Skip to content
 

Kritiek officier van justitie op werk politie

Door Waarheidsvinder

Gisteren stond op de site van RTV Noord het onderstaand bericht:

Het Openbaar Ministerie heeft zware kritiek geuit op een onderzoek van de politie naar een ernstige mishandeling in Musselkanaal. Een 36-jarige man uit Groningen reed met een auto op een asielzoeker in, met wie hij ruzie had. Het slachtoffer liep zwaar lichamelijk letsel op.
In het politiedossier staat niet aangegeven hoe de situatie ter plekke was, wie waar stond en hoe hard de verdachte reed. Bovendien heeft de politie gebruik gemaakt van een tolk die niet geregistreerd stond en die getuige was van het incident.  Toch blijft er volgens de officier van justitie in het dossier nog wel genoeg over om te komen tot een veroordeling, hij eist daarom een taakstraf van honderdvijftig uur tegen de Stadjer.

Voor mensen die zich regelmatig verdiepen in politiedossiers is dit geen uitzondering. De kwaliteit van het politiewerk, en daarmee ook die van de processen-verbaal, loopt steeds verder terug. Naar de redenen daarvoor kunnen we alleen maar raden. Het zal zeker te maken hebben met de generale taakstelling, politiemensen worden geacht alle soorten zaken te kunnen afhandelen. Gezien het opleidingsniveau van de gemiddelde politieagent is dit vragen om moeilijkheden. Van hen kan men niet verwachten dat zij op alle terreinen van het politiewerk over voldoende kennis beschikken. Men kan zich daarnaast afvragen of de kwaliteit van de huidige opleiding wel voldoende is. Wat de oorzaak ook moge zijn, beginnende politiemensen zijn steeds minder in staat goed politiewerk te leveren.

Op zich hoeft dit niet een probleem te zijn. Door een goede begeleiding en coaching kan men alsnog het vak leren. Maar daar ontbreekt het in deze tijd aan. Leidinggevenden hebben vaak ook onvoldoende kennis van zaken, men is alleen bezig met de protocollen en de cijfers. Bovendien worden leidinggevenden benoemd vanwege hun managementkwaliteiten en niet op grond van hun kennis van het politiewerk. Iedere politieman/vrouw moet het daardoor zelf maar uitzoeken.

Het verbaast ons echter wel dat de officier van justitie zijn kritiek heeft bewaard tot de rechtszitting. Waarom heeft hij het betreffende dossier niet gewoon teruggestuurd naar de politie zodat men zijn huiswerk kon overdoen? Heeft hij daaraan niet gedacht of had hij de moed al opgegeven? We weten dat er in Groningen al jarenlang een probleem is met de kwaliteit van de processen-verbaal. In een bepaalde periode werd 40 tot 60% van de PV’s geseponeerd omdat de kwaliteit niet voldeed. Om die reden werden er toen politiemensen in de rang van inspecteur gedetacheerd bij het Openbaar Ministerie om de PV’s te controleren en te corrigeren. Men noemde dat het Bureau Kwaliteits Ondersteuning. Kennelijk heeft dit niet veel geholpen.

Mocht u denken dat dit probleem alleen in Groningen speelt, dan heeft u het mis. Het is een landelijk probleem. Vorig jaar kregen wij bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie in Zeeland in handen dat was opgemaakt naar aanleiding van een serie brandstichtingen in een psychiatrische inrichting in de omgeving van Goes. We hebben zelden een droeviger product gezien. Maandenlang heeft men een brandstichter zijn gang laten gaan met alle risico’s van dien. Toen het uiteindelijk te gortig werd, heeft men een jonge onervaren agente een proces-verbaal laten maken. Het niveau daarvan was dermate laag, dat er van de zaak niets overbleef. Men had iemand zonder enig bewijs tot verdachte gebombardeerd en dat hield natuurlijk geen stand. De zaak werd geseponeerd. De werkelijke brandstichter kon door blijven gaan, hij was immers niet gepakt.

Maar ook in Zeeland heeft men kennelijk niets geleerd van die fouten. Op 9 september 2013 brak er een brand uit in de binnenstad van Goes waarbij twee horecapanden in de Magdalenastraat werden verwoest. De politie liet al direct weten dat er geen aanwijzingen voor brandstichting waren. Dit zonder dat er een forensisch onderzoek was geweest. Die veel te snelle conclusie heeft men nu moeten terugnemen. Na onderzoek bleek dat er wel degelijk sprake was van brandstichting en is er alsnog een groot onderzoek gestart.

Beide voorbeelden maken duidelijk dat er nog veel te verbeteren valt voor en door de politie. Alle ervaringen uit het verleden (zie bijvoorbeeld het groot aantal gerechtelijke dwalingen die de laatste jaren bekend zijn geworden) hebben er kennelijk nog niet toe geleid dat men zich bij de politie echt zorgen maakt over de kwaliteit die zij leveren en hebben kennelijk niet geleid tot een serieuze aanpak van dit probleem. En dat is een droevige constatering.

