Skip to content
 

Praatjes vullen geen gaatjes

Door Waarheidsvinder

De aanval is de beste verdediging, dat spreekwoord is kennelijk ook bij de korpsleiding van Groningen bekend. Niet afwachten wat Cohen en zijn commissie gaan schrijven over de fouten die zijn gemaakt bij de aanpak van Project X rellen in Haren, maar zelf vast een rapport maken en dat rapport vervolgens lekken naar de Noordelijke Media. Vervolgens word je als korps om commentaar gevraagd.

In tegenstelling tot voorheen, men wilde toen het rapport van Cohen afwachten, blijkt de korpsleiding nu wel bereid te zijn commentaar te geven. Nu hoeft men ineens niet meer te wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Cohen en mag woordvoerder Pieter Boomsma zijn verkooppraatje houden.Vergeten zijn kennelijk ook de uitspraken van Oscar Dros in het programma van Pauw en Witteman.

Wie dit presteert die zorgt ervoor dat er in het rapport een gekleurde versie van de werkelijkheid staat. Een typisch geval van slager die zijn eigen vlees keurt en we weten wat zoiets meestal oplevert.

Bij het lezen van de samenvatting van het rapport die op de site van RTV Noord staat komen we dan ook een aantal punten tegen die ons in de lach doen schieten. We citeren:

Rapport: “Wanneer vooraf afspraken worden gemaakt over mogelijke inzet van noodhulpeenheden worden zij hier goed op voorbereid. Bij het optreden in georganiseerd verband zijn er voldoende commandanten die goed op de hoogte zijn van de problematiek.”

Rapport: “Ook als de tijd kort is worden – waar mogelijk – alle commandanten betrokken bij het doorleven van de draaiboeken. Bij tijdgebrek wordt minimaal een werkinstructie voor eenheden/groepen gemaakt.”

De korpsleiding heeft dus ontdekt dat het wel handig is dat de leiding en het in te zetten personeel weten wat er staat te gebeuren en wat er van hen wordt verwacht. Dat is zeker handig, aan mensen die als kippen zonder kop rondrennen heb je nu eenmaal niet veel.

Rapport: “Wanneer opkomsttijd van de ME korter moet zijn dan 1,5 uur dan wordt deze niet op piket gezet maar fysiek in dienst geroepen. De gemankeerde opkomst wordt onderzocht en verholpen.”

Welk een ontdekking. Een van uw redacteuren maakte begin 70’er jaren ook deel uit van de ME, maar dan in een stad waar men wist hoe met dit soort zaken om te gaan. Indien daar rellen werden verwacht, werden één of meer ME pelotons in dienst geroepen en geconsigneerd aan het Hoofdbureau van politie. Indien noodzakelijk kom men dan binnen 10 minuten uitrukken. Men deed dat natuurlijk om dat het van huis roepen van mensen veel te lang duurde. Mooi dat de korpsleiding van Groningen dit 40 jaar later ook heeft ontdekt.

Rapport: “Vanaf 1 januari 2013 worden alle chefs basiseenheden/teams geïnformeerd over het belang en juist gebruik van de verbindingen in het C2000 netwerk. Er komen practische oefeningen voor alle basiseenheden in het gebruik van C2000.”

Rapport: “Op het moment dat de ME uitrukte bleek een aantal middelen niet goed te functioneren of onvoldoende aanwezig (lege portofoons/mobilofoons/onvoldoende geweldsmiddelen). Ook agenten op straat bleken niet steeds over goed functionerende middelen te schikken (lege portofoons).”

Hoe is het mogelijk? Men heeft ontdekt dat het wel handig voor de communicatie is dat het personeel weet hoe de verbindingsmiddelen werken en dat het ook wel handig is als de apparatuur gebruiksklaar is. Je moet het maar bedenken.

Rapport: “ME-voertuigen moeten voorzien worden van navigatie.”

Rapport: “Niet alle ME-ers waren herkenbaar voor hun eigen commandanten. Dit is helemaal van belang bij het busy raken (uitvallen – red) van de verbindingen. Hierdoor raakten commandanten soms het zicht op hun mensen kwijt.”

Weer zo’n dooddoener. Men heeft ontdekt dat het wel handig is dat de ME niet alleen onderweg gaat maar ook nog op de goede plaats aankomt. Daarnaast heeft men ontdekt dat het toch wel lastig is dat de commandanten geen contact meer hebben met hun personeel. Daarvoor moet je wel hebben gestudeerd.

Rapport: “Bij uitschrijven van het worst case scenario wordt uitgegaan van het ergst denkbare(verwachting en impact), op basis van de beschikbare informatie en geplaatst in de context. Bij worst case scenario worden ook de organisatie van de opschaling en de bijbehorende organisatie- en verbindingsschema’s in onderlinge samenhang concreet uitgewerkt.”

Een plan van aanpak moet dus compleet zijn. Geweldige vondst.

