Skip to content
 

Politie vernietigt bewijsmateriaal

Door Waarheidsvinder

We houden ons nu al een aantal jaren bezig met het onderzoeken van gerechtelijke dwalingen. Daarbij blijkt steeds dat dwalingen niet alleen het gevolg zijn van slecht politiewerk. In bijna alle gevallen is er ook sprake van het achterhouden van ontlastend bewijs, het op onjuiste wijze weergeven van verklaringen van getuigen, het “per abuis” vernietigen van bewijsmateriaal en soms zelfs van regelrechte leugens. De politiemensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, komen er vrijwel altijd mee weg. Kennelijk vinden de verantwoordelijken bij politie en justitie dat je als politieman/vrouw soms een loopje met de waarheid mag nemen.

Op dit moment is er het nodige te doen over het vernietigen van bewijsmateriaal. Kort geleden werd er in Eindhoven een kennelijk bekende DJ opgepakt door de politie. Daarbij werd nogal wat geweld gebruikt en omstanders maakten opnamen van de gebeurtenissen. Een van de omstanders was een 46 jarige vrouw. Kennelijk beperkte zij zich niet alleen tot het filmen van de aanhouding van de DJ, want zij werd door de politie aangehouden omdat ze een agent zou hebben beledigd.

Wij gaan het hier niet hebben over de schuld of onschuld van de DJ of van de filmende vrouw, dat is aan de rechter. Er is echter een ander aspect in deze zaak dat volgens ons laat zien dat er structureel iets mis is bij de politie.
Na de vrijlating van de vrouw bleek dat de opnames van de aanhouding van de DJ van haar telefoon waren verwijderd. Zij beklaagde zich daarover, maar de woordvoerder van de politie ontkende dat de beelden door de politie waren gewist. Een standaardreactie die in dit geval niet houdbaar bleek. Uit intern onderzoek bleek wel degelijk dat de beelden door de politie waren gewist. Er is dus bewijsmateriaal door de politie vernietigd en dat is een ernstige zaak.

De korpsleiding van het korps Brabant Zuidoost keurt volgens de woordvoerder het wissen van het filmpje af, neemt de zaak serieus op en gaat onderzoeken of er stappen tegen de betrokken agent ondernomen gaan worden.

Onderzoeken of er stappen ondernomen gaan worden tegen een politieman die bewijsmateriaal heeft vernietigd? Kennelijk is het vernietigen van bewijsmateriaal door een politieman niet automatisch een “doodzonde”. De gevolgen van een dergelijke houding van de politieleiding komen wij voortdurend tegen bij onze onderzoek naar gerechtelijke dwalingen.

Wordt het niet eens tijd dat er structureel, dus vanuit het ministerie, wordt ingegrepen en dat door harde maatregelen een ieder wordt duidelijk gemaakt dat er geen plaats is voor frauderende politiemensen. Dat waarheidsvinding meer is dan een goedkope leus. Pas dan zal de politie aan respect winnen en kunnen gerechtelijke dwalingen worden voorkomen.

4 Comments

 1. Divers says:

  Geweldig wat er nu gebeurt: BIZ zou rommelen met de ambtseed niet zien als onderzoekswaardig, zonder de details te kennen. De klachtencoordinator toch eens uitgelegd dat je dan toch echt een integriteitsprobleem hebt. Zeker als er een beoordeling tot vervolging op moet plaatsvinden.
  Dick had het PV al beoordeeld en (recherchetechnisch)slecht bevonden; de parketsecretaris geeft dat nu eindelijk ook toe. Maar de kwaliteitsfunctionaris van de politie had geen opmerkingen; dat zegt denk ik ook genoeg….. Waarheidsvinding? Het lijkt bijna wel een onmogelijke taak…

 2. Insider says:

  @ Divers, ligt er vaak aan wie er verantwoordelijk is voor de opmaak van het gewraakte PV. Voor de hand liggend iemand ‘van de werkvloer’. In dit geval dus geen ‘operatie kop koffie’ maar (harde) consequenties voor de betrokkene onder het cliché; ‘wij zijn een transparant korps en hebben integriteit hoog in het vaandel’. Echter als er iemand inderdaad ‘heeft gerommeld’ in het PV sta ik daar wel achter, punt is dat dit voor iedereen zou moeten gelden binnen de organisatie en dat is zoals we allemaal weten vaak niet het geval.

 3. Divers says:

  Intussen ook een niet zo nette zaak bij de politie Goes. Nadat een PV mbt 7 zware misdrijven was ingeleverd bij justitie en de parketsecretaris een oordeel had geveld,komen er diverse onregelmatigheden naar boven. Dit had een parketsecretaris natuurlijk graag voor het doen van een beoordeling willen weten.
  Zaak is nu aanhangig gemaakt bij het korps en het OM. Benieuwd of “operatie kop koffie” (zo is het toch “Insider”?) ook hier opgaat?

 4. Insider says:

  Nu uitgekomen is dat de agent het filmpje heeft gewist kan de korpsleiding niets anders als (harde) maatregelen nemen. Trachtte de korpsleiding eerst de integriteit van het korps te beschermen door ‘alles te ontkennen’, nu zal de korpsleiding hard optreden tegen de betrokken agent om aan te tonen ‘dat men een transparant korps is en integriteit hoog in het vaandel heeft. Gelukkig voor de korpsleiding is de betrokken diender een ‘expendable’ en ligt een zware disciplinaire straf in het verschiet. Zou het een leidinggevende betreffen werd dit voorval hoogstwaarschijnlijk afgedaan als een ‘leermomentje’ en de betrokken leidinggevende zou het in vervolg ‘anders aanpakken’. Dat er ook frauderende leidinggevenden zijn is 100% zeker, de voorbeelden en de bewijzen zijn er, dat het Openbaar Ministerie aangiften van dat overduidelijk frauderende gedrag onder het genot van een kop koffie tijdens het driehoeksoverleg onder het mom ‘ouwe jongens krentenbrood’ van tafel veegt is ook gebleken. Harde maatregelen zullen er in dit geval dus wel komen….. voor op de werkvloer immers hoofdinspecteurs en commissarissen frauderen toch niet ?

Leave a Reply