Skip to content
 

Nieuwe onderzoeksgegevens in zaak Marianne Vaatstra?

Bron: De Telegraaf
Door: Jolande van der Graaf

Oud-rechercheurs verbijsterd over uitzending Vaatstra-zaak

LEEUWARDEN –  Politie en justitie hebben er intern al van meet af aan ernstig rekening mee gehouden dat het Friese meisje Marianne Vaatstra (16) door een bekende van haar kan zijn vermoord. Dat zeggen oud-rechercheur Dick Gosewehr en –politiepsycholoog Harrie Timmerman die bij eerdere politieonderzoeken naar de moord betrokken waren in een reactie op een tv-uitzending van Peter R. de Vries van afgelopen zondag.

“Politie en OM presenteerden tal van zaken in dat tv-programma, een soort politie-promotie-show, ten onterechte als nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten. Kennelijk wil justitie zich met die onjuiste voorstelling van zaken nu al indekken, mocht straks uit een dna-onderzoek in de omgeving blijken dat de dader inderdaad een bekende is.”

Dna-onderzoek
Timmerman adviseerde de recherche in 2002 tijdens het tweede onderzoek naar de gruwelijke tienermoord en had toen ook veelvuldig contact met de leiding van het onderzoeksteam. “Mijn overtuiging en die van veel rechercheurs was, dat het gezien de sporen aannemelijk is dat Marianne de dader kende of dat hij om andere reden overwicht op haar had. Het OM stond een grootschalig dna-onderzoek onder mannen in de omgeving echter niet toe. Ook het eerste team had al met hetzelfde scenario rekening gehouden. De eersten die trouwens als verdachten werden uitgesloten, waren Marianne’s vriendje en zijn stapmaat met wie zij die avond was uitgeweest.”
Oud-rechercheur Dick Gosewehr werd later bij het onderzoek naar de zaak betrokken. “Ook mijn advies was om tevens uit te gaan van een gelegenheidsmisdrijf door iemand die Marianne kende en die haar óf toevallig tegenkwam, óf had gevolgd nadat zij met haar vrienden een fiets had gestolen. Maar justitie hield naar buiten toe altijd vast aan de theorie van de onbekende seriedader.”

Oude feiten
Ook andere als ‘nieuw’ vermelde feiten, blijken oud. Het zogeheten Y-chromosomale dna-onderzoek dat justitie alsnog onder mannen in de omgeving zal houden, bestaat al jaren. Het Nunspeetse forensisch bureau IFS attendeerde het OM al in 2006 op dit type onderzoek voor de Vaatstra-zaak, berichtte De Telegraaf destijds. Het OM wilde er echter niet aan.“Net als voorheen blijven onze bezwaren bestaan, omdat er altijd weigeraars zullen zijn,” zei justitie toen.
Verder blijkt dat de afdruk in een slootkant van een fietspedaal die een politieteam recent nog op foto’s zou hebben ontdekt, al veel eerder is gevonden. De Telegraaf beschikt over een proces-verbaal waaruit blijkt dat de technische recherche dat spoor al kort na de moord in 1999 aantrof.

Verbijstering
Het politierapport vermeldt tevens dat Mariannes rugzakje bij haar lichaam werd gevonden, de draagbanden onder haar hoofd. ‘Op een van de banden zagen wij een hoeveelheid bloed en bebloede stukjes gras’, schreven rechercheurs in 1999. In 2006 ontdekte De Telegraaf dat het OM het tasje desondanks nooit op dna en andere sporen had laten onderzoeken. IFS vond er destijds alsnog een dna-profiel op en stelde vast dat Marianne mogelijk met haar tas is gewurgd.
“Verbijsterend dat politie en justitie daar nu met geen woord over reppen en die fouten kennelijk liever verborgen houden”, vindt advocaat Job Knoester die Marianne’s vader bijstaat. “Al even absurd is het, dat Peter de Vries jarenlang inzage had in onderzoeksresultaten van politie en justitie, terwijl het OM de ouders al die tijd onwetend hield.”

4 Comments

 1. admin says:

  Kennelijk wordt Wim Dankbaar c.s. door Hero Brinkman serieus genomen.

 2. Hendrik says:

  Wat is dit dan toch https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10438.html? Kamer vragen van Hero Brinkman.

 3. juzo says:

  Een officier van Justitie -ik zal zijn naam niet noemen-, merkte, dat politieverslaggevers in hun krant ‘s anderendaags aan hun lezers een beter feitenrelaas en beschrijving van alle relevante gebeurtenissen en omstandigheden presenteerden, dan dat de eigen politiemensen “in het veld”, vanaf locatie, aan hem haddan gedaan. En bleven doen.

  Hij werd daarop zó kwaad, dat hij niet de eigen politiemensen berispte, maar hun in het korps en het hele O.M. in het arrondissement verbood om met de pers ook nog maar wat voor zaken dan ook te doen.

  Dat is een bekende procedure. Er zijn voorbeelden genoeg van.
  De pers gebruikt onverkort, onveranderlijk en onverdroten het “Handboek Rechercheur”, meestal met hulp medeweten en ondersteuning van met hun mee- en samenwerekden rechercheurs zelf.

  Het is daarbij nuttig, dat een aantal politiemensen in den lande, (commissarissen) bij de pers zijn gegaan.

  Jules Zollner.

 4. juzo says:

  Als politie en justitie met de waarheid en de werkelijkheid gaan stoeien en gaan knoeien, en dat gebeurt altijd, dan gaat het altijd fout. Dat heb ik m’n hele leven in de politie- en justitieverslaggeverij geheel onafgebroken meegemaakt. Daarom geven echte, de betere mediavertegenwoordigers nooit wat, geen cent, geen fluit, om wat politie en justitie hun vertellen. Ook al laten zij dat nooit merken, en gaan zij altijd zelf op onderzoek uit. Dat is, aanvankelijk op wel verbijsterende wijze, aan menig “vertegenwoordiger van de Koningin op Aarde” (de journalistiek), wel gebleken.

  Politie en justitie hebben er altijd alle baat bij, -bijna altijd om zuiver politieke redenen-, de waarheid te verdraaien. Te verdoezelen, grof geweld aan te doen.
  Ze worden er niet voor opgeleid, ze worden er wel voor en door gemaakt. Misvormd.

  Zolang het land, en de wereld, bestaan, is daar helaas helemaal niets aan te doen.

  We zullen ermee moeten leren, leven.

  Jules Zollner.

Leave a Reply