Skip to content
 

Deskundigenregister of vriendenclubje?

Door Waarheidsvinder

We schreven al eerder iets over de problemen die er zijn met de toelating van kritische deskundigen tot het Nederlands Register voor Gerechtelijke Deskundigen. Gisteren lazen we onderstaand artikel in De Telegraaf. Wij werden er niet vrolijk van.

Bron: De Telegraaf

TOP FORENSISCHE EXPERTS VOELT ZICH BUITENGESLOTEN IN RECHTSZAAL

’Vals spel door vriendenclubje’

door JOLANDE VAN DER GRAAF
Een lijst met de beste forensische experts van ons land moest het worden. Maar het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) ligt zwaar onder vuur omdat het juist allerlei topexperts uitsluit. Opmerkelijk genoeg zijn dat onafhankelijke, kritische deskundigen die vaak lijnrecht tegenover hun vakbroeders van aan justitie verbonden instanties als het NIFP of ’staatslaboratorium’ NFI staan. Toeval, of zijn straks alleen slippendragers van het openbaar ministerie welkom in de rechtszaal?

Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie, trekt het zich niet persoonlijk aan. Maar knagen doet het toch. Vorige maand bleek zij niet tot het deskundigenregister van het NRGD te zijn toegelaten. „Niet dat ik ook maar een moment aan mijn eigen deskundigheid twijfel”, zegt zij monter. „Maar absurd is het, ook gezien de mate waarin buitenlandse collega’s mijn expertise respecteren.”
In ruim zestig strafzaken onderzocht De Ruiter verdachten op de vraag of hun stoornis verband hield met het delict en in hoeverre zij toerekeningsvatbaar waren. „Soms kwam ik tot compleet andere bevindingen dan mijn collega’s van het NIFP, het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie.”
Zo concludeerde zij dat Jane van T., die haar dochtertje in de Bijenkorf van vier hoog gooide en daarna een zelfmoordpoging deed, door het slikken van afslankpillen in een paranoïde psychose kon zijn geraakt. „Twee NIFP-rapporteurs hielden het op een borderlinestoornis. Mijn conclusie werd bevestigd na onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Van T. werd ontslagen van rechtsvervolging, zij had helemaal geen borderlinestoornis.”
Het NIFP kan zulke kritiek niet velen, merkte de psycholoog. „Zij spelen vals spel. Achter mijn rug om brieven schrijven naar de rechter, dat ik onvoldoende ervaring heb, bijvoorbeeld. Zulke bizarre praktijken maak ik al jaren mee.”

Speelde haar onafhankelijke, kritische aanpak ook een rol bij de uiteindelijke weigering door het register? NRGD-voorzitter John Coster van Voorhout weigerde eerder tegenover deze krant toe te lichten waarom de psycholoog niet door de toelatingstoets kwam en vindt dat ’zijn’ register onafhankelijk opereert.
De Ruiter: „Diezelfde Coster van Voorhout vroeg mij twee jaar terug de NRGD-eisen op mijn vakgebied te beoordelen. Ik had kritiek, het register sloot de wetenschap uit. De eisen kwamen totaal niet overeen met de internationale normen. Geen kwaliteitstoets, maar een clubje hotemetoten dat elkaar de hand boven het hoofd houdt. Typisch Nederland.”
Haar commentaar werd genegeerd. Toch stemde De Ruiter er later op verzoek van Coster van Voorhout mee in om als toetser op te treden. „Ik vond het nodig dat ook mensen vanuit het wetenschappelijk veld kandidaten zouden beoordelen.”
Een dag voordat zij hiertoe een workshop moest volgen, verscheen Coster van Voorhout opnieuw ten tonele. „Het was verbijsterend. ’Ik verzoek je niet te komen’, zei hij. En: ’Er is weerstand tegen je, als jij komt doet het NIFP niet mee’. Het werd me in één klap duidelijk. Er is geen sprake van onafhankelijkheid of transparantie. De criticasters dienen bij het NRGD ver buiten de deur te blijven.’
Ondanks alles liet De Ruiter zich toetsen. Een van de psychiaters die haar beoordeelde, was een NIFP-man. „Zijn toon was vijandig, heel emotioneel en allesbehalve zakelijk. Op drie rapporten werd ik bevraagd en met belachelijke argumenten afgewezen. In een van die zaken had ik geadviseerd een specialist te laten onderzoeken welke invloed bepaalde medicijnen op iemands gedrag kunnen hebben. Ik kreeg voor de voeten geworpen dat dit niet mijn deskundigheid is. Maar daarom juist dit advies!”
Nu staat zij buitenspel. Hoe zuiver is de Nederlandse justitie nog? „Waarheidsvinding is gebaat bij onafhankelijke experts die hun justitiële collega’s in de rechtszaal durven tegen te spreken. Verdachten hebben recht op goede deskundigen. Dat fundamentele recht wordt hier de nek om gedraaid.”

