Skip to content
 

Nieuw onderzoek gelast naar dubbele moord op Bonaire

Door Waarheidsvinder

Op zaterdag 16 juli 2005 werd ‘s morgens bij de politie op Bonaire aangifte gedaan van vermissing van de 24 jarige Lisandro Eugenio Martis en zijn 18 jarige broer Wendell Dominico Martis. De beide jongens waren op de avond daarvoor rond 23.15 uur van huis vertrokken met een witte Toyota Tercel en niet meer thuisgekomen. De familie kon geen telefonisch contact meer met de beide jongens krijgen omdat van beiden de mobiele telefoon was uitgeschakeld. Men vreesde dus het ergste.

Aantreffen auto van slachtoffers
Nog diezelfde zaterdag, rond 17.45 uur, werd de auto van de broers leeg aangetroffen in een bossage in de wijk Antriol. De vier wielen waren onder de auto weggehaald en de auto was gedeeltelijk gesloopt. Van de beide broers wordt geen spoor gevonden.
Uit het politieonderzoek bleek dat de auto vermoedelijk ter plaatse was gedumpt door onbekenden.

Vinden van de lichamen
De volgende dag, zondag 17 juli 2005 rond 11.30 uur werden de lichamen van de beide broers door een toevallige voorbijganger gevonden in een afgelegen gebied in de omgeving van de vuurtoren Spelonk, op een terrein dat bekend staat als Bolivia. De beide broers bleken te zijn doodgeschoten. Lisandro had een schotwond in het hoofd en één in de borst en zijn broer Wendell had een schotwond achter het linkeroor en een schotwond in de nek. Alles wees dus op een regelrechte liquidatie.

Aanhouding verdachten
Direct na de moorden gonst het van de geruchten dat de moorden waren gepleegd uit jaloezie. Eén van de beide broers Martis had verkering met een meisje wiens ex-vriend Macho Wanga al langer bedreigingen zou hebben geuit in zijn richting.

Op 25 juli 2005 werd de 20 jarige ex-vriend Macho Wanga door de politie aangehouden samen met zijn 21 jarige neef Chong Craane.
Na aanvankelijk te hebben ontkend, bekende Macho na enkele dagen de beide broers te hebben vermoord. Over de manier waarop de moorden waren gepleegd en wie de mededaders waren, legde hij meer dan 20 verschillende verklaringen af.
Chong ontkende iets met de moorden te maken te hebben, hij verklaarde ‘slechts’ de eigenaar van het gebruikte vuurwapen te zijn geweest.

Aanhouding Nozai Thomas en Andy Melaan
Aan de hand van de verklaringen van E.W. werden op 29 augustus 2005 twee nieuwe aanhoudingen verricht. Aangehouden werden de 19 jarige Nozai Thomas en de 27 jarige Andy Melaan, bijgenaamd Kabes.
Nozai Thomas bekende tijdens een 13 uur durend verhoor, waarbij zeker sprake was van minimaal 5 verhoorders tegelijkertijd, uiteindelijk medeplichtig te zijn geweest aan de beide moorden. Zijn bekentenis klopte echter niet met de feiten maar dat bleek geen beletsel te zijn om hem vast te blijven houden, we kennen dat inmiddels ook uit andere dwalingen.
Ook toen Nozai de volgende dag zijn bekentenis weer introk en vertelde alleen te hebben bekend vanwege de enorme druk die er tijdens het verhoor op hem was uitgeoefend, veranderde er niets. Niemand geloofde hem en zijn valse bekentenis bleef overeind.

Andy Melaan ontkende vanaf het begin dat hij iets met de moorden te maken had. In een poging hem tot een bekentenis te dwingen werd hij meer dan 40 dagen in afzondering opgesloten in het slooprijpe politiebureau te Rincon, een bureau dat inmiddels vanwege de slechte staat is gesloten.
Ondanks alle druk en beproevingen bleef Andy echter ontkennen iets met de moorden te maken hebben.
Voor politie en justitie maakte het geen verschil en ook de rechters zaten tijdens de zittingen kennelijk te slapen want zowel Andy als Nozai werden toch veroordeeld.
Andy Melaan werd als mede-dader veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en Nozai Thomas op kreeg 8 jaar. Hij is inmiddels weer vrij maar Andy zit nog steeds vast.

Reviewcommissie
In 2009 is de zaak opnieuw onderzocht door een reviewcommissie bestaande uit mr. Ronald P. Koeijers, advocaat en voormalig lid van het Gemeenschappelijk Hof van justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba als rechter, prof. mr. Jan M. Reijntjes, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en mr. Leo A.I.M. de Wit, voormalig hoofdofficier van justitie te Amsterdam.
Tot verbijstering van de verdachten en hun familie adviseerde deze commissie de veroordelingen in stand te laten.

Lucio Ricardo
Er was echter één man die onvoorwaardelijk bleef geloven in de onschuld van de beide mannen. Dat was Dr. Lucio Ricardo, een voormalige psycholoog die jarenlang heeft gewerkt bij justitie op Curacao. Hij bleef alles proberen om de waarheid boven tafel te krijgen. Uiteindelijk heeft hij in 2010 met ons contact gezocht. Wij hebben ons toen bereid verklaard het dossier van de zaak te bestuderen. Dat leidde uiteindelijk tot een zeer lijvig rapport waarin wij naar onze mening voldoende hebben aangetoond dat de beide mannen inderdaad destijds onterecht zijn veroordeeld.

Herzieningsverzoek
Advocaat Geert-Jan Knoops heeft de zaak vervolgens in behandeling genomen en enkele maanden geleden heeft dat geleid tot het indienen van een herzieningsverzoek bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Op vrijdag 24 augustus 2012 vond om 13.30 uur in het gerechtsgebouw in Kralendijk de zitting van het Gemeenschappelijk Hof plaats. In een ruim 2 uur durend vlammend pleidooi bepleitte advocaat Knoops vernietiging van de beide vonnissen en vrijlating van Andy Melaan in afwachting van een nieuwe rechtszaak. Het Hof besloot vandaag, 13 september 2012, uitspraak te doen.

Tussenvonnis
Vanmiddag om 13.30 uur (plaatselijke tijd) heeft het Gemeenschappelijk Hof inderdaad uitspraak gedaan. De uitspraak luidde dat men de eindbeslissing aanhield en dat er ondertussen een nieuw onderzoek komt onder leiding van de rechter-commissaris. Op 31 januari 2013 moet dat onderzoek zijn afgerond en moeten de stukken bij het Hof moeten zijn. Het onderzoek zal worden gedaan onder leiding van een officier van justitie door rechercheurs die geen binding hebben met de zaak en het eiland Bonaire. De gevangenisstraf van Andy Melaan wordt ondertussen niet opgeschort.

Hoewel we dit vonnis wel een beetje hadden verwacht, valt het toch wel tegen. Natuurlijk biedt een nieuw onderzoek alle kans dat het onrecht alsnog zal worden hersteld maar we hadden gehoopt dat Andy in de tussentijd naar huis zou mogen. Helaas het is niet anders.
We blijven de zaak natuurlijk op de voet volgen.

Leave a Reply