DNA profiel van de dader gevonden maar deze zat niet in de DNA databank in Duitsland. Toevallig ontdekte de
DNA deskundige wel twee profielen die sterk leken op het profiel van de dader. Verder onderzoek leidde er uiteindelijk toe dat dat een 17 jarig familielid kon worden aangehouden. Hij was een neef van de ene man en een zoon van de andere man wier DNA die wel in de databank zat. Zijn DNA profiel bleek overeen te komen met dat van de verkrachter.

Tot op dit moment mag deze methode in Nederland niet worden gebruikt. Een wijziging van de wet is echter onderweg en vermoedelijk kan vanaf april dit jaar deze mogelijkheid in Nederland ook worden gebruikt. Daarmee wordt de werking van de DNA databank in 1 keer vele malen vergroot en dat is een goede zaak.
Bij justitie is men druk doende een aantal aansprekende zaken te selecteren waarbij deze methode als eerste zal worgen gebruikt. De zaak van de moord Marianne Vaatstra zal één van de eerste zaken zijn die hiervoor in aanmerking komt. Er is dus weer hoop dat deze zaak alsnog wordt opgelost.

5 Comments

 1. shiman says:

  De mogelijk is dus niet uitgesloten dat er vanaf april 2013 wanneer er uitbreiding in de toepassing van DNA karakteristieken geanalyseerd kunnen worden en toegestaan, nog een aantal Cold Case zaken opgelost zouden kunnen worden. Dit is mijns inziens een goede zaak. Er zijn nog teveel mensen die van DNA niet weten hoe het werkt en wat men er mee kan. Dat geeft veel misverstanden bij de meningsvorming over het toepassen er van bij het publiek ! Vooral het DNA verloop bij een gemeenschappelijke stamvader(moeder)ten opzichte van de nazaten is bij veel mensen niet duidelijk.

 2. Daniël says:

  De kwaliteit van DNA onderzoek is afhankelijk van verschillende factoren. Is het DNA afkomstig van een of van meerdere personen. Hoe is het DNA verzameld, opgeslagen en bewaart? Daarop volgend, hoe is het DNA behandeld voor forensisch onderzoek? Naar hoeveel markers (loci) wordt er gekeken. Is het DNA afkomstig van een persoon, dan is dit een niet al te groot probleem, maar DNA afkomstig van meerdere personen is lastiger te analyseren (http://www.newscientist.com/article/mg20727743.300-how-dna-evidence-creates-victims-of-chance.html).

  Echter, zoals het er nu naar uit ziet staan we op de drempel van een DNA revolutie (op zover deze nog niet is gebeurt). De bedrijven Genia and Oxford Nanopore Technology zijn bezig met het ontwikkelen van DNA sequentie technieken die aanzienlijk makkelijker zijn dan de bestaande technieken en welke vele malen sneller en eenvoudiger zijn. Oxford Nanopore Technology zegt in de tweede helft van dit jaar een DNA sequentie machine op de markt te brengen ter grote van een USB drive voor een prijs onder $900 en waar je gewoon je geisoleerde DNA op een chip brengt en je bent klaar voor een sequentie run en 15 minutes later heb je resultaten. De huidige DNA sequentie machines zijn groot, vereisen een uitbunding protocol om te kunnen gebruiken (met vele biochemische stappen) en kost vele honderden dollars. Genia zegt een heel humaan genoom te kunnen sequences voor minder dan $100 vanaf 2013. Het eerste humane genoom kostte $2 miljard en duurde 10 jaar van begin tot ‘voltooiing’. Als dit alles ook maar half zo goed werkt als de bedrijven zeggen, dan zijn we vanaf het einde van dit jaar in staat om overal ter wereld DNA sequenties van alles te kunnen vergaren. De technische recherche kan dan gewoon een beetje DNA afnemen van plaats delict en binnen 15 minutes hebben ze een DNA profiel vele malen naukeuriger dan dat de huidige forensische technieken. Unieke DNA karakteristieken zijn dan makkelijk te vinden en er zullen er vele malen meer dan we nu kunnen analyseren. Het gaat dan niet meer om een aantal DNA markers (of loci), maar om het de specifieke DNA baseparen waarvan we twee paar van 3,2 miljard hebben per cell.

 3. demo says:

  Het ging mij om de uitdrukkingen “alle” en “sterk”.
  De overeenkomst met de vader zou niet meer dan zo’n 60% mogen bedragen en met de oom maar een 30%.
  Naarmate je het vangnet groter maakt, kom je op deze manier steeds meer vals-positieve signalen tegen.
  Hoe het onderzoek precies werd uitgevoerd, vermeldde u niet.

  Hoe justitie en NFI met dit instrument zullen omgaan… Ik heb zo mijn twijfels, ik zie heel veel geknoei met de huidige mogelijkheden.

 4. H. Timmerman says:

  Ik begrijp uw opmerking niet. Maar laat ik eerst uitleggen, zoals in het oorspronkelijke stuk op onze site ook stond, dat het hier ging om een grootschalig onderzoek onder alle mannen van 18 tot 45 jaar in de gemeente Dörpen. Van twee personen was er DNA wat veel leek op bij het slachtoffer gevonden DNA. Het betrof twee broers en daarom is het niet vreemd dat het DNA van deze personen sterk op elkaar leek. Ze hadden immers beide dezelfde vader en moeder. Een zoon van één van hen, die omdat hij 17 jaar was en daarom niet direct onderzocht was, bleek de dader te zijn. Zijn DNA kwam volledig overeen met het DNA dat op het slachtoffer was aangetroffen.

 5. demo says:

  Ik vind het gegeven voorbeeld nogal stug. Leken de profielen alle echt sterk op elkaar? Dan moet er in die familie stevig incest zijn gepleegd.

Leave a Reply