Skip to content
 

Familie van Adrie Knops is het zat

Door Waarheidsvinder

Op 2 juli 2001 verdween de 63 jarige Adrie Knops uit Spijkenisse gekleed in overall tijdens een proefritje met de auto van zijn vrouw, terwijl zijn portemonnee, rijbewijs, bankpas en andere papieren nog thuis lagen. We schreven daar al vaker over.
Jarenlang heeft de familie tevergeefs geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over het politieonderzoek naar deze verdwijning. Niemand van de familie begreep waarom de politie de verdwijning van hun man en vader niet als misdrijf had beschouwd terwijl daar toch alle aanleiding voor was. Zij hoopten in het politiedossier het antwoord op deze vraag te vinden. Maar dat dossier kregen zij niet te zien. Steeds opnieuw werden zij met een kluitje in het riet gestuurd. Maar hun nieuwe advocaat, Job Knoester uit Den Haag, nam daarmee geen genoegen en hem is het uiteindelijk, na het voeren de nodige procedures, wel gelukt een kopie van het politiedossier in handen te krijgen. Dat de aanhouder wint, is ook nu weer gebleken.

Het dossier
Uit het dossier blijkt dat de zaak sinds 2008 is ondergebracht bij het Cold Case Team (CCT) van de politie Rotterdam-Rijnmond. Voordien was de zaak in behandeling bij de politie in Spijkenisse. Zoals al vaker is gebleken, betekende de overdracht van het dossier aan het Cold Case Team niet veel meer dan het verplaatsen van het dossier van het ene bureau naar het andere, want in de tijd dat het CCT het dossier in behandeling heeft, is er nauwelijks iets gebeurd. Men heeft in 2008 een getuige gehoord en men heeft DNA van de familie afgenomen om te kunnen vergelijken nadat er ergens een niet te identificeren stoffelijk overschot wordt gevonden.

De gang van zaken volgens het dossier
Volgens het dossier heeft de familie op dinsdag 3 juli 2001 te 09.22 uur, de dag na de verdwijning van Adrie Knops, bij de politie te Spijkenisse melding gedaan van de vermissing. In het rapport staat dat de familie heeft aangegeven dat Adrie kerngezond was en dat er geen sprake was van depressiviteit. Er waren dus geen redenen voor hem om te verdwijnen.
Des te opvallender is dat er bij staat dat in overleg met de chef recherche voorlopig alleen een vragenlijst aan de familie werd meegegeven, omdat er nog geen 24 uur waren verstreken sinds de verdwijning van Adrie. Het was daarom, volgens hen, nog te vroeg was voor een officiële aangifte.
Ons is niet duidelijk hoe de politie aan deze wijsheid kwam, maar kennelijk hanteerde men deze regel in Spijkenisse, wij kennen geen wettelijke basis waarop deze is gebaseerd. Adrie Knops was verdwenen tijdens een proefritje met de auto van zijn vrouw. Juist de omstandigheden waaronder hij was verdwenen, konden nauwelijks tot een andere conclusie leiden dan dat hij het slachtoffer was geworden van een misdrijf en dan moet je altijd aangifte kunnen doen, ook in Spijkenisse.

Uit het dossier blijkt verder dat de auto van Adrie, een witte Suzuki Alto voorzien van het kenteken NK-03-VH, op woensdag 4 juli, twee dagen na zijn vermissing, werd aangetroffen op de Kruisnetlaan in de wijk Zalmplaat in Hoogvliet. De auto was afgesloten.
Het enige onderzoek dat de politie heeft gedaan is het afzoeken van de omgeving met een politiehond. Dat onderzoek leverde niets op, waarna de auto werd overgebracht naar het politiebureau. Sporenonderzoek aan de auto heeft niet plaatsgevonden, omdat de technische recherche vond dat niet gebleken was dat er sprake was van een misdrijf. Onderzoek naar vingerafdrukken zou bovendien niet hebben kunnen plaatsvinden omdat de vingerafdrukken zouden zijn verdampt door het warme weer. Grotere onzin bedenken is nauwelijks mogelijk.

Uit verklaringen van getuigen bleek dat de auto na de verdwijning van Adrie na diens verdwijning was gebruikt door enkele kleurlingen die kennelijk in de buurt van de vindplaats woonden en die de beschikking over de sleutels van de auto moeten hebben gehad. De politie heeft echter nooit onderzoek gedaan om uit te vinden wie die mannen waren en hoe zij aan de auto waren gekomen.

Uit het dossier blijkt dat er nog veel meer is misgegaan.
Op donderdag 5 juli 2001 meldde telefonisch een vriend van Adrie bij de politie met de mededeling dat hij op die dinsdag rond 09.45 uur, de ochtend na de verdwijning, diens auto had zien rijden op de dijk tussen Geervliet en Heenvliet, met als bestuurder een hem onbekende kleurling. Je zou zeggen dat dit een belangwekkende mededeling was, zeker gezien het aantreffen van de auto in Hoogvliet en het vermoedelijk gebruik van de auto door twee kleurlingen.