 

Update 18 oktober

Op de site van RTV Noord het bericht dat de verdachte in de Groningse zaak, voornamelijk vanwege de slechte kwaliteit van het politieonderzoek, is vrijgesproken.

8 Comments

 1. P.S.M. Welbergen says:

  Moet zijn bezoldiging. Lezer mijn verontschuldiging.

 2. P.S.M. Welbergen says:

  Deskundigheid en wetkennis. Hoor ik gaarne. Er is een Gemeente in Nederland, te weten Amersfoort, alwaar ze al jaren geen B. en W. besluiten meer hebben. Reden, vergeten om notulen te maken van de vergaderingen van het College van B. en W. en die zijn nu eenmaal noodzakelijk. Geen ontkomen aan.
  Lex dura, sed Lex (de wet is hard, maar wel wet) en zoo hoort het ook.
  Burgemeester Lucas Bolsius (CDA) Normen & Waarden en Fatsoen, moet je doen, weet er alles van en doet waar hij heel goed in is, alsof zijn neus bloedt.
  Men noemt zich als Gemeente, in Amersfoort, een concern! Voelt U hem?
  Dat is waar we zijn aangeland in Nederland. Gewoon een Gekkenhuis!
  Overigens ben ik van mening, dat Bernard Welten, Burgemeester van Groningen moet worden.
  Tegen een jaarlijkse bezolding van minimaal €500.000,- is hij gewoon waard. Vindt U ook niet?

 3. Shiman says:

  Dat dit soort uitspraken door een O.v.J via de media wordt gedaan verwondert mij in het geheel niet. Ook hij heeft door zijn uitspraak in het de deskundigheid kennelijk niet meer om dergelijke tekortkomingen te voorkomen en in goede banen te leiden.dat hij mede verantwoordelijk is voor deze situatie dringt kennelijk niet tot de arme man door . Over loyaliteit gesproken ! Eigenlijk dus ook een produkt van deze tijd. Dat de politieopleidingen te kort schieten is mij al heel lang duidelijk. Ze zullen nog regelmatig met weemoed terug denken aan instituten als De Cloese in Lochem e.d. waar ik in 1963 mijn politieopleiding aanving. Nu werkt men met modules en is wetskennis maar bijzaak en daar is het fout gegaan. Vervolgens werden managers vanuit het bedrijfsleven binnen gehaald en daar ging het helemaal fout. De leiding van de politie behoort in handen te zijn van lieden die het politiewerk vanaf de basis hebben geleerd. Gewoon op straat onder de burgers en niet zoals nu met angst voor dezelfde burgers ! Met het overhevelen van primaire politietaken naar beveiligingsdiensten gaat het helemaal de verkeerde kant op. Zij missen de kundigheid en vaardigheden van de politieman op straat. Het onderzoek in de zaak met kickboxer Badr Hari in de Amsterdam Arena is daar een sprekend voorbeeld van. Het niveau van de Nederlandse politie is de afgelopen 10 jaar snel teruggelopen maar dat wil men in de politiek niet zien. Alles draait om geld. Dus blijf bezuinigen Ivo ! De veiligheid van de burger is voor jou niet belangrijk. Voor mij heb je de balle verstand van hetgeen je doet en moet doen !

 4. Xander van Leerdam says:

  Inderdaad!! Ik weet waar ik over praat…..deskundigheid heeft plaatsgemaakt voor managers die allerlei competenties hebben (behalve dus vakkennis). Gespecialiseerde units die moeten worden opgericht: fraude, oplichting en aanverwant – mensenhandel – inbraken en vernieling – brandstichting – vreemdelingen – diefstal en verduistering – zeden en aanverwant – geweld etc. Sommige units bestaan al (jaren). Een beginnend rechercheur begint bij unit inbraken en na 2 of 3 jaar vertrekt hij naar de volgende unit. Na 10 tot 12 jaar heb je een allround-rechercheur. TGO- waardig.
  Directe leiding (een) deskundig inspecteur(s). Daarboven over meerdere units een “onzichtbare” hoofdinspecteur, die faciliteert…….platte organisatie graag !

 5. P.S.M. Welbergen says:

  Daarom verdiende Bernard Welten ook terecht €262.841,- per jaar. Eigenlijk een schijntje voor zoo’n geweldige politieman.

 6. Ook het feit dat vele O.v.J.’s lid worden van de rechtelijke macht is een groot gevaar. Zij O.v.J.’s die alles van politie altijd klakkeloos voor waarheid voor de rechter brachten zullen nu ze raadsheer/rechter zijn geworden ook niet twijfelen aan de vele valsheid in geschrifte PV’s van politie. Je hoort het met de dag meer ” politie is een maatschappelijk probleem aan het worden”

 7. wim says:

  Helaas is dit ‘broddelwerk’ niet beperkt tot alleen maar de politie.
  ‘Slapende rechters’, overijverige en soms ronduit liegende officieren van justitie maken het gevaar op gerechtelijke dwalingen groot. Als de verdachte niet afdoende verdedigd wordt kan dit verkeerd uitpakken. Nadeel is dat de ‘echte’ dader verder kan gaan met zijn slechte daden.

Leave a Reply