Skip to content
 

Politie grijpt te laat in

Door Waarheidsvinder

Begin november 2011 verdwijnt de 31 jarige Freya Svarek uit een psychiatrisch ziekenhuis in Utrecht. Freya is doof geboren en heeft bovendien een zwaar spraakgebrek.

De politie start een uitgebreid onderzoek naar Freya en dat onderzoek leidt er uiteindelijk toe dat zij op 16 februari 2012 wordt aangetroffen in een woning in Hoevelaken. Freya blijkt zwaar te zijn mishandeld en verklaart al enkele maanden tegen haar wil in de woning te worden vastgehouden door bewoner Gert-Jan van den H en een vriend van hem. In die tijd mocht zij geen kleding dragen, werd zij door hem verkracht en moest zij onder meer haar eigen uitwerpselen eten. Gert-Jan wordt daarop samen met zijn vriend door de politie aangehouden en zit nog vast.

De politiewoordvoerder spreekt zijn afschuw uit over hetgeen Freya is overkomen en zegt dat hun eerste zorg nu naar het slachtoffer uitgaat. Goed politiewerk zou je dus zeggen. De werkelijkheid is echter anders.

Al in november bellen buren van Gert-Jan met de politie omdat zij vanuit de betreffende woning een vrouw langdurig horen gillen. Mede gezien het gewelddadige karakter van Gert-Jan vreest men dat er binnen een vrouw ernstig wordt mishandeld.

Nadat de politie bij de woning aanbelt, worden de agenten te woord gestaan door bewoner Gert-Jan. Hij weigert hen de toegang tot de woning en zegt dat er niets aan de hand is. De agenten nemen daar kennelijk genoegen mee en gaan onverrichter zake weer weg.

Politiewoordvoerder Bernard Jens zegt nu dat hij de beslissing van de agenten kan begrijpen en dat zij gehandeld hebben conform de richtlijnen. Er komen nu eenmaal veel vaker van dit soort meldingen bij de politie binnen en meestal is er niets aan de hand.
De vraag is natuurlijk of de politiewoordvoerder gelijk heeft met zijn opmerkingen, los van de vraag wat de persoonlijke mening van een politiewoordvoerder ertoe doet.

Op 1 juni 2010 is in werking getreden de “ Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld”

Onder punt 1 lezen we daar:

1. Doel van de aanwijzing
Het doel van deze aanwijzing is het bewerkstelligen van een effectiever optreden van politie en Openbaar Ministerie (OM), al dan niet in samenwerking met andere hulpverlenende instanties, in reactie op huiselijk geweld en eergerelateerd geweld teneinde bij te dragen aan:
her onderkennen van huiselijk en/of eergerelateerd geweld;
het acuut (doen) stoppen van (dreiging van) huiselijk en eergerelateerd geweld;
het voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies;
het herstellen van de geschonden rechtsnorm;
het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers;
het waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer, in het bijzonder van minderjarige slachtoffers;
het waarborgen van de veiligheid van kinderen als getuige van huiselijk geweld.

Onder punt 4 lezen we:

De politie houdt de verdachte terstond aan indien sprake is van een redelijk vermoeden van schuld bij een heterdaadsituatie. De politie bekijkt (de omgeving van) het huis als een ‘plaats delict’ en maakt aantekeningen over de situatie. Lichamelijk letsel en vernielingen worden – met toestemming van het slachtoffer – zoveel mogelijk fotografisch vastgelegd. De gegevens worden in een als ‘huiselijk geweld’ geoormerkt dossier gevoegd. Eventueel aanwezige getuigen worden door de politie ter plaatse kort gehoord en later zonodig uitgebreid gehoord.

Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als artikel 2 van de Politiewet. Daarin staat:
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

De politie is dus wel degelijk te kort geschoten in haar zorgplicht ten aanzien van Freya Svarek. De melding van de buren had voor hen aanleiding moeten zijn om zich zelf er daadwerkelijk te van overtuigen dat zich in de betreffende woning niemand bevond wiens leven en of gezondheid op dat moment ernstig werd bedreigd.
Het feit dat de bewoner daarvoor geen toestemming gaf, was een reden des te meer om direct op te treden. Zeker omdat de politiemensen hadden kunnen en moeten weten hoe gewelddadig de bewoner te boek staat. Of zou het zo zijn dat dit laatste gegeven er juist toe heeft geleid dat men niet is opgetreden?

Hoe het ook zij, uitgebreide excuses aan Freya zijn hier dus op hun plaats. Veel van het leed dat haar is overkomen, was niet gebeurd indien de politie in November zijn werk had gedaan. Dat is wel iets om over na te denken.

Update:
Hier onder een citaat uit De Telegraaf van vandaag:

De politie had al bij de eerste melding over een gillende en in doodsnood verkerende vrouw het huis moeten binnenvallen waar vorige week de liefst vier maanden gegijzelde Freya Svasek werd bevrijd.

Dat zegt professor Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht, die eerder het politieoptreden in de Milly Boele-zaak onderzocht. „De politie verschuilt zich nu achter onzinnige argumenten. Er zijn echter drie juridische handvatten die directe binnentreding in Van den H.’s woning rechtvaardigden: een recent arrest door de Hoge Raad, de wet huiselijk geweld en het vermoeden van een misdrijf. Elke dag die dit slachtoffer in gruwelijke omstandigheden doorbracht, was er één te veel.”

One Comment

  1. shiman says:

    Hier wordt duidelijk misplaatste loyaliteit getoond door de politievoorlichter ! Kennelijk geen praktijkman .

Leave a Reply