Skip to content
 

Opgemaakt op ambtseed?

Door Waarheidsvinder

Opgemaakt op ambtseed of ambtsbelofte. Dit staat al sinds mensenheugenis onder ieder proces-verbaal dat door de politie wordt opgemaakt. Het wordt beschouwd als een soort kwaliteitskeurmerk. Indien dit onder een proces-verbaal staat, weet je zeker dat alles wat in het betreffende document staat de waarheid is. Althans dat zeggen politie en justitie altijd.
Zelfs rechters gaan daar zonder meer vanuit. Waag het niet in een rechtszaal te zeggen dat er iets niet klopt in een proces-verbaal van een politieagent, want dan zijn de rapen gaar. De politie liegt immers nooit.

Wij weten echter beter. Bij het onderzoeken van mogelijke gerechtelijke dwalingen komen wij regelmatig processen-verbaal tegen die weliswaar of ambtseed zijn opgemaakt, maar zeker niet de waarheid bevatten. Steeds weer komen de betreffende politiemensen daar straffeloos mee weg, ook al heeft hun leugen grote gevolgen gehad voor de betreffende verdachte(n).

Ook in de media kom je steeds vaker stukken tegen over rechtszaken waarbij is gebleken dat de politie heeft gerommeld met de waarheid en heeft gelogen in een proces-verbaal.

Vandaag staat zo’n zaak in de krant. De zaak speelt in Amsterdam. Twee mensen die er van worden beschuldigd agenten te hebben mishandeld en bedreigd zijn niet veroordeel. De rechter heeft de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard omdat de betreffende agenten hebben gelogen in hun proces-verbaal.

Dat de rechter dat te weten is gekomen, is het gevolg van camerabeelden opgenomen door camera’s die toezicht moeten houden op omgeving. Uit de beelden bleek dat de agenten in hun proces-verbaal over de gebeurtenissen hebben gelogen. Er zou sprake zijn geweest van dreigementen en de beide verdachten zouden de agenten hebben aangevallen. De beelden lieten echter zien dat dit niet gebeurd was. De agenten hadden ook verklaard dat ze de beide verdachten door hun gedrag niet hadden kunnen boeien, maar uit de beelden bleek dat ze dat helemaal niet hebben geprobeerd.

Volgens de rechtbank hebben de agenten “onjuistheden” in het proces-verbaal opgenomen en is dit “doelbewust” gebeurd. De rechter verklaarde dat het ondenkbaar is dat “beide verbalisanten zich omtrent het voorgevallene op dezelfde wijze vergissen”. De rechtbank zegt dat er sprake is van “een onherstelbaar vormverzuim” en vindt dat de agenten “ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde”.

Deze verdachten hebben geluk, zij worden dankzij de camerabeelden niet vervolgd. Maar wat gevolgen heeft dit voor de politieagenten? Zij hebben gelogen in een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal en dat is strafbaar. Valsheid in geschrifte noemen we dat. En daar hoort maar één maatregel bij, en dat is ontslag op staande voet.
Wij denken inderdaad dat dit soort gedragingen keihard dienen te worden bestraft. Voor een goede rechtspraak moeten rechters er blindelings vanuit kunnen gaan dat de politie aan waarheidsvinding heeft gedaan. Bovendien neemt het vertrouwen bij de bevolking in politie en justitie door dit soort zaken steeds verder af. Liegende politiemensen kunnen daarom niet worden gehandhaafd.

Update 4 maart
Het blijkt in het onderhavige geval te gaan om 2 parkeerwachters. Waarvan akte. Het verandert verder niets aan onze mening dat er geen plaats is voor opsporingsambtenaren die hun ambtseed/belofte niet serieus nemen.

6 Comments

 1. admin says:

  Het zou kunnen zijn dat iemand met hetzelfde kenteken als u rijdt.

 2. Nixi Otemba Bongers says:

  ik kom net terug van de rechtbank waar ik mijn boete bevestigd kreeg (wet Mulder) ondanks dat ik helemaal niet op de plek was waar een agent (leugenaar dus) mij zgn door rood ZAG rijden

 3. admin says:

  Misschien vindt het OM dat je wel mag liegen in een PV.

 4. Hendrik says:

  Ik lees in het Reformatorisch dagblad van 8 maart op blz 11 een ANP- bericht dat het OM beroep heeft aangetekend tegen deze uitspraak.

 5. admin says:

  Wij delen uw mening volledig. Uit de daden moet blijken of een korps de integriteit hoog in het vaandel heeft, alleen aan mooie woorden heeft niemand wat. Respect moet je afdwingen door je daden.

 6. Insider says:

  Dat in het hier in bovenstaand stukje gaat over twee parkeercontroleurs en geen politieagenten neemt niet weg dat ze hun eed/belofte danig beschaamd hebben. Ik zou zeggen… weg er mee. Met ruim 30 jaar politie-ervaring weet ik dat dit soort zaken vaker gebeurd, meestal niet zo doelbewust als hier maar vaak is het een zaak van ‘een tikkeltje aandikken’. Zo speelde in een regio een zaak van een arrestant die, terwijl hij geboeid achter in een politieauto zat doelbewust een politieman met bloed bespuugde al roepende dat ‘hij aids had’. In het proces-verbaal kwam te staan dat de politieman had gezien dat de man z’n wang aan de binnenkant kapot beet en vervolgens met het bloed naar hem spuugde. Echter andere collega’s gaven echter aan dat de man eerst van de betreffende politieagent ‘een elleboogje’ in het gezicht had gekregen om hem het zwijgen er toe te doen en daarna pas een bloedlip had. De arrestant werd daarover zo kwaad dat hij het bloed naar zijn belagende politieagent spuugde. De jongere politieagenten durfden de versie van de andere politieman, een leidinggevende niet tegen te spreken ( politiecultuur) maar waren wel zo wijs separaat proces-verbaal op te maken waarin stond dat ‘ze incident het niet zo goed hadden kunnen waarnemen’. De leidinggevende politieman volhardde in zijn versie en eiste zelfs een schadevergoeding. De rechter ging hier niet in mee, wees op de onverklaarbare discrepanties tussen de verklaringen van de politieman en de verdachte. Ik weet ook dat bij diversen van de districtsleiding het ware verhaal ‘bekend’ is plus het feit dat een rechter zelfs de ambtseed van de ‘belaagde’ politieman niet voor volwaardig aannam moet toch een reden zijn de zaak nader te bekijken vooral omdat dit niet het eerste leugentje was waar de betrokken politieman zich aan bezondigde. De tik op de vingers door de rechter was toch een duidelijke hint richting korpsleiding. Er gebeurde echter helemaal niets maar misschien gebeurde dit omdat de districtsleiding zich zelf ook wel eens ‘verstapt’ heeft. Daar gebeurd terwijl alles zwart op wit staat ook helemaal niets mee. Liegende politiemensen mogen inderdaad niet gehandhaafd worden net als politiemensen die zich schuldig gemaakt hebben aan een misdrijf alleen men zou er van schrikken hoeveel van dit soort politieagenten er ook tot grote ergernis van 98% van de wel integere politiemensen rondlopen. Daarom het cliché ‘we zijn een transparant korps en hebben integriteit hoog in het vaandel’, nog maar even niet, eerst waarmaken, daar zouden de 98% van de wel integere politiemensen ook heel blij mee zijn.

Leave a Reply