Skip to content
 

Valse bekentenissen

Door Waarheidsvinder

Op 14 november 2013 sprak het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba Andy Melaan en Nozai Thomas mondeling vrij van betrokkenheid bij de moord op de gebroeders Lisandro en Wendell Martis op 15 juli 2005 op het eiland Bonaire.

Gisteren volgde het schriftelijke vonnis. Uit dit vonnis blijkt dat Andy en Nozai zijn vrijgesproken omdat de destijds door hoofddader Macho Wanga afgelegde verklaringen tegen Andy Melaan en Nozai Thomas als vals worden aangemerkt. Ook de destijds door Nozai Thomas onder grote druk afgelegde bekentenis wordt door het Hof als vals aangemerkt. Dat lijkt ons een juiste constatering. Na bestudering van het dossier waren wij in 2010 al tot dezelfde conclusie gekomen.

Natuurlijk is het fantastisch dat er alsnog recht is gedaan aan Andy Melaan en Nozai Thomas, maar de vraag is en blijft hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe is het mogelijk dat deze zaken destijds niet zijn ontdekt, terwijl wij al direct zagen dat de verklaringen niet deugden?

Sommige mensen zullen misschien denken dat dit te maken heeft met het feit dat de zaak op de Antillen diende en niet in Nederland. Die mensen kunnen we gelijk uit de droom helpen. Het onderzoek werd verricht onder leiding van een uit Nederland afkomstige officier van justitie en in hoger beroep werd de zaak gedaan door een uit Nederland afkomstige Advocaat-Generaal. Bovendien heeft de Nederlandse Hoge Raad het vonnis in stand gelaten en kwam een uit Nederlanders bestaande Review-commissie in 2009 tot de slotsom dat er niets mis was met de veroordelingen. Net als bij de bekende dwalingen in Nederland hebben politie en justitie zich laten leiden door hun overtuiging in plaats van naar de feiten te kijken. En net als bij de bekende dwalingen in Nederland hebben alle betrokken rechters kennelijk zitten slapen.

Maar er is nog een andere zaak die de aandacht vraagt. Met uitzondering van de zaak van Lucia de Berk zijn bij dwalingen door één of meer verdachten bekennende verklaringen afgelegd, net zoals in deze zaak door Nozai Thomas. Bij al die zaken hebben de betreffende verdachten later verteld dat zij die bekentenissen onder grote druk van de politie hebben afgelegd. Ook Nozai Thomas heeft dat verteld.

Bij Andy Melaan heeft men geprobeerd een bekentenis af te dwingen door hem 43 dagen in Ricon op te sluiten in een soort middeleeuwse kerker zonder enige voorziening en dat bij temperaturen van 30 graden en hoger en ook bij Lucia de Berk heeft men van alles geprobeerd om haar te laten bekennen. Lees haar boek daar maar eens over na.

Kennelijk maakt niemand bij politie, justitie en rechterlijke macht zich daar zorgen over. Er wordt in dit vonnis ook geen woord aan gewijd. Men vindt het, althans zo lijkt het, beter om de ogen voor de waarheid te sluiten en te hopen dat de zaken snel in de vergetelheid zullen geraken.

Wij denken daar anders over. Wie voor een eerlijk proces van verdachten is, zal het met ons eens zijn dat er voldoende aanleiding is om een diepgravend onderzoek te doen naar de werkelijke oorzaak van afgedwongen valse bekentenissen. Want afgedwongen (valse) bekentenissen behoren in een rechtstaat niet voor te komen.

 

 

3 Comments

  1. admin says:

    Het probleem ligt niet alleen bij de verhoorders maar ook bij diegenen die leiding geven aan het onderzoek, de verantwoordelijken bij justitie en bij de rechters. Als wij vaak al snel in onze werkkamer kunnen zien dat een bekentenis niet klopt, waarom konden zij dat dan niet zien? Alles staat of valt met de wil de waarheid te vinden in plaats van te scoren.

  2. Insider says:

    In eerste instantie zouden de betrokken rechercheurs hun integriteit en beroepseer moeten laten gelden. Waarheidsvinding houdt namelijk ook in dat je aan moet tonen dat een bekentenis eventueel vals is. Ik vind trouwens het woord bekentenis te zwaar, meestal zijn het een paar steekwoorden die voor meerdere uitleg vatbaar zijn maar waarbij de uitleg door meestal ‘wishful thinking’ in het nadeel van de verdachte uitvalt. Vaak zijn die steekwoorden in de loop van de verhoren door ( onervaren) rechercheurs zelf per ongeluk aangereikt en de verdachte gebruikt deze later voor z’n zogenaamde bekentenis. Met alleen ‘ik heb het gedaan’ of ‘schrijf maar op dat ik het gedaan heb’ moet je dan ook geen genoegen nemen. Als rechercheur moet je je toch achter de oren krabben als een verdachte ‘bekent’ maar geen verdere uitleg of details kan of wil geven. Een trucje om zoiets uit te vinden is bijv. om de verdachte een stukje foute informatie te geven. Beaamt de verdachte dit dan weet je gelijk dat zijn bekentenis niet klopt. Verder zouden eens vraagtekens gezet moeten worden achter de zg. ‘ambtshandelingen’ of te wel ambtelijke processen-verbaal over gedrag of uitspraken van de verdachte buiten de reguliere verhoren om die vaak bij dit soort bekentenissen in overvloed aangeleverd worden.

  3. wim says:

    Het zou fijn zijn als rechters goed willen onderzoeken of de bekentenis ondersteunt kan worden met feiten. Het helpt als de advocaat overtuigd is van de onschuld van cliënt en er de tijd (€€) voor kan nemen om goed onderzoek te (laten) doen.

Leave a Reply