Skip to content
 

Politie slaat de plank volledig mis

Door Waarheidsvinder

Politie laat man lopen die plannen maakte voor misbruik 7-jarige.”

Dit is de opmerkelijke kop die vandaag boven en artikel in de De Volkskrant stond. De eerste vraag, die men zich behoort te stellen, is of de vlag de lading ook dekt, met andere woorden komt deze kop wel overeen met de feiten?

Waar draait het om? Een 17-jarige jongen vindt in de zomer van 2012 op de computer van zijn vader een chatbericht dat zijn vader aan een vriend had gestuurd. De tekst van het bericht luidde:

Ik wil ff jou hulp in roepen. Ik heb al geruime tijd contact met dit ID (…) Ze zegt dat ze een pedomom is. Ze zoekt een dominante pedo die haar zoontje van 7 pervers en hard wil misbruiken.”

Kennelijk is de moeder van het 7-jarige jongetje Engelstalig en de vader blijkt die taal niet goed te beheersen. Om die reden vraagt hij zijn vriend om contact te leggen met de moeder van deze 7-jarige jongen. Hij voegt daar volgens het artikel in De Volkskrant nog aan toe:

Als dit echt is dan kunnen we een klein jongetje super misbruiken. Ik had al wel gezegd tegen haar dat de school er iets van zou gaan merken. Maar ze zegt steeds: homeschool here. Sommige ouders geven er de voorkeur aan kinderen thuis te onderwijzen. Als dat zo is dan heeft dat kind waarschijnlijk weinig directe contacten met de buitenwereld. Als dat zo is, is dat natuurlijk goud.”

Na dit gelezen te hebben is de conclusie dat de volgende zaken aan de orde zijn:

 1. een moeder die kennelijk haar 7-jarig zoontje aanbiedt voor gewelddadige seks
 2. een vader van twee jongens die kennelijk zeer in dit soort handelingen geïnteresseerd is
 3. en een vriend van de vader die kennelijk dezelfde interesse heeft, want de vader spreekt over “we” als hij het over het misbruik van het jongetje heeft.

De beide broers hebben vervolgens bij de politie in Gelderland aangifte gedaan van het aantreffen van deze chatberichten. Mede gezien het feit dat de vader al eerder is veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn eigen kinderen, zou je mogen verwachten dat de politie daarna onmiddellijk in actie komt. Het minste wat je mag verwachten, is dat men direct de computer van de vader in beslag heeft genomen om deze te laten onderzoeken.

Aan de hand van de gegevens op de computer had kunnen blijken wie de moeder is die haar 7-jarig zoontje aanbiedt voor seksueel misbruik en wie de vriend van de vader is die kennelijk ook graag jonge jongetjes misbruikt.

Dat gebeurt echter niet. Twee weken na de aangifte wordt de vader door de politie verhoord, maar die komt met een kletsverhaal waarin hij ontkent. Daarop besluit de politie het onderzoek te stoppen. Een woordvoerder van de politie verklaart daar over:

Na het verhoor is besloten het onderzoek af te ronden, omdat er te weinig bewijs is dat er concrete plannen waren om een strafbaar feit te plegen’, zegt een woordvoerster. ‘Er wordt in het chatbericht niet gezegd: dan en dan gaan we daar en daar een kind misbruiken.’

Volgens de politiewoordvoerster ging het om een ‘schokkend bericht’ en was de melding juridisch gezien ernstig genoeg om tot inbeslagname van de pc over te gaan. Ze kan niet precies duidelijk maken waarom geen verdere actie is ondernomen. ‘Dat is altijd een afweging, een optelsom van omstandigheden. Dit is zo gelopen. Waren de omstandigheden net anders geweest, dan hadden we misschien wel zijn computer in beslag genomen.’

De reactie van de politie getuigt van grote domheid en een ongelooflijk gebrek aan kennis van zaken. Kennelijk vindt men in Gelderland dat een moeder straffeloos haar kind mag aanbieden voor seksueel misbruik. Wie is die vrouw? Heeft zij inderdaad een zoontje en zo ja, hoe is het dan met dat kind. Het bericht doet vermoeden dat het jongetje al ruimschoots is ingewijd in de wereld van de perverse seksuele behoeften van zijn moeder en andere volwassenen. Met andere woorden: de kans is groot dat het jongetje al langere tijd slachtoffer is van seksueel misbruik? Moet daar dan geen einde aan gemaakt worden of mag de politie dat gewoon negeren?

Maar zelfs als het verhaal van de moeder verzonnen is, lijkt het wenselijk dat de autoriteiten zich gaan bezighouden met de opvoeding van het jongetje. Een vrouw met dergelijke gedachten is ongeschikt als moeder.

Daarnaast weet men kennelijk helemaal niets over de belevingswereld van de mannen die er van dromen kleine jongetjes op een gewelddadige manier seksueel te misbruiken. Het minste waar de politie in Gelderland mee rekening had moeten houden, is dat de computer van een dergelijk persoon vol staat met gewelddadige kinderporno. In dit geval was het meer dan waarschijnlijk dat zowel de computer van de vader als van zijn vriend vol stond met dit soort materiaal. Het bezit van dergelijke kinderporno is in Nederland nog steeds een strafbaar feit. Alleen al om die reden had men de computer van de vader in beslag moeten nemen.