Vanwege gelijkaardige tegenwerking settelde dna-deskundige Richard Eikelenboom van IFS Hulshorst zich vorig jaar met zijn echtgenote, forensisch arts Selma Eikelenboom in het Amerikaanse Colorado. Eikelenboom, ook een forensisch expert die in het buitenland hogelijk wordt gewaardeerd en regelmatig de vloer aanveegt met NFI-onderzoeken, heeft eveneens problemen met het NRGD.
„Ook ik werd gevraagd voor de normadviescommissie. Het bleek dat de eisen laag werden gehouden zodat ook dna-deskundigen van het NFI konden worden toegelaten. Zij rapporteren op een veel lager niveau dan wij. In tegenstelling tot IFS en labs over de hele wereld geeft het NFI evenmin inzage in hun dna-profielen.”
Eikelenboom vermoedt dat zeker twintig NFI’ers moeiteloos toetraden tot het register en dat de eisen daarna werden verzwaard om hem te weren. „Men hield ons maanden aan het lijntje. We moesten het ene na het andere rapport insturen en steeds werd nieuwe informatie gevraagd.” Hij ontdekte daarnaast dat het NRGD zou hebben gelekt. „Een ander privaat lab bleek al door een NFI-staflid ingelicht te zijn dat ik mondeling door het NRGD getoetst zou worden, lang voor ik daar zelf over werd geïnformeerd.”
Tal van vragen stelde hij aan het NRGD die nog niet zijn beantwoord. „Hebben de NFI-collega’s ook een mondelinge, of alleen een schriftelijke toetsing afgelegd? Waar en door wie zijn zij precies op bevraagd? Hoeveel zijn er toegelaten?”
Eikelenboom diende bovendien een formele klacht in tegen een van de toetsers die zonder reactie bleef. „Het gaat om een dna-deskundige met nauwe banden met het NFI die zelf niet is beoordeeld. Ik legde eerder vast dat hij een dna-profiel in de Puttense moordzaak in elkaar knutselde. Zo’n actie, regelrechte fraude en meineed, zou hem hier in de VS twintig jaar cel opleveren. En zo iemand dient dna-deskundigen te beoordelen?”

Het lijkt een patroon, want ook schriftkundigen Ed en Wanda Waisvisz komen niet op de NRGD-lijst. Al dertig jaar worden zij bij rechtszaken ingeschakeld. „Ook wij vechten met regelmaat conclusies van NFI-collega’s aan. Hun rapporten zijn bovendien vaak onbegrijpelijk voor de rechter.”
Ze zijn er nog steeds verbolgen over. „We waren gevraagd door rechtspsycholoog Peter van Koppen, die in het college van het NRGD zit. Hij weet hoe wij worden tegengewerkt. ’Ik zorg dat jullie op de lijst komen’, beloofde hij. Een uitvoerig referentiedossier van politie, justitie en rechters overlegden we. Maar we wilden alleen inzage in vertrouwelijke rapportages geven en gingen niet akkoord met het opsturen van die documenten. Uiteindelijk zei het NRGD onze aanvraag niet in behandeling te nemen. Na maar liefst vijf maanden met dat register te hebben geschreven.”
Rouwig zijn ze er niet om, benadrukken Ed en Wanda Waisvisz. „We blijven liever onafhankelijk zodat wij kritisch kunnen blijven rapporteren. Een ons bekende raadsheer van een gerechtshof liet al weten dat we evengoed benoemd zullen worden. Ook als we niet bij dit vriendenclubje horen.”