De politie zag dat anders, want pas vier dagen later neemt men de moeite met deze vriend van Adrie te gaan praten. Het vreemde is dat uit het dossier blijkt dat de verklaring van de man samengevat is weergegeven in een proces-verbaal van bevindingen en dat zijn verklaring niet door hem is ondertekend. Dat is zeer ongebruikelijk, normaal is dat een verklaring letterlijk wordt weergegeven en dat de getuige vervolgens zijn verklaring ondertekent.
De beide verhoorders vermelden als conclusie van het verhoor in hun PV: “Getuige verklaarde dus tegen ons verbalisanten dat hij niet met zekerheid kon zeggen dat hij de auto van Knops op dat tijdstip had zien rijden.“ En daarmee stopte het onderzoek naar het vermoedelijk gebruik van de auto van Adrie door enkele kleurlingen.

Na de ontvangst van het politiedossier en de lezing van de verklaring van de vriend van Adrie, is zeer recent met deze getuige contact opgenomen. Hij was verbijsterd na het lezen van “zijn” verklaring en ontkende te hebben verklaard wat er in het PV was geschreven. Volgens hem klopte er niets van het PV.
Getuige verklaarde dat hij destijds wel degelijk zeker wist dat hij de auto van Adrie was tegengekomen met een kleurling achter het stuur. Hij kon zich zelfs het signalement van de onbekende man nog herinneren. Getuige verklaarde de auto al op afstand te hebben herkend aan het oranje balletje op de antenne van de auto. Maar ook de plaats waar hij de auto volgens het PV zou hebben gezien klopte niet, want de getuige verklaarde dat hij de auto had gezien op de Noorddijk tussen Spijkenisse en Geervliet, rijdende richting Geervliet. Hij gaf aan al deze details ook te hebben verteld aan de beide verhoorders, maar zij maakten op hem de indruk niet veel interesse voor zijn verhaal te hebben.

Zoals eerder vermeld, wilde de familie van Adrie Knops het dossier hebben om te weten te komen waarom de politie de vermissing van hun man en vader niet als een misdrijf wilde beschouwen. Het antwoord op hun vraag hebben wij in het dossier gevonden, de politie had er gewoon geen zin in.
Alle zaken die wezen in de richting van een misdrijf werden door de politie terzijde gelegd of de politie hield gewoon feiten achter, zoals in het geval van de verklaring van de vriend van Adrie. De uitkomst van de analyse van het dossier heeft de familie verbijsterd. Zij hadden al geen hoge verwachtingen maar het was nog erger dan ze hadden gedacht.

Gezien het onvolledige en onprofessionele politieonderzoek heeft advocaat Job Knoester inmiddels namens de familie een klacht ingediend bij burgemeester Aboutaleb, korpsbeheerder van de politie Rotterdam-Rijnmond en bij Herman Bolhaar de voorzitter van het college van Procureurs-generaal. Aan de laatste heeft advocaat Knoester, namens de familie, bovendien verzocht om een nieuw onderzoek in de zaak door een rechercheteam uit een andere politieregio.
Daarnaast is er door de advocaat, namens de familie, bij de hoofdofficier van justitie in Rotterdam Mr. F Westerbeke, aangifte gedaan ter zake valsheid in geschrifte gepleegd door de twee politiemensen die de vriend van Adrie Knops hebben verhoord.

Advocaat Knoester vandaag in De Telegraaf: “Al vanaf het begin houdt de politie vast aan een vrijwillig vertrek. Familie werd niet onmiddellijk gehoord, onderzoek in Hoogvliet bleef volledig achterwege, de recherche weigerde sporenonderzoek in de auto te doen en de belangrijkste getuigenverklaring blijkt willens en wetens verkeerd op papier gezet.”

Voor ons geen onbekend geluid, er is gewoon structureel iets mis met de aanpak van dit soort vermissingen. Hopelijk dat mede onder de druk van advocaten als Job Knoester daar iets aan gaat veranderen.

3 Comments

  1. shiman says:

    Dit kommentaar is te simpel maar dat het onderzoek te kort is geschoten blijkt duidelijk uit hetgeen ik er over lees. Zou best interessant zijn om daar met een aantal deskundige en gemotiveerde mannen en vrouwen een periode aan te werken. De man is vrijwel zeker slachtoffer van een misdrijf geworden hetgeen een gedegen onderzoek rechtvaardigd.Mijn indruk is voor zover ik het verhaal lees dat de man op een verkeerd tijdstip op de verkeerde plaats de verkeerde mensen is tegen gekomen.Het doet mij een beetje denken aan de moord op de man uit Dwingeloo op het Nationaal Park Dwingelerveld. Maar het is een eerste indruk omdat je de feiten moet kennen die in het dossier staan.

  2. Cindy Starke says:

    Er is écht iets mis bij die prutsers! Schande!

Leave a Reply