Kortom de politie is in deze zaak ernstig tekort geschoten en de reactie van de politie op de berichten in de media getuigt eveneens van een ongelooflijke domheid. Is dit de manier waarop we in Nederland het seksueel misbruik van kinderen aanpakken of is dit alleen de manier waarop de politie in Gelderland dat doet? Misschien is het goed dat echte deskundigen alsnog eens naar deze zaak gaan kijken, want hoe zit dat nu met dat 7 jarige jongetje? Heeft de moeder inmiddels iemand gevonden die van haar aanbieding gebruik maakt? Je moet er niet aan denken.

 

 

5 Comments

 1. eenverbaasde says:

  Gatver….mijn gedachten zijn bij dat jongetje en de twee zoons.

 2. Insider says:

  Inderdaad, niet moeilijk. We tappen ons in Nederland toch al ‘een slag in de rondte’. Sinds wanneer is een heterdaadje criterium voor een strafrechtelijk onderzoek ? Voorbereidingshandeling ‘gefaket’? Blijkt dat achteraf zo jammer dan maar de signalen zijn in 1e instantie ernstig genoeg, de man heeft nota bene een historie met misbruik. Tap op telefoons en Po’s’. Personeel is er zat het moet alleen juist ingezet worden en de juiste prio’s gesteld worden. Me dunkt, dit was toch wel een prio. Als rechercheur voel je aan dat dit niet de 1e en zeker niet de laatste keren van de heren was en zal zijn als er niet ingegrepen wordt. De kans op het oprollen van een pedonetwerk(je) was levensgroot. Daarbij weegt het welzijn van het 7 jarig kind toch ook wel heel zwaar zo niet het zwaarst. Komt de zaak dan toch niet strafrechtelijk rond, je hebt dan wellicht wel een 7 jarig kind uit de klauwen van twee smeerlappen gered. Volgens mij staat er daar iets over in de taakomschrijving van de politieambtenaar; ‘hulp verlenen aan hen die dat behoeven’. De commandant Visser waar Juzo het over had mijns inziens niet eens gezien zijn instelling bij de politie mogen dienen, beter had tientallen jaren eerder al gaan vissen. Misschien had hij dit moeten doen met burgers die niet echt weten hoe het reilt en zeilt bij de politie en met hun commentaar regelmatig de plank flink mis slaan.

 3. Shiman says:

  Ik vind de argumenten die in het vorige commentaar worden gebruikt te gek voor woorden. Ik zou me als politieman dood schamen. Oh nee! Want dan schep ik geen voorwaarde om oud te worden.Bescherming van zijn personeel. Die man heet ook nog Visser en zit regelmatig aan het viswater ? Laat hij maar uitkijken dat hij er niet in rolt. Volgens mij zaten die gasten dagelijks alléén maar argumenten te bedenken om niet op te hoeven treden. Die lui worden wel 200 jaar oud als ze niet dood gaan ! Gelukkig krijgt de burger zo wel een aardig beeld wat voor types er allemaal bij de politie rondlopen en hun verantwoordelijkheden niet nemen met als argument, oud worden ! Te tragisch voor woorden. Heb 40 jaar politiewerk gedaan bij verschillende takken van dienst dus verbazen doe ik mij pas wanneer die twee mannen in hun diensttijd zwanger waren geworden !

 4. admin says:

  Er is niets moeijlijks aan deze zaak als je kennis van zaken hebt.
  Er zijn trouwens altijd genoeg redenen te bedenken om bepaalde zaken niet aan te pakken, maar ik denk niet dat een 7 jarig kind dat wordt misbruikt daar veel begrip voor heeft. Misschien is daarom vissen voor sommige mensen wel verstandiger dan zich met politiewerk bezig houden.

 5. juzo says:

  …. Mmmm …. voorbereidingshandelingen al dan niet gefaked,
  en geen heterdaadje. Dat is altijd moeilijk.

  “Je moet er het juiste personeel maar (inzetbaar) voor hebben. En de grote inzet als “reus op lemen voeten” maar later daarover kunnen verantwoorden. Verloven ingetrokken, vrijwillige inzet buiten diensturen of in extra werktijd… Dat doen we niet. Op die gronden. We zitten te krap in personeel dat al teveel recent is overbelast. Op deze argumenten doen we geen inzet.”

  Dat zei commandant Visser vele jaren geleden in soortgelijk geval. “Als ik die en die signalen krijg meneer Zollner, dan neem ik zelfs de telefoon niet op. Mijn mannen gaan daar niet naartoe. Ik zal ze voor iedere schade vrijwaren. Dat is mijn plicht.” Dat zei hij in een hele rits andersoortige gevallen.

  Hij kon het verantwoorden. Ik zie hem nog wel eens als hij langs het kanaal zit te vissen. Hij is buitengewoon vriendelijk, maar zeldzaam en bijzonder uiterst zwijgzaam. We weten van elkaars gevallen, waarop we gegrond, geen inzet deden. Dat waren er nogal wat. Het was de enige voorwaarde, waardoor we in leven konden blijven. En oud zijn geworden.

Leave a Reply