Maar de beste bewaren we voor het laatst.

Rapport: “Er komen vaste en geoefende SGBO-teams, die worden ingezet bij grootschalige incidenten. Ze moeten verplicht SGBO oefen- en trainingsschema volgen.”

De mensen die de beslissingen moeten nemen, moeten dus weten wat ze moeten doen en waar ze het over hebben. Wat moet je daar nu over zeggen?

Duidelijk is dat de aanpak in Haren een puinhoop was, dat men in de gaten heeft dat de politie op grote schaal te kort is geschoten. Kennelijk heeft de korpsleiding daarom nu besloten zelf vast een onderzoekje te doen en te laten lekken. Als straks in april het rapport van Cohen uitkomt dan kan men zeggen dat men niet dat rapport heeft afgewacht, maar inmiddels zelf al maatregelen heeft genomen om dit soort zaken te voorkomen.

We zagen dit al ook al in de tijd dat de fouten in de Schiedammer parkmoord de media beheersten en het rapport Posthumus werd uitgebracht. In een brief aan het Dagblad van het Noorden schreven korpschef Oscar Dros en hoofdofficier van justitie Jan Eland: ” Reeds voordat het rapport van de commissie Posthumus over de opsporing verscheen, zijn in Groningen stappen ondernomen die juist dergelijke fouten in de opsporing moeten voorkomen. Natuurlijk is het zo, dat Groningen zowel van haar eigen fouten en die van anderen in het land heeft geleerd en moet blijven leren. Die kennis wordt onverkort ingezet om met een vastberaden overtuiging de nog niet opgeloste ernstige delicten alsnog tot klaarheid te brengen.”

We schreven al eerder: kennelijk denkt de korpsleiding van Groningen dat de aanval de beste verdediging is. Maar hier lijkt ons een ander spreekwoord meer van toepassing: Praatjes vullen geen gaatjes.

 

 

6 Comments

 1. Harry Mik says:

  De huidige korpschefs beschouwen zichzelf als manager. En hebben daardoor geen weet meer van wat er op de werkvloer gebeurt.
  Ze laten zich tijdens een meeting even bijpraten en duiken vervolgens weer in de papieren of gaan op weg naar hun bijbaan.
  Maar ze zijn heel goed in het vinden van creatieve uitvluchten en bijna ondoorzichtige leugens.

 2. shiman says:

  Vanmorgen las ik in een landelijk ochtendblad de conclusie van de Commissie-Cohen n.a.v. de facebookrellen in Haren. Mijn vermoedens blijken helaas waar te zijn en de conclusie van de commissie verbaast mij totaal niet. De commissie concludeert dat er zowel voor als tijdens de rellen een aaneenschakeling van inschattingsfouten zijn gemaakt door de Korpschef van Politie Noord Nederland en de burgemeester van de gemeente Haren.Ik blijf dan ook bij mijn stelling dat tengevolge van deze fouten zowel de burgers van Haren danwel de ter plaatse dienstdoende politieambtenaren nodeloos in gevaar zijn gebracht en dat beiden hun biezen moeten pakken. De burgemeester van Haren wil z’n baan graag houden en heeft spijt.In deze zaak is er maar één conclusie mogelijk. Wie z’n gat brand moet op de blaren zitten. Door het verdwijnen van het brandweermeisje als direct verantwoordelijke een dag na de Project X -rellen , van de politie terug naar de brandweer, kan deze brand niet meer geblust worden. Wanneer dergelijke lieden gewoon blijven zitten is het systeem geen knip voor de neus waard en zou het rapport Commisie-Cohen een wassen neus zijn.

 3. Insider says:

  Als M.E.er heb ik vroeger ‘de grote veldslagen’ meegemaakt. Kroningsrellen en Prins Hendrikkade Amsterdam, Nijmegen, Dodewaard, talloze voetballen rellen in Rotterdam. Af en toe moet ik toegeven zag het er chaotisch uit maar het werkte 9 van de 10 keer perfect. In Amsterdam geconfronteerd met slechte verbindingen werden er snel een soort ordonnansen aangesteld, regelmatig werd er geïmproviseerd maar altijd viel dat goed uit. Misschien ook omdat onze pelotonscommandanten/groepscommandanten en M.E-ers vaak mensen uit de praktijk waren onder het motto ‘Jan pak de leuning’. Op tv beelden uit Haren zag ik af en toe een ME-er in zijne eentje kansloos en onverantwoord naar voren sprinten achter een onverlaat aan. Gebeurde bij ons niet, of allemaal naar voren of niemand. In de op linie staande M-E groep werd door ons ook veel gepraat en overlegd en inderdaad soms iets op eigen initiatief ondernomen zoals een korte charge naar een onverlaat die we wilden hebben maar nooit alleen. Haren was één stap vooruit en dan weer twee stappen achteruit…. daar maak je geen indruk mee en je zag de verwarring achter de gelaatschermen van de ME-ers. Af en toe heb ik de indruk dat hoe langer de politieopleiding is des te wereldvreemder en hulpelozer de dienders worden echter in Haren hadden de ME-ers het excuus dat er geen back-up, geen overzicht en ook geen goede leiding was.
  Dat er nu een leidinggevende uit Haren de schuld in de schoenen geschoven wordt is niets nieuws en is vast ‘part of the deal’ met deze leidinggevende. Wij ( de korpsleiding) zoeken een mooi misschien wel betere baan voor je maar jij stapt op, dan lijkt het net of we harde maatregelen hebben genomen en kan de rest gewoon blijven zitten, is niets nieuws, gebeurd vaker, kijkt alleen maar naar het geval van de voormalige korpschef van Rotterdam bij de Hoek van Holland rellen. Denk men nu echt dat deze toen geheel uit vrij wil opgestapt is en ‘de eer aan zich zelf heeft gehouden’…..?

