Skip to content
 

Nieuwe aanpak zorgwekkende vermissingen

Door Waarheidsvinder

Naar aanleiding van de kritiek op de politie en justitie met betrekking tot hun optreden in de zaak van de vermissing van de 12-jarige Milly Boele uit Dordrecht is door de beheersdriehoek (burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie) van de politieregio Zuid Holland Zuid, waartoe Dordrecht behoort, aan twee werkgroepen opdracht gegeven aanbevelingen te doen die moeten leiden tot een betere aanpak van zorgwekkende vermissingen.
Een goed initiatief natuurlijk, want dat er iets moet veranderen in de aanpak van dit soort zaken is wel duidelijk. Ook wij wijzen daar al enkele jaren op.

Eén werkgroep moest zich gaan bezighouden met de aanpak van de zaken zelf en de andere werkgroep moest gaan kijken hoe de communicatie over dit soort zaken verbeterd kon worden. De werkgroep die zich met de aanpak moest bezighouden heeft inmiddels een rapport uitgebracht met als titel:

RAPPORT WERKGROEP ZORGWEKKENDE VERMISSINGEN

Zo’n rapport staat natuurlijk vol met mooie zinnen en goede voornemens, die zullen we u dus besparen. Maar daarnaast worden er ook een aantal concrete punten genoemd die ons direct opvallen en aanspreken.

Allereerst pleit men voor de aanstelling binnen iedere politieregio van specialisten die zich uitsluitend/voornamelijk bezighouden met vermiste personen. Mensen die dus niet, zoals de voorzitter van de politiebond ACP, alleen maar roepen dat er teveel meldingen zijn om te kunnen onderzoeken, maar die in staat zijn binnen zeer korte tijd de zorgwekkende vermissingen, zoals bijvoorbeeld die van Milly Boele, direct te herkennen. Voor deze specialisten komt er een piketregeling zodat er altijd iemand te bereiken is wanneer er een melding van een vermissing wordt gedaan. De werkgroep hanteert trouwens de term urgente vermissingen voor dit soort gevallen.

Op dit moment is er al een Landelijk Bureau Vermiste Personen dat is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten. Probleem is echter dat de medewerkers van dit bureau alleen tijdens de kantooruren zijn te bereiken en dat de regiokorpsen niet verplicht zijn de hulp van de deskundigen in te roepen. Daarin wil men nu verandering brengen, er komt een piketregeling voor het LBVP en men wordt verplicht in voorkomende gevallen contact op te nemen voor overleg over de aanpak.

Alle politiemedewerkers worden niet alleen geïnformeerd over de nieuwe aanpak, maar iedere politiemedewerker krijgt ook een cursus over deze manier van werken, zodat niemand later kan roepen dat hij het niet wist. Deze scholing is met name van belang voor de specialisten op dit gebied en voor de leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Met name het eerste punt, het aanstellen van specialisten vermiste personen in iedere regio is een van die zaken die wij al enkele jaren bepleiten.

Mede dankzij onze kritiek in de media werden al op 19 mei 2009 door het toenmalige VVD kamerlid Fred Teeven Kamervragen gesteld naar aanleiding van de vermissing van Willeke Dost uit het Drentse Koekange, maar die vragen hebben tot niet tot een andere en betere aanpak geleid. Teeven kan nu als staatssecretaris zelf voor de antwoorden zorgen.

Het rapport van deze werkgroep Zorgwekkende Vermissingen dateert al van 13 juli 2011, maar het rapport is nog steeds niet officieel naar buiten gebracht. Kennelijk ligt het allemaal wat gevoelig.

Misschien dat de politiek druk op deze zaak kan zetten, want ondertussen hebben we in Rotterdam een vermissingszaak gehad waarbij er van alles misging. Namelijk de verdwijning van de 10 jarige Jennefer van Oostende. Zij verdween op 9 oktober 2011 na een bezoek aan een ex-zwager en ook hier nam de politie de zaak niet direct serieus. Pas nadat de media zich hadden geroerd, richtte de politie zich op de ex-zwager en tijdens een onderzoek van diens woning werd het lichaam van de seksueel misbruikte en daarna gewurgde Jennefer in diens kelder aangetroffen.

Het is duidelijk dat men snel aan de gang moet met de nieuwe aanpak, in ieder geval voordat zich weer een dergelijke zaak aandient.

PS.
Het gehele 21 pagina’s tellende rapport van werkgroep I kunt u vinden op internet met de verwijzing RAPPORT WERKGROEP ZORGWEKKENDE VERMISSINGEN

Leave a Reply