Skip to content
 

Nieuw licht op zaak Micelle

Bron: De Stentor

Door Niek Megens

Het Shell-tankstation waar op 24 oktober 1985, even na negen uur ‘s avonds, het levenloze lichaam van Micelle Mooij is gevonden. Archieffoto Jan Houwers

WARNSVELD – Het is steeds waarschijnlijker dat het onderzoek naar de Warnsveldse pompmoord, waarbij in 1985 de 28-jarige Micelle Mooij uit Zutphen is doodgestoken, wordt heropend.

Volgens strafrechtdeskundige Ybo Buruma heeft zich een ‘nieuwe omstandigheid’ aangediend, die niet is ontleend aan het onlangs verschenen boek van professor Peter van Koppen over deze zaak. In dit boek stelt Van Koppen dat de veroordeelde Godfried van Haut zonder twijfel ten onrechte op beschuldiging van een mislukte roofmoord heeft vastgezeten. Van Koppen kraakt het politie-onderzoek. Buruma is voorzitter van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS), die de zaak momenteel bestudeert. ” Ik kan u over de inhoud van die nieuwe omstandigheid nu nog niets vertellen omdat we juist daarover eerst intern een oordeel moeten vellen. Het zou een extra reden kunnen zijn deze zaak opnieuw tegen het licht te houden”, aldus Buruma. Het CEAS verwacht over enige weken uitsluitsel te geven.

Op verzoek van deze krant heeft recherchespecialist Dick Gosewehr – oud-rechercheur en mede-auteur van het boek ‘Wanneer de waarheid…’ over de zaak Ina Post – een analyse gemaakt van de zaak Micelle Mooij. Daarin stelt hij dat het motief roof zonder meer is uitgesloten. “Het feit dat alle persoonlijke goederen van Micelle nog aanwezig waren toen zij werd gevonden, wijst erop dat het de dader niet om geld ging.” Gosewehr acht het aannemelijk dat er gezien de situatie en het aantal steken (15) een relatie was tussen dader en slachtoffer. Uit diverse getuigenverklaringen blijkt dat Micelle vaak werd benaderd door een toen ongeveer 30-jarige, lange man met pokdalig gezicht en gekleed in een lange jas. Deze man was vermoedelijk patiënt van de nabijgelegen psychiatrische instelling GGNet, destijds bekend als Groot Graffel. In het onderzoek noemt de politie hem ‘De Jas’. In de week voor de moord komt hij meerdere malen op het tankstation, maar niet om te tanken. Hij vraagt de bediende om de groeten aan haar over te brengen. Getuigen hebben rond het tijdstip van de moord een lang persoon bij haar auto zien staan. Na de dood van Micelle stalkt De Jas haar echtgenoot door steeds langs zijn huis te fietsen en zijn neus tegen het raam te drukken. ” Een dergelijk persoon zou kunnen passen bij het profiel van de dader”, zegt Gosewehr. “Iemand die zijn liefde voor het slachtoffer onbeantwoord ziet en door het lint gaat, haar vermoordt maar haar daarna nog niet kan vergeten.”

Gosewehr pleit ervoor om deze man op te sporen en en zijn DNA te vergelijken met de onbekende DNA-sporen die bij Micelle zijn aangetroffen. Oud-politieman Gosewehr is kritisch over het werk van zijn voormalige collega’s. “Men denkt vaak te simpel en wil snel scoren. Het ontbreekt veelal aan kennis over de werking van het geheugen van de mens en kennis van een juiste wijze van onderzoek doen.”


Leave a Reply