Skip to content
 

Gebrek aan inlevingsvermogen of scoringsdrang?

Door Waarheidsvinder

Iemand gaat volledig door het lint omdat hij en zijn gezin al 15 jaar worden geterroriseerd door kampers uit de buurt. De gemeente Leuldal en de politie hebben het gezin al die tijd in de steek gelaten. Nooit werd iets ondernomen om het gezin te beschermen, maar als het gezin zelf maatregelen nam, dan trad men wel direct op. De man zwaaide bijvoorbeeld in zijn wanhoop een keer met een ongeladen geweer en dat was toen wel direct reden voor de politie om op te treden.

In die jaren kieperden zijn achterburen tientallen zakken met afval in zijn achtertuin, zijn kippen werden gekeeld en er werd gebroken glas gegooid in het weiland waar zijn paard graasde. Zeven keer werden zijn ruiten ingegooid, een van zijn belagers reed met een bestelbus op hem in en in 2002 drongen enkelen van zijn kwelgeesten zelfs zijn huis binnen. Steeds gaven politie en gemeente niet thuis. Vaak mochten de bewoners zelfs geen aangifte doen.

Maar toen de bewoner een hek om zijn huis zette om zijn gezin te beschermen, was de gemeente heel krachtdadig; dat hek moest direct weg. De inmiddels radeloos geworden bewoner weigerde het hek weg te halen, hij en zijn gezin voelde zich eindelijk een beetje veilig.

Maar dat liet de gemeente niet op zich zitten. De politie kwam er zelfs aan te pas om de gemeente te assisteren bij het weghalen van het hek. En toen ging het helemaal mis. De bewoner draaide helemaal door en deed allerlei dingen die je niet hoort te doen. Hij gooide met brandende in benzine gedrenkte lappen en hij bedreigde de politiemensen met een pijl en boog.

Uiteraard trad de politie toen op en de man werd ingesloten en bleef vastzitten, maandenlang. Nu dient de zaak bij de rechtbank in Roermond. Het OM eiste daar 8 jaar gevangenisstraf tegen de man hoewel inmiddels uit een onafhankelijk onderzoek was gebleken dat gemeente in het verleden schromelijk te kort was geschoten in de omgang met de klachten van het gezin. Niets mee te maken vond de officier van justitie, fout is fout. Niets psychische overmacht, gewoon zitten. Poging tot doodslag op meerdere politieambtenaren moet zwaar worden bestraft.

Gelukkig hadden de rechters meer inlevingsvermogen. In afwachting van de uitspraak stelden de rechters de bewoner direct in vrijheid, aangezien de kans groot is dat de uiteindelijke straf lager zal zijn dan de tijd die hij al in voorarrest heeft gezeten.

Wat is het toch met sommige officieren van justitie? Hebben zij dan helemaal niets met rechtvaardigheid?

Iedereen die iets van deze zaak weet, kan zich de onmacht van de bewoner goed voorstellen. Waarom geldt dan dat niet voor de officier van justitie? Drang om te scoren? Of gewoon angst voor zijn bazen, angst dat er repercussies komen indien ze hiertegen niet krachtdadig genoeg optreden?
Hoe dan ook, wij zijn blij dat de rechters kennelijk wel in de achtergronden geïnteresseerd zijn, want pas dan kan er sprake zijn van “rechtspreken”.

Update 3 maart 2013: De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, dat is gelijk aan zijn voorarrest.

 

4 Comments

 1. shiman says:

  De rechters in Roermond hebben zich niet laten leiden door het OM en hebben de radeloze man gestraft comform het voorarrest wat hij heeft ondergaan.Stukje gerechtigheid. Zelfs de schadeclaims van de betrokken dienders zijn afgewezen. Het OM overweegt nog in beroep te gaan.Wat de man de afgelopen jaren heeft doorgemaakt dringt dus niet tot hun botte hersenen door. Dat de instanties de man in de kou hebben laten staan speelt kennelijk totaal niet mee. Het lijkt of het OM ten opzichte van de dienders die zij voor hun karretje hebben gespannen in deze zaak nog iets aan hun gezichtsverlies willen doen.Het OM dat de burgers tegen onrecht dient te beschermen. Volgens mij weten ze nog steeds niet dat ze in gebreke zijn gebleven. Daar waar angst regeert.

 2. shiman says:

  Het voorbeeld van Divers zal vele dienders aanspreken. De strijdt van het individu tegen de instanties, zij die de macht denken te hebben. Toen de eisen voor het rijden onder invloed laag waren nodigden wij de O.V.J. uit om eens bij ons in het mortuarium te komen kijken hoe het slachtoffer er bij lag na zo’n ongeval. Allemaal bekende voorbeelden van het verschil in denken tussen hen die achter een bureau zitten en zij die de realiteit van de straat kennen. Dat zal altijd zo blijven. De beleidsmakers binnen de polie en de werkvloer spreken verschillende taal en vertegenwoordigen verschillende belangen. De één is met z’n carriere bezig terwijl de ander gewoon z’n werk doet. Het tragische is dat de belangen van beiden niet met elkaar overeenkomen terwijl dit wel zo hoort te zijn. De dolgedraaide man vecht leterlijk en figuurlijk om te overleven, waarin zijn beschermer totaal niet is geinteresseerd. Gelukkig heeft deze rechter oog voor z’n situatie terwijl het OM de arrogantie van de macht etaleert. De tragiek van een dappere man door alle overheidsinstanties in de steek gelaten contra een zielig OM, die nog steeds vast houdt aan een dwaze eis van acht jaar. Hopen dat de uitspraak in het voordeel van de man is en dat de dienders die in hun optreden door de instanties zijn misbruikt, hun frustraties de baas blijven.

 3. Divers says:

  Inlevingsvermogen is heel moeilijk als je iets zelf nog nooit hebt meegemaakt en er wel een oordeel over moet vellen. Dat deed me gelijk denken aan de kerstbomenjacht rond Oud- en Nieuw in Delft eind jaren 80. Als jonge diender kreeg je helm, schild, beschermende kleding en een lange wapenstok. Net van school en 3 maanden later kreeg je o.a. stenen naar je hoofd gegooid. De ene ruit na de andere werden ingegooid van de dienstvoertuigen. De officier van justitie deed het weinig, gelet op de geeiste straffen. Toen kwam er een collega op het idee om die officier het jaar daarop uit te nodigen om een dienst mee te draaien, wat hij ook deed. En alsof de duvel ermee speelde, toen de collega en de officier de Brasserskade opdraaiden, kregen ze een baksteen door de voorruit. De officier trok wit weg en zei “ik denk dat ik nu weet wat u bedoelt….”. De strafeis ging rap omhoog….

 4. Insider says:

  Ik vermoed zelf gebrek aan inlevingsvermogen. Overheidsinstanties zoals het O.M., Gemeenten, Leidingen van politiekorpsen hebben totaal geen idee wat hun soms volslagen onredelijke beslissingen of acties te weeg kunnen brengen bij mensen. Tegen beter weten in houden ze voet bij stuk, excuses aanbieden of fouten herstellen hebben ze nog nooit van gehoord. Dit drijft sommige mensen tot wanhoop en uit onmacht soms tot verkeerde acties….. niet goed , wel begrijpelijk. Begrip opbrengen voor de mensen die ze soms zelf ‘over de kling hebben gejaagd’ komt niet in hun woordenboekje voor.

Leave a Reply