Skip to content
 

Weer een jaar onschuldig vast!

Bron: De Telegraaf

Door Ron Couwenhoven

Theo Tetteroo mankeert helemaal niets! Tot deze verpletterende conclusie komen de psychiater drs. H.P. Onkenhout en de psycholoog drs. B. van Giessen in een rapport dat zij in opdracht van het ministerie van Justitie maakten. Tetteroo zit al ruim zeven jaar vast wegens incest met zijn dochter Jessica, die overigens nog maagd was toen zij haar aangifte in 1999 deed. Tetteroo legde onder zware druk een bekentenis af, maar trok die later in en heeft daarna altijd volgehouden dat hij vals beschuldigd werd. Ondanks de onthutsende verklaring van deze twee deskundigen besloot de rechtbank in Rotterdam op 29 januari de tbs van Tetteroo opnieuw met een jaar te verlengen!

ROTTERDAM, zaterdag

„Bij ons huidige onderzoek hebben wij, afgezien van de beperkte intellectuele vermogens van betrokkene (zwakbegaafdheid), geen psychopathologie van betekenis kunnen vaststellen. Ook uit de voorgeschiedenis van betrokkene en uit het beloop van zijn behandeling in twee tbs-klinieken hebben wij niet kunnen afleiden dat betrokkene lijdende is geweest aan een psychiatrische stoornis in engere zin, dan wel een persoonlijkheidsstoornis.”
„Een direct causaal verband tussen zijn zwakbegaafdheid en de gepleegde delicten is er naar onze mening niet. Indien er sprake is geweest van langdurig seksueel misbruik van zijn kinderen, kan de seksuele stoornis het beste geclassificeerd worden als pedofilie, van het niet exclusieve type beperkt tot incest. Daar betrokkene echter ontkent seksuele handelingen met zijn kinderen verricht te hebben, is deze classificatie gebaseerd op juridische grondslagen (het misbruik is bewezen geacht) en niet op gedragskundige bevindingen.”
Met deze schokkende verklaring maakten de psychiater drs. H.P. Onkenhout en de psycholoog drs. B. van Giesen in een zogenaamd Pro Justitiarapport op 20 september vorig jaar gehakt van alle psychiatrische rapporten, waardoor de Rotterdamse vrachtwagenchauffeur Theo Tetteroo (54) nu al sinds september 2000 in tbs wordt gehouden, omdat zijn toen 15-jarige dochter Jessica hem beschuldigde van jarenlange verkrachtingen. Zij was ondanks de ruim 1500 door haar beweerde verkrachtingen nog steeds maagd toen zij aangifte deed. Tetteroo legde aanvankelijk een bekentenis af, maar trok die later weer in en houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij vals beschuldigd is.

Klinieken
Liefst zes jaar verblijft hij al in psychiatrische klinieken, terwijl hij er volgens deze twee door het ministerie van Justitie aangestelde deskundigen helemaal niet thuishoort, omdat hem niets mankeert!
Desondanks eiste justitie op 22 november verlenging van de tbs met een jaar. De motivatie was even schokkend als het rapport van Onkenhout en Van Giessen. Officier van justitie mr. A. de Beer stelde dat verlenging noodzakelijk was ’gezien het advies van het hoofd van de inrichting, waar de terbeschikkinggestelde van overheidswege wordt verpleegd en gezien het advies van twee gedragskundigen, waaronder een psychiater’.
En dat terwijl deze psychiater geen enkele stoornis bij Tetteroo kon vinden! Maar wellicht was deze eis niet zo verwonderlijk, want deze officier was indertijd degene die naast gevangenisstraf ook tbs tegen Tetteroo eiste. Het deksel moet kennelijk koste wat kost op deze justitiële beerput blijven.
Mr. Wim van Zundert uit Rotterdam, de raadsman van Tetteroo, zegt: „Ik heb onmiddellijke invrijheidstelling gevraagd, omdat uit het Pro Justitiarapport blijkt dat er geen stoornis is en dat Theo Tetteroo geen enkel gevaar vormt. Maar de officier van justitie heeft indertijd bewerkstelligd dat hij in het Pieter Baancentrum moet worden onderzocht, terwijl een forensisch psycholoog toen al had geadviseerd Theo ambulante zorg te geven.”
Hij vindt dat in het Pieter Baancentrum ernstige fouten zijn gemaakt en zegt: „Men moet geweten hebben dat er geen sprake was van een stoornis, maar van een valse beschuldiging. De ontkennende persoonlijkheid waarvan volgens de beschrijving van het PBC sprake is, valt volledig te verklaren uit de onschuld. De ontkenning heeft men evenwel willen verklaren door – tegen beter weten in – te stellen dat deze ontkenning het gevolg was van een persoonlijkheidsstoornis.”
Op basis daarvan zit Theo Tetteroo nu al ruim zeven jaar gevangen. De stoet deskundigen, die allemaal aantonen dat de hele rechtsgang rond de Rotterdamse vrachtwagenchauffeur een gekkenhuis is, wordt steeds langer.
Al in 2003 stelde de Leidse kinderpsycholoog professor Ruud Bullens vast dat Jessica loog. Zij pleitte toen haar grootvader vrij, maar deed later toch aangifte tegen hem. Opa Tetteroo bleek echter al 25 jaar geen seks meer te kunnen hebben na een fout bij een operatieve ingreep.
In 2006 rapporteerde professor dr. Willem Wagenaar, hoogleraar in de psychologische functieleer en getuigedeskundige in tal van geruchtmakende rechtszaken, dat de verklaringen van Jessica hoogstwaarschijnlijk vals waren.
De criminoloog dr. Harrie Timmerman en de Groningse rechercheur Dick Gosewehr toonden aan dat het onderzoek van de Rotterdamse zedenpolitie kant noch wal raakte en de Bergense advocaat mr. Chris Veraart, één de voornaamste deskundigen op het gebied van zedenzaken en voor deze vaak uiterst gecompliceerde materie docent aan het politievormingscentrum in Vaassen, zegt onomwonden: „Dit is een schoolvoorbeeld van een valse aangifte.”
Het justitiële schandaal rond Theo Tetteroo wordt nog vergroot doordat op 1 februari bleek, dat het strafdossier dat justitie aan de Hoge Raad heeft overhandigd niet compleet is. Al op 6 oktober 2006 werd door mr. Van Zundert zijn derde verzoek om revisie van het proces bij de Hoge Raad ingeleverd. Pas vijftien maanden later werd het dossier door justitie overhandigd. De reden voor deze extreem lange tijd was dat men niet meer wist waar dit dossier was, terwijl er toch voortdurend rechtszaken over waren! Nu blijkt het nog onvolledig ook. „Het ontbrekende stuk is het rapport van een getuigendeskundige gynaecoloog, waaruit blijkt dat de beschuldiging van Jessica dat haar vader haar op 27 juni 1999 heeft verkracht, niet waar is. Omdat de Hoge Raad de stukken van mr. Leinarts niet heeft opgevraagd, beschikt men ook niet over de stukken, die uit het politiedossier zijn weggelaten”, zegt mr. Van Zundert.
Uit deze door de betrokken Rotterdamse zedenrechercheur in eerste instantie achtergehouden stukken blijkt overduidelijk dat Jessica nog maagd was, toen zij op 30 juni 1999 aangifte deed en dat is zo kort na een verkrachting volgens alle deskundigen onmogelijk. De Groningse rechercheur Dick Gosewehr onderzocht deze nu ontbrekende stukken, waarin de gang van zaken door de politie was vastgelegd en stelde vast dat de start van het onderzoek zeer onzorgvuldig was.

