Skip to content
 

Achterhouden ontlastend bewijs moet worden bestraft

Door Waarheidsvinder

De Hoge Raad heeft het arrest van het Gerechtshof in Den Bosch in de zaak van “de Zes van Breda” vernietigd, omdat politie en justitie enkele voor de verdachten ontlastende verklaringen uit het dossier hebben weggelaten.
Advocaat Geert-Jan Knoops wil nu dat politiemensen en/of officieren van justitie die zich aan dit soort zaken schuldig malen worden bestraft. Desnoods wil hij een strafrechtelijke vervolging.

Wij delen de mening van advocaat Knoops. Toen wij met het onderzoeken van mogelijk dwalingen begonnen, dachten wij, net als waarschijnlijk de meeste Nederlanders, dat het politie en justitie altijd om de waarheid gaat. Na jaren ervaring op het gebied van gerechtelijke dwalingen moeten wij vaststellen dat dit niet het geval is. Scoren is vaak belangrijker. Het uit het dossier laten van voor de verdachte ontlastende verklaringen is daarom geen uitzondering, we zagen dat bijvoorbeeld ook al in de andere dwalingen, zoals Putten, Schiedam en Ina Post. Maar ook als verklaringen wel in het dossier zitten, blijkt nogal eens dat de verklaringen onjuist zijn weergegeven. Veelal gaat het dan om verklaringen die niet door de getuigen of de verdachte zijn ondertekend. Soms herkennen de betrokkenen later hun eigen verklaringen niet.

De gedachte dat processen-verbaal altijd de waarheid bevatten, omdat ze op ambtseed of ambtsbelofte zijn opgemaakt, is wat ons betreft achterhaald. Wij durven niet meer blind te vertrouwen op de juistheid van de inhoud ervan. Vertrouwen is mooi maar controle is beter, dus wij controleren zoveel mogelijk alle processen-verbaal die we in handen krijgen.

Het wordt daarom tijd dat dit probleem echt wordt onderkend. Misschien dat de zaak van “de Zes van Breda” nu ook eindelijk de ogen opent van de dames en heren politici. Mooie praatjes van ministers vullen geen gaatjes, actie is geboden.

3 Comments

 1. Divers says:

  Een leek komt er niet achter en een advocaat heeft er vaak de tijd niet voor; dat bleek ook in de zaak bij de politie Goes, waar ik de journaals en mutaties heb ingezien. Daar kwam ik dus ook achtergehouden stukken tegen én mutaties dat men onvoldoende opsporingsgronden zag. Toch is er iemand mee gaan werken, wat dus uiteindelijk eindigde met een plv hoofdofficier die diep door het stof ging.(hulde aan zijn optreden!)

  Intussen heb ik mezelf al aangeleerd om op “vele fronten aan te vallen”, omdat je toch steeds weer iets andere informatie krijgt: dus dossier opvragen, inzage vragen in stukken, klacht indienen, externe klacht indienen enz enz. Bizar dat je dan pas een compleet overzicht krijgt.
  Vooral als er interne memo’s bijzitten, die niet voor jou bedoeld zijn, maken zaken “leuk” (en ik kom ze vaak tegen:))

  En dan de “kracht” van een ambtseed: diep triest natuurlijk dat er mee gesjoemeld wordt. Zoals de parketsecretaris in mijn zaak zei: “zo kan ik mijn werk niet doen”. Een juiste constatering!

 2. Daniël says:

  Het precedent dat bestaat maakt helaas een cynisch beeld.

  Zelfs als een politie-ambtenaar bekent (http://www.nu.nl/muziek/2875404/politie-bekent-wissen-filmpje-arrestatie-the-flexican.html) bewijs te hebben vernietigd, komt het OM tot een geheel andere conclusie: http://www.om.nl/organisatie/item_144364/item_147886/@159944/agent-politie/
  Dat het OM een bedrijf (Fox-IT: https://www.fox-it.com/nl/markets/politie/) vraagt onderzoek te doen, terwijl het bedrijf niet onafhankelijk naar de politie staat, doet klaarblijkelijk niet ter zake.

 3. Insider says:

  Weer helemaal mee eens, gebeurd weglaten van bewijs of verklaringen of andere manipulaties opzettelijk, opzet is toch vereist voor een misdrijf zullen er strafrechtelijke consequenties moeten zijn. Is het gewoon dommigheid of onwetendheid net als in een Amerikaanse B-film de betrokken rechercheurs in hun verdere carriere slechts belasten met het controleren van parkeermeters en de verantwoordelijk Officier van Justitie met de handhaving van het parkeerbeleid. Binnen politie en justitie komt men zoals de voorbeelden voor zich spreken ‘gewoon weg’ met dit soort dingen en niet alleen in het strafrecht proces. Ook binnen de eigen politieorganisaties schromen politieleidingen er niet voor met dit soort praktijken uit te halen om b.v. politieambtenaren disciplinair aan te pakken te ontslaan en hoewel deze malversaties ook vaak overduidelijk zijn… het schijnt allemaal te kunnen, niemand controleert ze en wie zou dat ook moeten doen…. de politie ?

Leave a Reply