6 Comments

 1. Daniël says:

  Commerciëel forensisch onderzoek door
  Nieuws – Justitie
  DINSDAG 24 JULI 2012 12:37
  Het experiment op de markt voor forensisch onderzoek, waarbij commerciële partijen voor Openbaar Ministerie, politie en de rechterlijke macht in rechtszaken onderzoek konden doen, is verlengd tot het einde van het jaar. Dat heeft de minister van Justitie besloten. In dat experiment is geld beschikbaar om forensisch onderzoek niet alleen bij het Nederlands Forensisch Instituut aan te besteden.

  Onlangs is het experiment positief geëvalueerd. gebleken is dat commerciële bureaus als Verilabs en TMFI kwalitatief goed en snel werken. Er is ook weer budget voor dat soort onderzoek beschikbaar, dat was al enige tijd op.

  Wat er in 2013 zal gaan gebeuren met het forensisch onderzoek hangt af van het standpunt van de volgende minister van Justitie, die na de verkiezingen van september zal aantreden. Binnen het ministerie van Justitie leeft de gedachte dat politie en Openbaar Ministerie zelf de kosten van forensisch onderzoek moeten gaan betalen.

  Bron: http://crimesite.nl/nieuws/justitie/24001-forensische-.html

  Een paar maanden extra is niet veel, maar meer dan niks.

 2. Daniël says:

  In tegenstelling tot in Nederland wordt er in de VS wel gewerkt aan een op wetenschap gebaseerde forensisch bewijs (op federaal niveau).

  Via The Innocence Project kreeg ik het volgende nieuws:

  “I’m writing to let you know about important news from Washington that I know you’ll be excited to hear. Yesterday, lawmakers in both houses of Congress introduced legislation that will help prevent wrongful convictions by bringing reliable, science-based standards to forensic evidence.

  Leaders of both the Senate Commerce Committee and the House Science Committee took a tremendous step towards improving the criminal justice system by introducing legislation that would ensure that forensic sciences are based on the best science. The bills would put experts working at science-based agencies in charge of conducting research to ensure that forensic science disciplines have a strong scientific backing and are governed by consistent and meaningful standards.

  The bills are designed to address problems that were outlined in a 2009 National Academy of Sciences report that found that, with the sole exception of DNA evidence, none of traditional forensic science disciplines – including hair microscopy, fingerprint, bullet and bloodstain analysis – have been scientifically validated. This has resulted in practices that both hamper law enforcement’s ability to solve crimes and that have led to wrongful convictions. Faulty forensics have contributed to a staggering 50% of the DNA exonerations.

  I am especially thankful to the lead sponsors of the two bills, Sen. John D. Rockefeller and Reps. Eddie Bernice Johnson, Donna Edwards and Daniel Lipinski. The Innocence Project urges Congress to act quickly to pass this legislation and to develop and support mechanisms for the practical implementation of the resulting research and standards.

  References:
  http://www.innocenceproject.org/Content/Innocence_Project_Praises_Bills_Filed_in_Both_Houses_of_Congress_Today_Mandating_Scientific_Standards_for_Forensic_Sciences.php
  http://commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=9dcbdac3-0813-45a5-b088-549ffd613ed1&utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=Breaking%20News%20Bulletins&org=460&lvl=100&ite=105&lea=109155&ctr=0&par=1
  http://commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=7d23c9bb-e366-446c-8954-1a950e863839&utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=Breaking%20News%20Bulletins&org=460&lvl=100&ite=105&lea=109155&ctr=0&par=1

 3. Daniël says:

  Nu de politie academie in financiële nood is (http://nieuwsuur.nl/onderwerp/393481-miljoenentekort-politieacademie.html), probeert PROCentrum een commerciële insteek te maken in het opleiden van politie-agenten zoals ze zelf schrijven op crimesite als reactie op een artikel:

  “Hieronder wordt toegelicht waarom “commerciële aanbieders” naast de politie academie nu en in de toekomst een bestaansrecht hebben.