 4. admin says:

  U heeft helemaal gelijk. De leiding heeft gefaald zowel op de avond zelf als nadien. Bij Pauw en Witteman vertelde korpschef Oscar Dros nog dat alles prima was geregeld. Hij had het over 500 man ME terwijl er aanvankelijk slechts 16 man waren. Wij vrezen daarom dat de verantwoordelijken buiten schot blijven. Een indicatie daarvoor is dat men het rapport toeschrijft aan iemand die inmiddels de politie heeft verlaten.

 5. haren says:

  ‘s middag liepen er al jongeren (-16) te drinken op straat. Auto’s werden op velden geparkeerd en groepen werden gevormd. In de avond lachten jongeren al dat de communicatie van de politie niet eens goed werkte. Dat ving men op van de agenten zelf die niet wisten van hoe en wat. Het gebied was niet eens goed afgezet, men kon overal komen en gaan staan en niemand werd in het begin aangesproken over de drank die men bij zich had. Ook waren er genoeg jongeren die openlijk een wietje blowden. Ook dat kon. Dat de jongeren daadwerkelijk georganiseerd waren is ook niet geheel waar: er waren niet echte scenario’s bedacht van ‘laten we het zus en zo doen’, men deed het gewoon, immers er werd niets in de weg gelegd. Als dat wel het geval zou zijn geweest dan vraag ik me af of ze de grote leider dan ook hebben gevonden die de hele meute aanjoeg!

  Het was een slecht beleid, men heeft gefaald, maar je kunt de agenten die er waren niets kwalijk nemen dat hun leidinggevenden hen in de hol van de leeuw hebben gegooid met alle gevolgen van dien.

 6. shiman says:

  Ik ben het volledig met waarheidsvinder eens. Toen ik als voormalig groepscommamdant van de ME , de beelden zag van de chaos in Haren tijdens de Project X rellen, kon je maar één ding concluderen.Hier was de zaak gruwelijk onderschat. De chaos bij de politie was net zo groot dan de puinhoop die de jongeren veroorzaakten. Uit de beelden zag je achteruit rennende politiemensen waarvan je niet kon zien of het al of niet ME-ers waren. Mijn vermoeden is dat men tijdens de rellen bij de politie in de gaten kreeg dat er te weinig beschikbaar personeel ter plaatse was en dat dit tijdens de rellen op afroep moest worden aangevuld.In hun optreden was n.l. geen enkele struktuur te bekennen. Gelukkig zijn het niet allemaal leken die de beelden hebben gezien, waaruit duidelijk is waar te nemen dat de jeugd kennelijk beter georganiseerd was dan de politie. Zij maakten probleemloos gebruik van de mogelijkheden die de politie hen bood. De gevolgen zijn dan ook bekend. De burgers van Haren zijn het slachtoffer en werden nodeloos in gevaar gebracht. Het commentaar bij Pauw en Witteman door de burgemeester van Haren en de Korpschef was om verdrietig van de worden. Dat werd nog versterkt toen ik enkele dagen later in de krant las dat een mevrouw afkomstig van de brandweer, de feitelijke leiding bij de politie zou hebben gehad in Haren. Zij werd kennelijk verantwoordelijk gesteld voor het falen en keerde vervolgens weer terug naar de brandweer. Men had waarschijnlijk een slachtoffer gevonden. Echter hier kun je alléén de driehoek, korpschef. OvJ en burgemeester verantwoordelijk stellen. Zij dienen daarop afgerekend te worden. Hopelijk wordt dat door de commissie Cohen duidelijk. De burger van Haren heeft daar recht op en niet op een slecht excuus verhaal.
  In mijn tijd waren er al van die beleidsfiguren bij de politie die dachten dat je als fabrieksdirecteur best een politiekorps kunt runnen. Dat men bij de politie over specifieke eigenschappen moet beschikken is nog steeds niet tot de heren doorgedrongen. Dat het aansturen van je personeel ook vakmanschap vereist kennelijk ook niet.

Leave a Reply