Skip to content
 

Nieuwe stap in moordzaak Reggie Koenders

Door Waarheidsvinder

In februari lieten wij via deze site al weten dat er een nieuwe ontwikkeling was in de zaak van de moord op Reggie Koenders gepleegd in Eindhoven op 1 april 2000. Voor deze moord is destijds de 16 jarige Danny van den Hoogen veroordeeld.

Advocaat Job Knoester heeft in februari van dit jaar bij de Hoge Raad een aanvraag ingediend voor nader onderzoek in de zaak. Dit aan de hand van allerlei nieuwe informatie die de laatste jaren beschikbaar was gekomen.

Gisteren ontving advocaat Knoester een brief van advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. Diederik Aben. Deze deelde hem daarin mee dat zijn verzoek was doorgestuurd naar professor Fijnaut, de voorzitter van de Advies Commissie Afgesloten Strafzaken, dit met het verzoek advies te geven over de wenselijkheid van een nader onderzoek als bedoeld in art 461 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering.

De tekst van het betreffende artikel luidt:

Ter voorbereiding van een herzieningsaanvraag kan een gewezen verdachte, die is veroordeeld voor een feit waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt, door zijn raadsman aan de procureur-generaal doen verzoeken een nader onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van een grond voor herziening als bedoeld in artikel 457, eerste lid onder c. 

We beschouwen de brief van Mr. Aben  daarom als een eerste stap in de goede richting, met als einddoel vernietiging van het arrest van het Gerechtshof Den Bosch waarin Danny van den Hoogen voor de moord werd veroordeeld.Volgens ons zijn er voldoende redenen de veroordeling ongedaan te maken.

Leave a Reply