  Politie Academie en PROCentrum?
  – Tot dertig procent goedkoper,
  – Zeer goede referenties
  – minder lange wachttijden en
  – stimulans van innovatie

  Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 10 juli jl. over de problemen bij de politie academie, wordt genoemd dat zo’n 16 politiecorpsen momenteel ook bij commerciële opleidingsbedrijven opleidingen inkopen. Daarbij wordt de suggestie gewekt, dat de politie duurder uit zou zijn, dan indien dit bij de politie academie wordt uitbesteed. Eric Sanders, directeur van PROCentrum, een van die commerciële organisaties , bestrijdt dit ten stelligste: ”Onze opleidingen zijn gemiddeld zo’n 20 tot 30 procent goedkoper dan die bij de politie academie. Doordat we een plattere organisatie hebben, met minder overhead werken en ook scherper op onze kosten letten, kunnen we winstgevend zijn en tegelijkertijd lagere prijzen bieden”.
  Sanders: “Maar politieregio’s kiezen niet alleen vanwege de lagere prijs voor PROCentrum. Ook de beduidend kortere wachttijden (maximaal 6 weken, tegenover soms 6 maanden of langer bij de politie academie) en het op maat maken van trainingen zonder extra kosten zijn veelal doorslaggevend om voor ons te kiezen.”
  Verder leidt deze publiek private samenwerking tot grotere innovatie. Zo ontwikkelde PROCentrum in 2005 een “Profcheck” met als doelstelling om een praktische rijvaardigheidstraining te ontwikkelen die gericht is op inzicht. Op aandringen van de RHC introduceert de politie academie een soortgelijke test pas in 2009. Onlangs kondigde PROCentrum aan om specialistische trainingen, waaronder weerbaarheidstrainingen, met behulp van virtuele middelen te gaan opzetten. Hiertoe werd een samenwerking met re-lion aangegaan, een bedrijf dat al vele jaren soortgelijke virtuele trainingen mogelijk maakt voor Defensie en waarvan TNO-tests hebben aangetoond, dat deze een beter en sneller resultaat hebben dan alleen praktijktrainingen.
  Eric Sanders van PROCentrum”

 4. admin says:

  Ja ook hier lijkt het er op dat de concurenten van het NFI bewust worden geweerd. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat het werk van de onafhankelijke instituten vaak beter is dan het werk van het NFI. In plaats van de kwaliteit van het NFI te verbeteren kiest deze minister er kennelijk voor de concurentie weg te nemen. Het eindresultaat: ” In het land der blinden is éénoog koning.”

 5. juzo says:

  Ter aanvulling in de gehel kwestie misschien het volgende:

  Internet site L1TV:
  – – – – – – – – – – – – –
  TMFI verbaasd over stoppen proef forensisch onderzoek

  Het Maastrichtse forensisch instituut TMFI is verbaasd dat
  minister Opstelten de proef met marktwerking in het
  forensisch onderzoek stopzet.
  Eind 2008 startte de overheid een experiment waarin, naast
  het Nederlands Forensisch Instituut, ook enkele
  ondernemingen forensisch onderzoek mogen verrichten voor
  o.a. het Openbaar Ministerie en de politie.
  In het eindrapport kreeg The Maastricht Forensic Institute
  een dikke voldoende. Desondanks stopt het ministerie van
  Justitie de subsidiestroom.

  Directeur Huntjens van TMFI denkt dat de minister huiverig
  is voor marktwerking in het forensisch onderzoek voor
  rechtszaken. Hij heeft echter goede hoop op voortzetting
  omdat enkele kamerfracties al vragen hebben gesteld.
  Volgens hem hebben openbaar ministerie en politie ook
  bezwaren tegen het besluit van de minister.

  Van een faillissement van TMFI is voorlopig geen sprake.

  -(c)- L1TV 10-07-12, 19:52

 6. technisch specialist says:

  bron: De Telegraaf
  Rechter tikt OM op vingers
  AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie schiet in kleinere rechtszaken ernstig te kort door niet genoeg onderzoek te doen.
  De Almelose rechter Erik Berg zegt dat in TC Tubantia. Goedwillende burgers zijn daarvan de dupe. “Het drijft hen tot wanhoop, is niet rechtsstatelijk en kost de samenleving veel geld”, aldus de kantonrechter. Hij roept het OM op een eind te maken aan deze praktijk.
  Het OM erkent fouten, maar wijst de algemene kritiek af.

  Ik geloof niet in toeval (verder commentaar overbodig)!

Leave a Reply