Skip to content
 

Wiens belangen worden hier behartigd?

Door Waarheidsvinder

Het Dagblad van het Noorden en de RTV Noord hebben een gezamenlijk onderzoek ingesteld naar de rellen in Haren. Zij wilden weten hoe het allemaal zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Volgens de leiding van de politie Groningen was men destijds optimaal voorbereid en had men alle noodzakelijk maatregelen genomen. Uit het onderzoek van de beide Noordelijke media komt echter een geheel ander beeld naar voren.
De politie Groningen bleek absoluut niet goed voorbereid te zijn geweest. Zelfs toen de zaken uit de hand liepen en het Openbaar Ministerie wilde opschalen, dus veel meer personeel oproepen en inzetten, hield de korpsleiding dat tegen. Men wilde naar buiten uitstralen dat er niets aan de hand was.

Bij Pauw en Witteman zei korpschef Oscar Dros dat er voldoende ME beschikbaar was geweest en dat er 250 ME’ers waren ingezet. Uit het onderzoek blijkt echter dat er aanvankelijk maar 16 ME’ers in Haren aanwezig waren toen de rellen uitbraken. Pas een half uur later waren er in 50 ME’ers aanwezig en de overige versterking kwam pas uren later. Zij moesten van buiten de provincie komen.

Maar in plaats van het boetekleed aan te trekken onthoudt de korpsleiding zich nu van commentaar. Men verschuilt zich achter de commissie Cohen die de zaak moet rekken tot 1 april en dan pas met een rapport komt.

De Ondernemingsraad van de politie Groningen reageert wel. Via de afdeling voorlichting van de korpsleiding laat voorzitter Ben Kenters weten dat men het onderzoek van het Dagblad van het Noorden en RTV Noord voorbarig vindt. De OR vindt dat men de resultaten van het onderzoek van Cohen moeten afwachten. Men stelt zich achter de beslissing van de korpsleiding om niet op de media te reageren

Een OR die via de afdeling voorlichting van de korpsleiding met de media communiceert? Is dat niet merkwaardig? Past dat wel bij een kritische OR?
Een OR dient de belangen van alle personeelsleden te behartigen en niet alleen de belangen/het imago van de korpsleiding. Het was niet de korpsleiding die in Haren de klappen op moest vangen omdat men met veel te weinig mensen was, maar de gewone diender.
Het waren ook de burgers van Haren die door de foute beslissingen van de korpsleiding onnodige schade hebben opgelopen.

In de uitzending van Pauw en Witteman zei korpschef Oscar Dros ook dat men contact had gehad over de te volgen strategie met de collega’s in Hamburg. Uit een uitzending van Brandpunt is echter gebleken dat men pas op de dag NA de rellen in haren contact gehad met de politie Hamburg. Dros sprak dus ook op dit punt niet de waarheid.

Een kritische OR zou zich over dit soort zaken druk moeten maken en zich niet, al dan niet na afspraak met de korpsleiding, moeten verschuilen achter een rapport dat nog maanden op zich zal laten wachten. De gewone man in het korps en de burgers van Haren hebben daar recht op.

 

One Comment

  1. Insider says:

    @ Waarheidsvinder, dit stukje zou naadloos kunnen aansluiten op uw stukje van 1 november j.l. ; ‘Het goede voorbeeld’. Waarom niet de fouten toegeven en waarom wachten, misschien omdat straks na de samenvoeging en dus ook na het uitkomen van het rapport iedere verantwoordelijke in deze toch al weer een plekje binnen de organisatie opgeschoven dus weg is ? Kan men dan zeggen dat deze personen al weer overgeplaatst zijn. Het O.R., iedereen binnen de politie weet dat dit ‘the place to be’ is om binnen de organisatie een stapje hoger te klimmen. O.R. leden zijn eigenlijk net politici. Ze zeggen er voor het volk te zitten maar eigenlijk zijn ze gewoon met hun eigen carriere bezig plus het is toch kennelijk een heerlijk gevoel (een beetje) macht te hebben.

Leave a Reply