Skip to content
 

Geduld is een schone zaak

Door Waarheidsvinder

Wie zich met het onderzoeken van gerechtelijke dwalingen bezig houdt, moet geduld hebben. Al in 2005 meldde één van uw redacteuren aan de leiding van de recherche in Groningen dat er iets mis was met de bekentenissen van de man die zich kort daarvoor vrijwillig bij de politie had gemeld om de moord op Maja van Vloten uit 1994 te bekennen. Er werd niet naar hem geluisterd, sterker nog, hij moest zijn mond houden. De man, Karel van Orden, werd vervolgens tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Omdat het geweten bleef opspelen, meldde dezelfde redacteur in 2007 nogmaals dat er volgens hem iets mis was met de bekentenis van Karel van Orden. Deze keer deed hij dat schriftelijk bij de korpsleiding van de politie Groningen. Na enkele maanden was de reactie van de korpsleiding dat ervaren oud-recherchechefs de zaak opnieuw hadden bekeken en dat zij hadden gerapporteerd dat er niets mis was met het onderzoek en de bekentenissen van Karel van Orden. De zaak bleef daarom gesloten.

Maar ook bij Karel van Orden zelf begonnen na verloop van tijd de twijfels te komen en hij realiseerde zich eigenlijk weinig of niets van de moord zelf te kunnen herinneren. Had hij werkelijk de moord op Maja van Vloten gepleegd of verbeeldde hij zich dit slechts?

Een van uw redacteuren heeft daarop contact gezocht met advocaat Geert-Jan Knoops en deze verklaarde zich bereid Karel van Orden te gaan bijstaan in een poging de waarheid te vinden. Lange tijd bleef het stil, maar nu komt er beweging in de zaak. Advocaat Geert-Jan Knoops zal rond de zomer ook voor deze zaak een herzieningsverzoek gaan indienen bij de Hoge Raad, zoals blijkt uit onderstaand artikel dat vandaag in De Telegraaf staat. Misschien dat het recht alsnog zijn beloop krijgt.

bron: De telegraaf
door: Jolande van der Graaf

HOGE RAAD BEKIJKT DUBIEUZE STRAFFEN

AMSTERDAM, maandag
De Hoge Raad buigt zich nog dit jaar over drie oude moordzaken waarin vrijwel zeker onschuldigen zijn veroordeeld die jaren in gevangenissen zaten.
De Amsterdamse advocaat Geert-Jan Knoops legt de drie potentiële gerechtelijke dwalingen rond de zomer voor bij ’s lands hoogste rechtscollege met het verzoek om heropening van de strafzaken. Knoops noemt de herzieningsverzoeken kansrijk.

Twee van de drie zaken zijn eerder aan het licht gebracht door het Telegraaf Cold Case Team. In de moord op de Hilversumse platenproducer Bart van der Laar, doodgeschoten in zijn woning in 1981, zat Martien Hunnik jarenlang in de gevangenis en in tbs-klinieken. Deze krant deed in 2010 uitgebreid onderzoek en ontdekte tijdens een reconstructie dat Hunnik alleen al vanwege het tijdsverloop onmogelijk de dader kan zijn geweest. Ook de sporen wijzen op een andere dader.

Groninger Karel van Orden, een oud-Libanon-veteraan die aan psychische problemen leed, biechtte in 2005 de in 1994 gepleegde gruwelmoord op vluchtelingenwerkster Maja van Vloten op. Onderzoek door De Telegraaf wijst uit dat Van Orden een valse bekentenis aflegde en dat politie en justitie daar vanwege talrijke fouten in zijn verklaringen van meet af aan vanaf wisten. Ook hier doen de sporen een andere moordenaar vermoeden.

Behandelingen
Op verzoek van advocaat Knoops heeft hoogleraar psychologie Harald Merkelbach de zaak-Van Orden inmiddels onderzocht. Hij stelt vast dat Van Orden voorafgaand aan zijn plotselinge biecht allerlei psychisch ingrijpende medische behandelingen onderging.
„Politie en justitie hielden er geen rekening mee dat die trauma’s tot een valse bekentenis kunnen hebben geleid”, zegt Knoops.

Verder wordt de Amsterdamse butlermoord uit 1983 op weduwe Brouwers-Van Wylick opnieuw voor herziening voorgedragen. Knoops: „De onterechte veroordeling van Dick van Leeuwerden is nooit rechtgezet. We weten dat de conclusie tot een onnatuurlijke dood door wijlen patholoog Zeldenrust onjuist is. In 2006 is na onderzoek op stukjes hartspier van het slachtoffer gebleken dat zij niet door toedoen van Van Leeuwerden, maar aan de gevolgen van een hartinfarct stierf.”

2 Comments

  1. monte says:

    Even aandacht voor de moord op bart van der laar.Ind e gay krant van 21 feb staat een interview,met martien hunnik,pvallend zijn de overeenkomsten met interview van ina post ad

  2. Insider says:

    Regelmatig wordt door de politie ‘vergeten’ dat het aantonen dat iemand een misdrijf juist niet gepleegd heeft bij bv. een valse bekentenis ook bij het vak rechercheren hoort. Er zullen altijd mensen blijven die om variërende redenen een misdrijf bekennen welke ze niet gepleegd hebben. Sommige politieagenten vatten dit op als ‘verlies’ maar het draait echter maar om één ding namelijk waarheidsvinding.

Leave a Reply