Skip to content
 

Zo kan het dus ook

Door Waarheidsvinder

Afgelopen vrijdag vond in Kralendijk op het eiland Bonaire een zitting plaats van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarbij het door advocaat Geert-Jan Knoops ingediende herzieningsverzoek met betrekking tot de veroordeling van Nozai Thomas en Andy Melaan werd behandeld. Een van uw redacteuren was bij de behandeling van de zaak aanwezig.

We schreven al eerder over deze zaak die bekend staat als de zaak Spelonk, omdat de lichamen van de twee slachtoffers (de gebroeders Martis) destijds werden gevonden in de nabijheid van de vuurtoren Spelonk. Andy Melaan werd destijds als hoofddader veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar en Nozai Thomas, hij zou op uitkijk hebben gestaan, kreeg 8 jaar.
Tijdens zijn ruim twee uur durende uitgebreide pleidooi vroeg advocaat Knoops om vernietiging van het destijds uitgesproken vonnis en om voorlopige vrijlating van de nog steeds gedetineerd zittende Andy Melaan.

Vervolgens werd namens het openbaar ministerie het woord gevoerd door advocaat-generaal Lukowski. Deze begon zijn pleidooi met de mededeling dat de meningen van de verdediging en van het openbaar ministerie niet zo ver uit elkaar lagen en dat ook het openbaar ministerie van mening was dat het destijds uitgevoerde politieonderzoek onvolledig was geweest en dat er daarom een nieuw onderzoek moest komen. Hij voegde er aan toe dat dit onderzoek zou moeten plaatsvinden door rechercheurs uit Nederland en van de andere eilanden onder leiding van een Nederlandse officier van justitie. De advocaat-generaal wilde niet zo ver gaan dat er nu al sprake was van een novum, hij wilde eerst de resultaten van het nieuwe onderzoek afwachten.

Dit pleidooi was de zoveelste opmerkelijk stap in deze zaak. Al eerder kon advocaat Knoops tijdens zijn onderzoek rekenen op de medewerking van korpschef Jan Rooijakker, hoofdofficier van justitie mr. David van Delft en Procureur-Generaal mr. Dick Piar. Via hen kreeg hij alsnog de beschikking over ontbrekende telefoongegevens uit het eerdere politieonderzoek en over de harde schijf van de computer van Nozai Thomas. Korpschef Rooijakker liet daarnaast een tijdsreconstructie maken van het traject dat destijds door Nozai Thomas zou zijn gereden.

In Nederland wijzen we graag met het vingertje naar anderen, ook naar de autoriteiten op de Nederlandse Antillen. In deze zaak kan het optreden van de PG, de hoofdofficier van justitie en de korpschef van politie echter als voorbeeld dienen voor veel van hun collega’s in Nederland.
Onze ervaring hier is dat in Nederland er van enige medewerking van politie en justitie, bij het onderzoeken van mogelijke gerechtelijke dwalingen, nooit sprake is.

Hoewel er op een aantal punten nog verschil van inzicht is, zijn alle betrokken partijen het er in deze zaak over eens dat de waarheid boven tafel moet komen en dat daarvoor een nieuw onderzoek nodig is.
We hopen dat dit goede voorbeeld in Nederland navolging zal krijgen.

Leave a Reply