Skip to content
 

Eindelijk gerechtigheid voor Andy Melaan en Nozai Thomas

Door Waarheidsvinder

Een wonder is geschied. De veroordeling van Andy Melaan en Nozai Thomas is vandaag door het Hof op Bonaire vernietigd. Andy komt vandaag nog vrij na 8 jaar onschuldig te hebben gezeten voor de moord op de gebroeders Lisandro en Wendell Martis in 2005. Nozai had zijn straf al uitgezeten maar kan nu weer met opgeheven hoofd rondlopen.

Na de zaak Ina Post is dit de tweede gerechtelijke dwaling die we samen ongedaan hebben gemaakt.We gaan dus gewoon door met ons werk.

Onderstaand het door advocaat Knoops uitgebracht persbericht.

Persbericht Verdedigingsteam in Spelonk

Toewijzing herziening in ‘Spelonk’ zaak

Eindelijk gerechtigheid

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Bonaire heeft op maandag 1 juli 2013 het door Knoopsadvocaten ingediende herzieningsverzoek in de strafzaak tegen A.J. Melaan en N.G.C. Thomas gegrond verklaard. Daarmee is de zaak heropend.

Het Hof heeft niet onmiddellijk uitspraak gedaan ten gronde, zoals door de verdediging en het OM verzocht, omdat volgens het Hof de BES wetgeving daar niet in voorziet. Het Hof verwees de zaak voor inhoudelijke behandeling naar een zitting van de strafkamer van het Hof, waar de zaak op 5 september 2013 opnieuw zal worden behandeld. De tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf van Andy Melaan is per heden onmiddellijk opgeschort, zodat hij hedenavond wordt vrijgelaten. Volgens het Hof is het novum onder meer gelegen in het nieuwe gegeven van het computergedrag van Nozai Thomas dat zijn alibi bevestigt, en de onjuistheid van zijn bekentenis.

Deze uitspraak vormt een overwinning voor de rechtsstaat en is van historisch belang voor de BES eilanden. De burgers van de BES eilanden krijgen hiermee de boodschap dat iets wat onrecht is en onherroepelijk lijkt, alsnog ongedaan kan worden gemaakt. Dat moet hen moed geven en kan ook andere dwalingen aan het licht brengen. Want die zullen er zoals in ieder systeem ongetwijfeld zijn.

Voor Thomas en Melaan betekent dit een herneming van hun leven en erkenning dat zij al die jaren gelijk hadden. Zij zijn door diepe dalen gegaan, zowel emotioneel als fysiek. Deze gebeurtenis heeft hun leven voorgoed veranderd.

Wat deze zaak ook uniek maakt, is de samenwerking van de verdediging met oud-rechercheurs D. Gosewehr en H. Timmerman, met psycholoog Lucio Ricardo (die als klokkenluider deze zaak onder de aandacht heeft gebracht), maar vooral ook met het OM op Bonaire en Curaçao. In zekere zin hebben wij als verdediging met het nieuwe onderzoeksteam Phoenix” de handen weten ineen te slaan om een gezamenlijk product te leveren: gerechtigheid.

De verdediging is en dat mag best eens gezegd worden alle politie- en justitiemedewerkers in het nieuwe onderzoek erkentelijk voor hun inzet om de waarheid boven water te krijgen. Dit laat onverlet dat er in deze zaak in het verleden ernstige misrekeningen zijn gemaakt, met name door de alibi’s van Melaan en Thomas niet uit te zoeken en verklaringen van een medeverdachte voor waar aan te nemen. Achteraf blijkt dat onderzoek naar de alibi’s van groot belang zou zijn geweest en dat er alle reden was om te twijfelen aan de verklaringen van een medeverdachte. Het is echter niet het moment om terug te kijken, maar ons te richten op de toekomst.

De Spelonk zaak zal hopelijk belangrijke leerstof gaan vormen voor de opleidingen van politie, justitie en ook advocatuur op de BES eilanden als het gaat om verhoor technieken, omgaan met forensisch bewijs en onderzoek naar alternatieve scenario’s. Alleen zo zal dit ‘ordealvan Thomas en Melaan niet voor niets zijn geweest.

Amsterdam, 1 juli 2013

Prof. dr. G.G.J. Knoops Mw. mr. C.J. Knoops-Hamburger Mw. mr. M. C. van Woudenberg Mw. mr. P. Dingemanse, procureur te Curaçao

 

 

 

8 Comments

 1. admin says:

  Nee het is niet de laatste, de volgende dwaling is al onderweg.

 2. Divers says:

  Proficiat Harrie! Ook goed gedaan :)Het blijft natuurlijk triest dat dit soort zaken blijven voorkomen. Dit zal dan ook niet de laatste zijn….

 3. admin says:

  Dank, maar Harrie en ik hebben het samen gedaan.

 4. admin says:

  We juichen niet te vroeg. Om formele reden kon het Hof de verdachten niet direct vrijspreken. Dat dient door een nieuw Hof te gebeuren en de zitting is bepaald op 5 september. Justitie heeft al aangekondigd om vrijspraak te vragen omdat er geen bewijs tegen beide verdachten is. Om die reden is Andy Melaan dan ook al door het Hof in vrijheid gesteld.

 5. Divers says:

  Proficiat Dick! Goed gedaan.

 6. wim says:

  Juichen we niet te vroeg ?

  Er zal een herzieningsbehandeling door een Hof volgen.
  Op het vasteland van Nederland kan dat bijzondere en verrassende uitkomsten geven
  (Deventer Moord)
  In de kranten lees ik erover, maar niet op OM.nl of Rechtspraak.nl.
  Is dat logisch, dat de betrokken organisaties er over zwijgen ??

 7. Mijn gelukwens. Mooi werk dat tevredenstelt.
  Ga zo door.

Leave a Reply