Skip to content
 

Vrijspraak gevraagd voor Andy Melaan en Nozai Thomas

Door Waarheidsvinder

We schreven al vaker over de moord op de broers Lisandro en Wendell Martiss, in de volksmond bekend als de zaak Spelonk, genoemd naar de plek op het eiland Bonaire waar de lichamen van de beide broers werden gevonden. Een zaak die op een bijzondere manier bij ons binnen kwam.

Op 3 augustus 2010 ontvingen wij via deze site onderstaand mailtje:

In de zaak Spelonk, strafzaak daterend uit 2005 op Bonaire, Nederlandse Antillen, werden in totaal vier personen veroordeeld voor medeplichtigheid aan de dubbele moord op 2 broers. Twee van de veroordeelden (Andy Melaan, 24 jaar cel en Nozai Thomas, 8 jaar cel)zijn onschuldig, maar zitten hun onterechte straf nog steeds uit. Een valse bekentenis waartoe Thomas werd gedwongen -hij trok zijn verklaringen later overigens in- is doorslaggevend geweest in de zaak. Verschillende onderdelen van die bekentenis berusten aantoonbaar niet op waarheid. Het requisitoir van de ovj bestond grotendeels uit verzinsels. Allerlei schrijven waarin de onschuld van Melaan en Thomas goed beargumenteerd wordt, heeft justitie tot dusver naast zich gelegd.

Indien u in de naam van de waarheid aandacht wil besteden aan deze zaak, ben ik bereid u de meest terzake doende documentatie toe te sturen.

Lucio Ricardo

Psycholoog

Curaçao

Wij hebben direct contact opgenomen met dr. Ricardo en hem meegedeeld dat wij zeker bereid waren voor hem naar deze zaak te kijken. Al snel hadden wij met hem in de gaten dat hier inderdaad nagenoeg zeker sprake was van een gerechtelijke dwaling. Een dwaling waardoor Andy en Nozai al 5 jaar onschuldig vast zaten.

De weg naar herziening is een lange en moeizame weg die je niet alleen kunt afleggen. Het was natuurlijk leuk voor Andy en Nozai dat wij het met dr. Ricardo eens waren dat ze ten onrechte waren veroordeeld maar daar konden zij verder niets mee.

Gelukkig vonden wij advocaat Geert-Jan Knoops direct bereid de verdediging van de beide jongens op zich te nemen. Dit terwijl Bonaire bepaald niet in de buurt ligt en er eigenlijk geen financiële middelen zijn om de verdediging in dit soort zaken te betalen. Gelukkig voor de beide veroordeelden bleek daarnaast het politiekorps Bonaire inmiddels een nieuwe korpschef te hebben in de persoon van Jan Rooijakker, iemand die rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan en dus bereid was zijn aandeel te leveren in het vinden van de waarheid. Ook De Telegraaf ging de zaak volgen en bracht deze onder de aandacht van het publiek in Nederland.

Na gezamenlijk een lange en moeizame weg te hebben afgelegd diende de herzieningszaak de afgelopen twee dagen eergisteren voor het Hof in Bonaire. Twee dagen die met zeer veel spanning tegemoet waren gezien, met name door Andy Melaan en Nozai Thomas.

Eergisteren was het de dag van advocaat Knoops die in een fantastisch pleidooi uitlegde waarom de beide mannen volgens hem onterecht waren veroordeeld. Gisteren was het de dag van het Openbaar Ministerie in de persoon van advocaat-generaal Serge Lukowski. Ook hij kwam tot de conclusie dat Andy Melaan en Nozai Thomas destijds onschuldig zijn veroordeeld. Hij vroeg het Hof dan ook om vrijspraak voor de beide mannen.

Het laatste woord is nu aan het Hof op de Antillen. Op 1 juli 2013 zullen zij uiteindelijk beslissen over het lot van Andy en Nozai.

Na de zaak Ina Post ziet het er naar uit dat we voor de tweede maal terecht hebben beweerd dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling en dat is voor ons een extra stimulans om door te gaan.

 

Leave a Reply