Op 15 januari van dit jaar stond Theo Tetteroo voor de zoveelste keer voor de rechtbank. Dit keer ging het over verlenging van zijn tbs. De directie van de dr. Van der Hoevenkliniek in Utrecht had gesteld dat hij had aangegeven ’begeleid te willen worden naar de situatie van een beschermde woonvorm, waarin hij dan zo snel mogelijk zou kunnen worden opgenomen’.

Naar huis
Voor de rechtbank zei Theo echter dat hij het liefst onmiddellijk naar huis wilde. Mr. Van Zundert: „Hij legde zijn verklaring in de kliniek niet uit vrije wil af. Hij ging akkoord met het voorstel, omdat hij dan eindelijk vrij zou komen. Maar nu de deskundigen van nota bene justitie zelf zeggen dat er niets met hem aan de hand is, wil hij zo snel mogelijk naar huis. Zijn vader is al een jaar bedlegerig en heeft onlangs een tia gehad. Hij wil hem graag verzorgen.”
Wat vindt Theo Tetteroo, de man die volgens alle deskundigen al meer dan zeven jaar onschuldig zit opgesloten in de gevangenis en psychiatrische klinieken, zelf van zijn zaak? Psychiater Onkenhout en psycholoog Van Giessen geven er uitvoerig antwoord op in het Pro Justitiarapport, dat in opdracht van het ministerie werd gemaakt: „Hij is bereid aan het onderzoek mee te werken en is in het contact vriendelijk en toegankelijk. Betrokkene zegt nooit enige seksuele handeling met zijn kinderen verricht te hebben. Hij betreurt het, dat hij aanvankelijk bij de politie, naar zijn zeggen, nadat hij onder druk was gezet bekend heeft wel seksuele handelingen met zijn kinderen te hebben verricht.”
Maar wat gebeurde er dan bij de politie, vroegen de deskundigen. Volgens Theo ging het gelijk van dik hout zaagt men planken: „Ik moest mij melden. Ik ben toen meteen in verzekering gesteld. De verhoren duurden lang en ik voelde me onder druk gezet. Ze zeiden dingen tegen me als: ’Je bent een verkrachter, je kickt op kinderen, je geilt op kleine kinderen met kleine kutjes’. Ik raakte daardoor in verwarring en ik heb toen uiteindelijk toegegeven. Ik was in die periode geestelijk zwak. Mijn moeder was niet zo lang daarvoor overleden en ik had een ernstig autoongeluk gehad. Ik heb toen gezegd: ’Als jullie dat zeggen, zal het wel zo zijn’. Ik heb daar nog steeds spijt van, maar het is nu eenmaal zo gegaan.”
De psycholoog Van Giessen plaatst in zijn rapport ernstige twijfels over de verhoormethode en het proces-verbaal op grond waarvan Tetteroo werd veroordeeld. Hij stelt keihard: „Betrokkene heeft het als vernederend en intimiderend ervaren. Hij zegt dat hij alleen ja zei op vragen, maar naar zijn zeggen zou hij niet uit zichzelf iets hebben verklaard. Uit het verslag van de verhoren door de politie op 1, 2 en 3 september 2000 komen echter zeer gedetailleerde verklaringen van betrokkene naar voren over het seksueel misbruik. Hierbij is niet duidelijk wat de vragen van de politie zijn geweest: het is een verslag, waarin alleen betrokkene aan het woord komt.”
Drs. Van Giessen zegt het niet in zijn rapport, maar het lijkt er sterk op dat het hele proces-verbaal gebaseerd is op de seksuele fantasie van de rechercheurs zelf.

Leave a Reply