Skip to content
 

Knoops’ advocaten vraagt heropening Hilversumse showbizz moord

Door Waarheidsvinder

We schreven al eerder op deze site dat de veroordeling van Martien Hunnik voor de moord op platenproducer Bart van der Laar nagenoeg zeker een gerechtelijke dwaling is. Onder meer is dat gebleken uit een reconstructie die wij in 2010 hebben uitgevoerd op verzoek van Telegraaf journaliste Jolande van der Graaf. Lange tijd bleef het stil in deze zaak maar vandaag verscheen het volgende persbericht:

Gisteren is door de verdediging namens de heer Martien Meijer-Hunnik een verzoek ingediend bij de procureur-generaal van de Hoge Raad tot het instellen van een herzieningsonderzoek om te komen tot heropening van de zogeheten “Hilversumse showbizz moord”.

De heer Hunnik werd op 16 augustus 1984 door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld wegens de doodslag op Bart van de Laar (een Hilversummer platenproducer) gepleegd op 10 november 1981.

De veroordeling was hoofdzakelijk gebaseerd op een “bekentenis” tot welke de heer Hunnik kwam op 17 januari 1983. Voor het overige was er destijds geen direct bewijs. De heer Hunnik trok op 14 april 1983 zijn bekentenis in, maar werd hierin niet door politie en justitie geloofd. Een duidelijk motief was toen al niet voorhanden. Vanaf 2002 trachtte de heer Hunnik tevergeefs zijn dossier te krijgen om hiermee heropening van zijn zaak te laten onderzoeken. In 2011 verzocht hij Knoops’ advocaten om zijn zaak te onderzoeken voor wat betreft herzieningsmogelijkheden.

In de afgelopen jaren (2011-2013) heeft een gespecialiseerd team van Knoops’ advocaten eigen onderzoek gedaan naar een herziening van deze zaak. Het team kwam begin 2013 ook in bezit van nieuw onderzoeksmateriaal dat het openbaar ministerie zelf in 2002 in deze zaak verkreeg en hetgeen in 2004 leidde tot een voor de heer Hunnik ontlastende analyse van de zaak door de politie.

Al deze nieuwe gegevens wettigen thans de conclusie dat de heer Hunnik in 1984 ten onrechte voor de doodslag op de Hilversummer platenproducer Bart van de Laar is veroordeeld. Dit nieuwe materiaal is zelfs van dusdanige kracht dat dit de conclusie rechtvaardigt dat de heer Hunnik onschuldig is aan deze doodslag. Ook de niet eerder bekende politie-analyse uit 2004 concludeert dat het niet aannemelijk is dat de heer Hunnik op dinsdag 10 november 1981 Bart van de Laar heeft neergeschoten. De heer Hunnik en de verdediging zijn eind 2012 in kennis gesteld van het bestaan van deze analyse.

In het verzoek tot instellen van een herzieningsonderzoek van de verdediging zijn een zestal nieuwe feiten c.q. gegevens neergelegd met nieuwe bewijsstukken/aanwijzingen die inderdaad aantonen dat de heer Hunnik op 10 november 1981 het betreffende delict niet gepleegd kan hebben; naast een thans gebleken overtuigend alibi, blijkt zijn aanvankelijke “bekentenis” (die de grondslag voor zijn veroordeling vormde) een “valse” te zijn. Dit is niet alleen aangetoond door middel van een tijdsreconstructie – die niet eerder in deze zin werd uitgevoerd – maar ook door middel van een nieuwe getuigenverklaring en deskundigenonderzoek.

De verdediging heeft er bij de procureur-generaal van de Hoge Raad op aangedrongen om spoedig te beslissen over een aanvraag tot herziening nu justitie – naar thans is gebleken – al vanaf 2002 in bezit is van genoemde ontlastende informatie, inhoudende dat het onwaarschijnlijk is dat de heer Hunnik de dader is geweest.

De heer Hunnik hoopt op een spoedige herziening van zijn veroordeling en eerherstel nu hij al vanaf de veroordeling door het gerechtshof Amsterdam in 1984 sterk gebukt gaat (fysiek en mentaal) onder deze dwaling. Het heeft op zijn leven en dat van zijn gezin grote impact gehad welke gevolgen heden ten dage nog voortduren.

