Skip to content
 

Politiekorpsen voortaan alerter bij vermissing van kinderen?

Door waarheidsvinder

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op Kamervragen geantwoord dat de politie voortaan alerter zal optreden bij vermissingen van kinderen. Alle korpsen weten volgens hem inmiddels precies hoe ze in dergelijke gevallen moeten handelen. “Het zit nu tussen de oren bij de politie” sprak hij beloftevol.
De minister reageerde op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van het artikel in De Telegraaf van afgelopen weekend, waarin melding werd gemaakt van de fouten die de Rotterdamse politie heeft gemaakt in de zaak van de vermissing van de 10 jarige Jennefer van Oostende in oktober 2011. Na eerst de melding van de moeder nauwelijks serieus te hebben genomen, werden vervolgens de ouders en de zus van Jennefer als verdachte behandeld, terwijl vanaf het begin duidelijk was dat Jennefer voor het laatst was gesignaleerd in de woning van haar zwager Anthony K.

In het artikel van zaterdag constateerde professor Henny Sackers onder meer dat de politie niet adequaat was opgetreden, terwijl men toch beter had moeten weten na het onderzoeksrapport dat over de verdwijning van de 12 jarige Milly Boele uit Dordrecht was uitgebracht.Volgens minister Opstelten waren de bevindingen over die zaak echter pas sinds februari van dit jaar beschikbaar en zijn ze toen naar de korpsen gestuurd.

Kennelijk is de minister niet op de hoogte van de feiten, want al op 3 april 2011 is door een onafhankelijk onderzoekscommissie onder leiding van de oud-burgemeester Leeuwe van Lelystad een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor de politie over de manier waarop dit soort vermissingen dienen te worden aangepakt. Een kopie van het rapport staat al een jaar op internet. Hoe kan het dat de minister en de politie in Rotterdam dit rapport pas sinds februari kennen? Waarom heeft men niet direct contact opgenomen met de politie van Dordrecht?

Bovendien: In het nummer Blauw (het personeelsblad van de Nederlandse politie) stond in december 2009 al een artikel hoe men dit soort zaken behoort aan te pakken. Ook dat tijdschrift zal dan wel veel later in Rotterdam zijn bezorgd.

De uitspraken van de minister beloven daarom weinig goeds voor de toekomst.

3 Comments

 1. juzo says:

  België heeft een Politie “Cel Vermiste Personen en Kinderen” die uniek is in Europa en de wereld.

  http://www.polfed-fedpol.be/org/org_dgj_celdisp01_2007_nl.php

  Ik had het geluk een keer tijdens een gehele operatie onafgebroken te mogen meedraven in het gevolg van de heer Remue (2 vermiste en dood gevonden kinderen te Luik) en dan gaan je de ogen van bewondering voor dit soort intens en diepgaand grootschalig politiewerk van hoge snelheid en doeltreffendheid in het nabuurland wel open.

  Als Remue in actie is, heeft hij de bevoegdheid om alle machtsorganen en -organisaties in het land terstond naar zijn hand en desnoods opzij te zetten met onmiddellijke ingang. Dus, alles en iedereen luistert naar hem. Dat niet alleen, maar iedereen volgt ook terstond en grootschalig zonder dralen zijn opdrachten op.

  De man is uiterst succesvol.

  Datzelfde hebben we ‘n half jaar geleden gezien in aangrenzend Duitsland, waar ‘n jongetje te Viersen (Grefrath) werd vermist, dat later vermoord werd teruggevonden.

  Dankzij een geheel daarvoor vrijgemaakte politiecommissaris, die zich dag en nacht in de zaak vastbeet en nooit losliet, met hulp van honderden vrijgemaakte politiemensen uit alle mogelijke soorten verschillende disciplines, werd de moordenaar gevonden.

  Dergelijke zaken en mensen maak je in Nederland nooit mee.
  Ouders van kinderen dienen daar rekening mee te houden.

  Ze staan alleen en in de kou.

  ‘\°_°/’

 2. Insider says:

  Ik ben het absoluut niet met u eens dat de Nederlandse politie qua intelligentieniveau en opleiding achter blijft bij de ons omringende landen. Ik ben het wel met u eens dat het niveau in Duitsland boven Nederland staat maar met b.v. België zouden we over het algemeen niet moeten willen ruilen. Wel heb ik bemerkt dat de vakbekwaamheid en ervaring in Nederland hard achteruit holt. Ik wijt dit met name een de toenmalige beslissing om de brede basis politiezorg in het leven te roepen. Dit houdt in dat ‘de gewone’ politieman/vrouw van alle markten thuis diende te zijn dus ook recherchewerk. Zo’n twintig jaar geleden werd specialisme opeens als ‘een vies woord’ gezien terwijl ondermeer bij de recherche die oud-gedienden zaten die het klappen van de zweep kenden maar vooral ‘het recherchegevoel’ hadden. Vele rechercheurs in de grote steden hadden door ervaring een extra zintuig ontwikkelt in het bespeuren van onraad. Voordeel van deze oud-gedienden was ook dat ze niet bang waren ‘door te pakken’ ook al begaven ze zich soms op glad eis. Vaak hadden zij dit lef omdat ze liever een misdrijf of de gevolgen voorkwamen dan zoals tegenwoordig zich ten alle tijde te houden aan de vaak tijdrovende en ambtelijke richtlijnen m.a.w. zij gingen liever de fout in maar voorkwamen een misdrijf dan dat zij zich aan alle tijdrovende regeltjes hielden maar later wel ‘opgescheept’ zaten met de gevolgen vaneen zeer ernstig misdrijf. Bijkomend voordeel was in de tijd ook dat de recherchechefs ook nog echte recherchemastodonten waren die hun rechercheurs ‘in de rug dekten’. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Het is ieder voor zich en God voor ons allen. Recherchechefs staan vaak niet meer achter hun personeel als het hen zelf kan schaden dus daarom steken de rechercheurs hun nek ook niet meer uit bang om hun baan te verliezen. Recherchechefs zijn tegenwoordig ook geen rechercheurs meer maar zoals ze zich liever noemen; managers. Managers die om de twee jaar verplaatst worden van onderdeel naar onderdeel en dus nooit een echte binding hebben met het recherchewerk Ik wijt hier een deel van dit drama aan.
  In de politieregio Zuid-Holland-Zuid heeft de plaatselijke GPF-er ( zeg maar wijkagent) het zelfs voor het zeggen en is de recherche ondersteunend aan hen gemaakt m.a.w. de GPF-er leidt het onderzoek. Het kan dus voorkomen dat een GPF-er het ene moment een klacht behandeld over hondenpoep en even later midden in een rechercheonderzoek voor een moord zit. Dat moet dus wel fout gaan en het gaat zoals we regelmatig zien binnen Zuid-Holland-Zuid ‘goed fout’.

 3. juzo says:

  De politie in Nederland is in tegenstelling tot die van het buitenland qua intelligentieniveau, opleiding vakbekwaamheid en ervaring niet in staat vermissingszaken aan te pakken en op te lossen.

  Dat werkt versneld het ontstaan en exploiteren van onafhankelijke permanente burgerwachten die dat wél kunnen in de hand.

  Regeringsleiders hebben voor de televisie daartoe al opgeroepen.

  ‘\°_°/’

  Een geheel gunstige ontwikkeling.

Leave a Reply