Skip to content
 

’De pers heeft het gedaan…’

Bron: De Telegraaf

Door Ron Couwenhoven

DEN HAAG, zaterdag

Intensieve media-aandacht is volgens het gerechtshof in Den Haag de oorzaak dat niet meer kan worden achterhaald of de bekentenis van Johan Tetteroo, dat zijn vader veroordeeld is wegens incest op grond van een door hem en zijn zuster valselijk afgelegde verklaring, in volle vrijheid is afgelegd.
Ook vinden de rechters mr. N. Zandbergen, mr. A.G. Korvinus en mr. A.J. Th.M. Franken-van Zinnicq Bergmann, dat een intact maagdenvlies niet uitsluit dat er seksuele gemeenschap heeft plaatsgevonden. Jessica Tetteroo beweerde in de aanklacht tegen haar vader dat zij tussen haar vijfde en vijftiende minstens 1600 keer door haar vader en grootvader seksueel was misbruikt. Volgens het gerechtshof in Den Haagkan een vrouw dus maagd blijven, terwijl zij jarenlang verkracht is.

Deze conclusie kan getrokken worden uit het feit dat Jessica Tetteroo op het moment van haar aanklacht volgens gynaecoloog dr. J. de Graaff nog een intact maagdenvlies had, terwijl zij drie dagen eerder volgens haar beweringen nog door haar vader was verkracht.Vrachtwagenchauffeur Theo Tetteroo werd daarop veroordeeld en verbleef vervolgens acht jaar lang in de gevangenis en in tbs-instellingen. Dat laatste omdat hij pertinent weigerde toe te geven dat hij zijn dochter had misbruikt. Momenteel staat Tetteroo nog steeds onder toezicht, maar woont hij in een beschermde woonvorm, zodat hij wel vrij is.
Hij vecht echter nog steeds hardnekkig voor eerherstel. Zijn advocaat mr. Wim van Zundert steunt hem daarin al jaren, omdat hij ervan overtuigd is dat er in het geval van Tetteroo sprake is van een flagrante gerechtelijke dwaling.

Het Haagse hof wees een klacht tegen de niet-vervolging van Johan en Jessica wegens het doen van een valse aangifte op 3 oktober opnieuw af. Daarmee volgde men het door justitie ingenomen standpunt, dat Johan Tetteroo zijn onder ede afgelegde bekentenis – overigens vele maanden nadat hij in deze krant ook al verklaard had dat zijn vader onschuldig was – onder druk had afgelegd.

Mede gelet op de – goeddeels door klager gezochte – intensieve media-aandacht en de druk die daarvan moet zijn uitgegaan richting beklaagde zal, zelfs indien beklaagde nader zou worden gehoord – waartoe het hof geen aanleiding ziet – en ongeacht nader ingebrachte stukken.
Het gerechtshof legde ook nieuwe feiten die mr. Van Zundert had ingediend naast zich neer.

Daarin volgde men de visie van advocaatgeneraal mr. L. Ph. den Hollander. Van Zundert had rapporten van de psycholoog drs. Van der Meulen en de Groningse rechercheur Dick Gosewehr overlegd tezamen met een radio-interview met mr. Chris Veraart uit Bergen, één van de grootste deskundigen op het gebied van valse zeden in ons land.

Van der Meulen had een tussenrapport geschreven over een diepgaand onderzoek naar het gezin Tetteroo en Theo Tetteroo in het bijzonder.
Gosewehr, speciaal opgeleid voor coldcasezaken, had een vernietigend rapport geschreven over het onderzoek van de Rotterdamse zedenpolitie, dat hem uiteindelijk zijn baan bij de Groningse recherche kostte. Gosewehr concludeerde op 16 oktober vorig jaar al dat de Rotterdamse zedenpolitie het belangrijke feit van het maagd-zijn van Jessica uit zijn rapportages had weggelaten, wat volkomen in strijd was met de waarheidsvinding.

Maar net als het gerechtshof in Arnhem eerder al deed tijdens een procedure over verlenging van de tbs van Tetteroo, stelde de advocaatgeneraal dat de nieuwe rapportages van geen belang waren, omdat ze niet stoelden op eigen gedragskundig onderzoek ingesteld door het gerechtshof. „Het is een kritische beschouwing van buitenstaanders”, sneerde mr. Den Hollander. Het Haagse gerechtshof vond dat ook, zodat het deksel opnieuw ferm op deze justitiële doofpot werd gedrukt.

2 Comments

 1. vincent says:

  De advocaat-generaal mr. Den Hollander maakt gebruik van een immuniseringsstrategie om niet inhoudelijk in te gaan op het harde ontlastend bewijs van o.a. het intact zijnde maagdenvlies.

  Het is volkomen duidelijk dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan maar dat er in de praktijk het gezag boven de waarheid geteld wordt inplaats van de waarheid boven het gezag. Typerend voor een bananenrepubliek!!!

 2. admin says:

  Zoals de wind waait, waait mijn vestje. Dat spreekwoord lijkt in deze zaak van toepassing op het Gerechtshof. Als Johan Tetteroo zegt dat hij destijds onder druk van de politie bekend heeft, dat vinden de rechters dat onzin. Niemand bekent onder druk.
  Als Johan nu zegt dat hij destijds een valse aangifte heeft gedaan tegen zijn vader dan draaien de rechters honderd procent om en zeggen dat hij die verklaring wel onder druk heeft afgelegd.
  Om de waarheid gaat het kennelijk al lang niet meer in deze zaak. Alleen het vasthouden aan het eigen gelijk is nog belangrijk.

Leave a Reply