De verdediging en de heer Hunnik zijn – ondanks het feit dat justitie al sedert 2002 bekend is met deze nieuwe gegevens en sedert 2004 met de genoemde politieanalyse – de hoofdadvocaat-generaal bij het gerechtshof Amsterdam, mr. F.W.M. van Straelen, zeer erkentelijk voor zijn inzet om – samen met de heer Hunnik en de verdediging – de juiste feiten en waarheid in deze zaak alsnog boven tafel te krijgen.

Amsterdam, 20 maart 2013

Verdedigingsteam: mr. Geert-Jan Knoops, mr. Lizette Vosman en mr. Carry Knoops-Hamburger.

 Met dit herzieningsverzoek is maar weer eens bewezen dat we ons werk niet voor niets doen. Het duurt allemaal heel lang, maar de aanhouder wint.

5 Comments

 1. admin says:

  Volgens ons is het deze keer justitie die de stukken in de la heeft gehouden, maar het resultaat is hetzelfde, nog meer jaren onrecht voor Martien Hunnik.

 2. P.S.M. Welbergen says:

  Politie houdt een analyse uit 2004 fijn onder de (politie)pet. U weet wel, die pet past ons allemaal en ook deze nog, de Politie is je beste vriend. Om van dat fijne Justitie maar even te zwijgen. Wat een corrupte bende.

 3. shiman says:

  Ik denk dat we moeten uitkijken om niet alles wat politie en justitie doet negatief te zien. Ik ben er n.l van overtuigd dat de meeste mannen en vrouwen die werken bij deze instanties van goede wil zijn en hun vak goed verstaan. Het is een afspiegeling van de maatschappij. Tussen elk koren zit kaf. Daarmee keur in elke vorm van corruptie af en zijn gerechtelijke dwalingen verwerpelijk binnen deze organisaties. Maar wanneer de illusie bestaat dat we dergelijke misstanden totaal kunnen uitbannen dan zou dat naïef denken zijn. Ik heb 40 jaar bij de politie gewerkt en weet als geen ander wat er fout kan gaan. Ik weet echter ook dat wanneer je in staat bent om dicht bij jezelf te blijven je een hele mooie tijd bij deze organisatie kan hebben. Ik zou het morgen zo weer over doen omdat het boeiend en afwisselend werk is. Ik vind de ervaringen die oud collega’s Gosewehr en Timmermans hebben opgedaan zeer verwerpelijk en heb ontzettend veel bewondering voor hun huidige aktiviteiten.Ik zal die absoluut ondersteunen omdat ik weet dat er lieden binnen deze organisaties rondlopen die er absoluut niks te zoeken hebben. Ook ik heb in mijn politieloopbaan vreemde wezens ontmoet. Ik liet deze lieden links liggen en weigerde met hen onderzoek te doen en dat wisten ze ook omdat ik hen dat vertelde.Dat ik daarmee binnen de organisatie geen vrienden maakte nam ik op de koop toe. Je kunt n.l niet met iedereen goeie maatjes zijn. Dat ik daarvan schade ondervond in mijn carriëre interesseerde mij niet omdat ik van m’n vak hield en met heel veel plezier m’n werk deed. Ondanks dat heb ik met fantastische collega’s gewerkt. Trouwens deze dingen gebeuren ook in het bedrijfsleven, zorginstellingen woningcorperaties e.d. We worden er dagelijks mee overspoelt in de media om over de politiek maar te zwijgen ! Er is dus nog werk genoeg te doen voor advocatuur en waarheidsvinders !

 4. admin says:

  U mag opschrijven wat u wilt.

 5. Hendrik says:

  Kan de deventermoordzaak er ook gelijk bij gezet worden, of kan er nu nog steeds niet vrijuit over geschreven worden? Niet te hopen dat de CEAS onderzoek gaat doen in de deventermoordzaak, als dat net zoals in de zaak van Henk Haalboom 2,5 jaar gaat duren en er dan een rapport ligt van ruim 400 pagina’s met als eind conclusie niets aan de hand, tewijl een verslag van pak hem beet 10 A viertjes duidelijk beschreven had kunnen worden dat Henk Haalboom de ( niet plaats gevonden )moord niet heeft gepleegd.

Leave a Reply